Bez kategorii

Podstawy psychologii praktycznej w pracy fizjoterapeuty

Podstawy psychologii praktycznej w pracy fizjoterapeuty to pomysł na nowy cykl szkoleniowy podzielony na komunikację, stres, emocje i motywację.
Mamy nadzieję, że już niebawem pojawi się on wśród naszych szkoleń rozwijających. Zachęcamy do śledzenia naszej oferty.

Jak rozmawiać z pacjentem by zbudować dobrą relację interpersonalną?
Umiejętności komunikacyjne są jednymi z podstawowych kompetencji klinicznych personelu medycznego. Stanowią elementarne narzędzie pracy służące nie tylko do zbierania i przekazywania informacji, gdyż poza budowaniem relacji z pacjentem – efektywna komunikacja znacząco oddziałuje na wiele aspektów opieki zdrowotnej. Dotyczy to zwiększenia satysfakcji pacjentów (Williams i in., 1998), ale także wpływu na współpracę i przestrzeganie zaleceń. Brak prawidłowej komunikacji przekłada się bezpośrednio na zgłaszane przez profesjonalistów opieki medycznej trudności w pracy z pacjentami.

„Pamiętaj kiedy coś mówisz, używaj zawsze trzech sit:
Sita prawdy, sita dobra i sita użyteczności”
Mądrość wschodnia

Podstawy psychologii praktycznej w pracy fizjoterapeuty – komunikacja – program:

 • Schemat struktury procesu komunikowania się.
 • Funkcja i rodzaje komunikowana się międzyludzkiego.
 • Stopery w komunikacji interpersonalnej.
 • Zdrowa semantyka-słowo niesie za sobą reakcję ciała.
 • Dotyk jako forma kontaktu z pacjentem.
 • Psychologiczne czynniki istotne w każdej relacji międzyludzkiej
 • Rola emocji w rozmowie.
 • Model komunikacji wg Friedemana Shulza von Thuna.
 • Styl wypowiedzi ujawnia osobowość.
 • Trudny pacjent w gabinecie- jak z nim rozmawiać?

 

Stres jako jeden z głównych czynników leżących u podłoża dolegliwości somatycznych.
Choroba rzadko jest kwestią przypadku. Na jej rozwój wpływa wiele czynników, ale najczęściej to wcale nie geny. Kluczowe znaczenie ma nasz styl życia oraz sposób radzenia sobie ze stresem i emocjami. Ludzie bardzo często podupadają na zdrowiu wtedy, gdy przeżywają trudne sytuacje życiowe (jak np. rozwód, utrata bądź zmiana pracy), ponieważ doświadczają przeciążenia emocjonalnego oraz silnego stresu, z którymi radzą sobie w sposób nieefektywny, co pośrednio przyczynia się do rozwoju dolegliwości i chorób.

„Chciałbym zmienić świat.
Doszedłem jednak do wniosku,
że mogę jedynie zmienić samego siebie”
Aldous Huxley

Podstawy psychologii praktycznej w pracy fizjoterapeuty – stres – program:

 • Fizjologia stresu, czyli co się dzieje w naszym ciele kiedy się stresujemy.
 • Psychologiczna interpretacja pobudzenia jako kluczowy czynnik radzenia sobie ze stresem.
 • Kiedy pacjent jest ze stresowany w gabinecie -sposoby obniżania napięcia.
 • Rola stresu w powstawaniu dysfunkcji w obrębie narządu ruchu.
 • Psychosomatyczne podłoże stresu.
 • Wzorce somatyczne reakcji stresowej –(struktura: zwarta, sztywna, zapadnięta, nabrzmiała wg Kelemana).

 

Oddziaływanie stanów afektywnych na funkcjonowanie człowieka.
Każdego dnia przeżywamy dziesiątki emocji i nie zawsze potrafimy się z nimi zmierzyć. Niezależnie od swojego źródła emocje mają ogromny wpływ na nasze życie. Potrafią wpłynąć na nasz nastrój, stosunek do otoczenia, ale też na relacje z innymi ludźmi. Dr Candance Pert mówi, że: „Emocje są kluczowym elementem troski o samego siebie, gdyż pozwalają nam wdać się w rozmowę toczącą się pomiędzy ciałem a umysłem. Nawiązując kontakt ze swoimi emocjami zarówno poprzez słuchanie ich, jak i kierowanie poprzez sieć psychosomatyczną uzyskujemy dostęp do uzdrawiającej mądrości, która jest naturalnym procesem biologicznym każdego z nas”

“Nie ma czegoś takiego, jak czysta bezcielesna emocja.
Każda emocja ma swój kształt.”
W. James

Podstawy psychologii praktycznej w pracy fizjoterapeuty – emocje – program:

 • Emocje jako ważne źródło informacji a mechanizmy samoregulacji.
 • Samoświadomość w kontekście odczuwanych emocji w pracy z pacjentem
 • Mechanizmy kontrolowania emocji.
 • Zmiana reprezentacji poznawczych (wspomnień, wyobrażeń) a zmiany w emocjach.
 • Przeformułowanie jako sposób na zmianę stanów afektywnych.
 • Jak wpływać na emocje: modyfikować, zmniejszać natężenie, odreagowywać, zapobiegać powstawaniu niepożądanych?
 • Poziom lęku pacjentów a podejmowana aktywność w celu poprawy zdrowia.
 • Emocje mieszkające w naszym ciele.
 • Wpływ emocji na narząd ruchu.
 • Emocje a choroby-przegląd badań.
 • Psychologiczne aspekty poszczególnych części ciała.

 

Wzmacnianie motywacji w pracy z pacjentem.
Dlaczego podejmujemy określone działania? Dlaczego chcemy bądź nie chcemy czegoś robić oraz w jaki sposób możemy wpłynąć na innych, by chcieli lub nie chcieli podejmować określone działania? Każda podejmowana przez nas czynność ma swój poziom motywacji. Wg M. W. Kopertyńskiej motywacja jest źródłem i sternikiem naszych zachowań, procesem zachodzącym w podświadomej części naszego umysłu w wyniku, którego pojawia się chęć robienia czegoś. U każdego człowieka połączenie indywidualnych potrzeb, doświadczeń osobistych i cech osobowości wpływa na wzbudzenie energii do działania.
W procesie leczenia i rehabilitacji wewnętrzna motywacja i osobiste zaangażowanie pacjenta w proces powrotu do pełnej sprawności i zdrowia są bardzo istotne. Jako fizjoterapeuta (osoba pomagająca pacjentowi) możesz stworzyć optymalne warunki terapii i współpracy z pacjentem, które pomogą mu utrzymać motywację na dobrym poziomie na okres leczenia.

“Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć.
Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać.”
Jim Ryun

Podstawy psychologii praktycznej w pracy fizjoterapeuty – motywacja – program:

 • Po co nam motywacja?
 • Rodzaje motywacji.
 • Czynniki wpływające na poziom motywacji.
 • Model gotowości pacjenta do zmiany zachowania.
 • Dialog motywujący jako metoda pracy z pacjentem.
 • Motywacja a osiąganie celu przez klienta.

Autorka: Julita Kulka – psycholog