Bez kategorii

Kolejne szkolenie Arta Riggsa

Art Riggs

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie, które będzie prowadzone przez Arta Riggsa – Mobilizowanie i balansowanie kręgosłupa, żeber i klatki piersiowej!
Te czterodniowe warsztaty dadzą Ci wiele narzędzi do radzenia sobie z częstymi dolegliwościami z którymi zgłaszają się pacjenci dotyczącymi kręgosłupa, żeber i klatki piersiowej. Mięśniowe i powięziowe wzorce napięcia mogą być przyczyną dysfunkcji stawów, ale i odwrotnie, restrykcje kostne kości mogą prowadzić do zaburzeń pracy mięśni. Oprócz technik mobilizacji tkanek miękkich w celu umożliwienia lepszej funkcji stawów, główny nacisk zostanie położony na zrozumienie i mobilizację elementów kostnych, które mogą zakłócać działanie mięśni.

Rozwiniemy umiejętność palpacji i znajomość mechaniki kręgosłupa, aby lepiej zrozumieć złożoność fiksacji, które wpływają na zginanie, prostowanie, boczne zginanie i rotację klatki piersiowej, kręgosłupa i żeber oraz zaproponujemy pracę miękkotkankową połączoną z delikatnymi i bezpiecznymi technikami kostnymi do mobilizacji fiksacji w obrębie kręgów i żeber.

Wszyscy mieliśmy pacjentów z bólem, ograniczonym wzorcem oddychania czy z fiksacją żeber. Nauczysz się skutecznych technik uwalniania “zablokowanych” żeber oraz pracy z klatką piersiową i przeponą w celu poprawy oddechu.

Terapeuci opuszczający zajęcia, będą mieli większe zrozumienie złożoności tematu dotyczącego klatki piersiowej I ze znajomością wielu konkretnych technik, które natychmiast okażą się skuteczne w radzeniu sobie z wieloma problemami napotykanymi w praktyce.

PLAN SZKOLENIA:

Dzień 1

Wstępna teoria mechaniki kręgosłupa, badanie dotykowe i ocena modeli odkształceń tkanek miękkich oraz ruch kostny i ograniczenia w kręgach i żebrach. Techniki równoważenia dużych grup mięśni i wzorców naprężenia powięzi klatki piersiowej.

Dzień 2

Zwrócenie uwagi na połączenia kostno-stawowe z konkretną mobilizacją stawów i wieloma rozwijającymi technikami w pozycji leżącej przodem, tyłem i na boku, w celu poprawy ruchomości żeber podczas pracy oddechowej

Dzień 3

Kontynuacja omówienia mechaniki kręgosłupa z naciskiem na połączenia międzykręgowe i ich mobilizację. Chociaż nie jest to szczegółowy plan pracy ze skoliozą, skupimy się na wzorcach krzywizn kręgosłupa z bocznym zgięciem, rotacją i zgięciem / wydłużeniem.

Dzień 4

Opcje dotyczące pozycji i technik mających na celu poprawę rotacji, zgięcia i wyprostu poprzez pracę w naturalnych pozycjach, w tym pracę z klientami, w pozycji siedzącej poszukując trójwymiarowego balansu w przestrzeni grawitacyjnej względem siły grawitacji.

PROGRAM KURSU:

DZIEŃ 1

9:00-9:45: Powitanie i wprowadzenie

Ogólny plan i cele warsztatu, w tym informacje zwrotne od studentów na temat konkretnych oczekiwań.

Komponenty napięcia i dysfunkcji klatki piersiowej: powięziowe, mięśniowe, kostne

Cele terapeutyczne: ocena i równoważenie restrykcyjnych wzorców odkształceń (przednio / tylne, rotacyjne, zgięcie boczne) techniki manipulacji bezpośredniej i pośredniej.

9:45-11:00: Wizualna ocena ruchu kręgosłupa w trzech wymiarach

Palpacja restrykcji powięziowych, nierównowagi mięśniowej, różnicowanie restrykcji kręgów i żeber

11:00-11:15 Przerwa poranna

11:15-13:00: Wykład / pokaz / praktyka: Techniki miękkotkankowe dla brzucha i klatki piersiowej / przedniej strony tułowia

13:00-14.00: Lunch

14:00-15:30: Wykład / pokaz / praktyka: Techniki miękkotkankowe dla klatki piersiowej w pozycji leżącej / tylnej strony tułowia

15:30-16:00: Demonstracja: Techniki miękkotkankowe dla tworzenia równowagi przednio-tylnej w pozycji leżącej

16:00-16:15: Przerwa popołudniowa

16:15-17:15: Praktyka: przywracanie równowagi między przodem a tyłem tułowia w leżeniu na boku

17:15-18:00: Wykład: mechanika żeber

DZIEŃ 2

9:00-10:15: Przypomnienie informacji dotyczących ruchu żeber, demonstracja i praktyka mobilizacji żeber w pozycji leżenia przodem

10:15-11:15: Demonstracja i praktyka mobilizacji żeber w pozycji leżenia tyłem

11:15-11:30 Przerwa poranna

11:30-13:00: Demonstracja i praktyka mobilizacji żeber w pozycji leżenia na boku

13:00-14:00; Lunch

14:00-16:00: Demonstracja i praktyka pracy z żebrami i oddechem we wszystkich pozycjach z pracą na powięzi klatki piersiowej i mięśniach.

16:00-16:15: Przerwa popołudniowa

16:15-17:30: Wykład dotyczący mechaniki kręgosłupa z demonstracją palpacji i praktyką

17:30-18:00 Dyskusja / pytania dotyczące przerobionego materiału

DZIEŃ 3

9:00-10:30: Wykład, pokaz i praktyka w zakresie technik miękkotkankowych dla uzyskania równowagi między lewa i prawą stroną.

10:30-11:15: Kontynuacja teorii mechaniki kręgosłupa i strategii pracy z kością krzyżową i odcinkiem L4 i L5 kręgosłupa.

11:15-11:30: Przerwa poranna

11:30-13:00: Krótka dyskusja, demonstracja i praktyka dotycząca problemów związanych z bocznym skrzywienia kręgosłupa (skolioza)

13:00-14:00: Lunch

14:00-15:15: Demonstracja i praktyka dotycząca górnych kręgów lędźwiowych i kręgów piersiowych

15:15-15:30: Przerwa popołudniowa

15:30-16:45: Techniki miękkotkankowe dla górnej części pleców z transmisją do ramion

16:45-18:00: Demonstracja uwalniania górnych kręgów piersiowych przez rotację i zgięcie boczne, mobilizacja pierwszego żebra.

DZIEŃ 4

9:00-10:45: Wykład, pokaz i praktyka technik przeciwnego obrotu (counter-rotational) w leżeniu na boku dla miednicy i klatki piersiowej #1

10:45-11:30: Pokaz technik przeciwnego obrotu (counter-rotational) w leżeniu na boku dla miednicy i klatki piersiowej #2

11:30-11:45: Poranna przerwa

11:45-12:45: Praktyka technik przeciwnego obrotu (counter-rotational) w leżeniu na boku dla miednicy i klatki piersiowej #2

12:45-13:45: Lunch

13:45-14:45: Techniki tkanek miękkich i mobilizacja stawów w obrębie klatki piersiowej do zgięcia i wyprostu w pozycji siedzącej. Pokaz i praktyka.

14:45-15:15: Techniki tkanek miękkich i mobilizacja stawów do zgięcia bocznego i rotacji w pozycji siedzącej. Pokaz.

15:15-15:30: Przerwa popołudniowa

15:30-16:30: Techniki tkanek miękkich i mobilizacja stawów do zgięcia bocznego i rotacji w pozycji siedzącej. Praktyka.

16:30-18:00: Zakończenie (podsumowanie i pytania).

Kurs będzie tłumaczony na język polski. Kursanci otrzymują skrypt oraz artykuły Arta Riggs, które do tej pory przetłumaczone zostały na zlecenie MTG.PL. Każdy, kto ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

Firmy, które pragną skorzystać z kursu, mogą uzyskać dofinansowanie na siebie lub swoich pracowników do 80%

Link do szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych.

Zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!

Łukasz Czubaszewski i Piotr Szałański

Termin: 11-14 kwietnia 2019

Miejsce: Sopot

Cena: 2000 zł

link na stronę Arta Riggsa

http://deeptissuemassagemanual.com/