Bez kategorii

Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce fizjoterapeutów

Vita Mozuraitiene

To dwudniowe intensywne szkolenie prezentuje podejście do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ). Uczestnicy szkolenia poznają anatomię i fizjologię prawidłowo funkcjonującego stawu oraz patologiczna biomechanikę wywołującą dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa, twarzy, bóle głowy oraz inne zstępujące dolegliwości.
Kurs uczy rozróżniać dolegliwości pochodzenia mięśniowego od tych zależnych od dysfunkcji stawowych, klasyfikować dolegliwości na podstawie odgłosów stawu podczas ruchu oraz na podstawie jakości i ilości ruchu w stawie. Uczestnicy poznają diagnostykę na podstawie różnych typów napięć mięśniowych oraz propozycje korygowania tych dysfunkcji. Zaprezentowana zostanie koncepcja regulacji nerwowo-mięśniowej, inhibicji reciprokalnej i propriocepcji SSŻ. Przedstawione zostanie podejście lokalne i globalne do dysfunkcji SSŻ a także wpływ stawu oraz zgryzu na postawę ciała. W części praktycznej uczestnicy nauczą się palpacji struktur anatomicznych stawu dostępnych z zewnątrz i wewnątrz jamy ustnej. Uczestnicy poznają techniki korekcji dysfunkcji oparte o mobilizacje stawu oraz mobilizacje tkankowe.

Prowadząca szkolenie Vita Mozuraitiene, Msc, PT
Kurs będzie tłumaczony z języka angielskiego.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie MEN.
Czego się nauczysz?

  • Prawidłowej anatomii, biomechaniki oraz patomechaniki SSŻ
  • Rozpoznawać czy wzorce posturalne są skorelowane z dysfunkcjami SSŻ
  • Diagnozować rodzaj dysfunkcji SSŻ oraz dobierać najbardziej skuteczną metodę korekcji
  • Demonstrować ćwiczenia korygujące dysfunkcje stawu
  • Współpracować w zespole Stomatolog/Ortodonta/Fizjoterapeuta