Bez kategorii

Praca z pacjentem z nowotworem piersi

Praca z pacjentem z nowotworem piersi, wymaga olbrzymich kompetencji, zarówno w zakresie technik fizjoterapeutycznych, jak i umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Fizjoterapeuta wspierający pacjentów onkologicznych, cierpiących na chorobę nowotworową piersi w powracaniu do zdrowia i sprawności fizycznej, musi bardzo sprawnie i elastycznie operować wiedzą w zakresie najnowszych technik pracy, pamiętając jednocześnie o sferze emocjonalnej, stresie, strachu i innych ograniczeniach emocjonalnych i psychicznych, które będą miały duży wpływ na nastawienie pacjenta do terapii, jego zaangażowanie i aktywność. Charakter pracy z pacjentem onkologicznym i jego otoczeniem wymaga również tego, aby Fizjoterapeuta potrafił zadbać o siebie w sytuacji dużego obciążenia emocjonalnego i psychicznego.

Opracowujemy szkolenie, które w bardzo praktyczny sposób, w ciągu dwóch intensywnych dni, da możliwość nabycia najnowszej wiedzy i umiejętności pracy z pacjentem onkologicznym w pełnym spektrum jego potrzeb – zarówno fizycznych, jak i psychicznych – z jednoczesnym zadbaniem o zasoby techniczne, psychiczne i emocjonalne fizjoterapeuty.

Przedstawione zostaną techniki pracy z pacjentami na różnych etapach leczenia nowotworu piersi, ze zwróceniem uwagi na różnorodne trudności, które mogą mieć istotny wpływ na powodzenie terapii. Będziemy zajmować się wspieraniem pacjenta i jego otoczenia w budowaniu pozytywnego nastawienia do leczenia i zastanowimy się, w jaki sposób pomóc mu pokonywać bariery, które to leczenie będą utrudniać i negatywnie wpływać na psychofizyczny dobrostan pacjenta.

Praca z pacjentem z nowotworem piersi

Program szkolenia:

Dzień I
1. Terapia blizny pooperacyjnej – praca pośrednia i bezpośrednia z blizną
2. Axillary Web Syndrom – omówienie i terapia
3. Terapia tkanek miękkich (m. czworoboczny, piersiowy, najszerszy grzbietu)
4. Uruchamianie obręczy barkowej
a. Techniki PNF
b. Terapia tkanek miękkich
5. Terapia przeciwobrzękowa
a. Manualny drenaż limfatyczny – wybrane techniki
b. Kompresjoterapia
c. Kinesiotaping

Dzień II
1. Autoterapia
a. Autorelaksacja mięśni
b. Automasaż
2. Praca z pacjentem terminalnym
a. Taping i masaż w zaparciach
b. Personalizowanie metod terapeutycznych
3. Emocje w pracy z pacjentem onkologicznym
a. Objawy psychosomatyczne u pacjenta onkologicznego
b. Wsparcie terapeutyczne dla pacjenta onkologicznego (Trening autogenny Schultza, trening Jacobsona, terapia Simontonowska)
c. Radzenie sobie z emocjami pacjenta i jego rodziny (praca z bólem, strachem, stresem, bierną agresją, wycofaniem)
d. Radzenie sobie z własną emocjonalnością w kontakcie z pacjentem onkologicznym i jego rodziną
e. Radzenie sobie z utratą
f. Wspieranie proterapeutycznej postawy pacjenta

Czas trwania szkolenia: 2 dni w godz. 9:00 -18:00

Wielkość grupy: min. 16 osób, max. 32 osoby

Prowadzące:
Ilona Charęza
Cecylia Bieganowska