Artykuły

Integracja Strukturalna jako źródło pracy metodą MTG

Integracja Strukturalna (IS) jako metoda

Integracja StrukturalnaMasaż Tkanek Głębokich (MTG) wywodzi się z Integracji Strukturalnej. By lepiej zrozumieć fakt, czym jest Masaż Tkanek Głębokich, lub czym on może być w Twojej praktyce, należy najpierw ugruntować swoją podstawową wiedzę z zakresu właśnie Integracji Strukturalnej.

Integracja Strukturalna jest metodą pracy z ciałem łączącą manipulacje tkanki łącznej z reedukacją ruchową. W IS w ciągu serii zwykle 10-12 sesji terapeutycznych Praktyk stara się zintegrować strukturę ciała Klienta. Jego celem jest poprawa relacji części ciała względem siebie i względem siły grawitacji, tak by zoptymalizować możliwości Klienta do funkcjonowania względem siły grawitacji w polu grawitacyjnym Ziemi.

Zobacz szkolenie z zakresu Integracji Strukturalnej prowadzone w Polsce przez Piotra Szałańskiego – Certyfikowanego Zaawansowanego Terapeutę Integracji Strukturalnej: Wprowadzenie do Integracji Strukturalnej

Integracja Strukturalna skupia się na wydłużeniu i uwolnieniu tkanki łącznej. Opiera się na wydłużaniu kompleksów mięśniowo-powięziowych, oraz zwiększeniu ślizgów pomiędzy warstwami tkanki łącznej. Tak, aby uwzględniając zasady mechaniki oraz indywidualne wzorce napięć, manifestujące się w ciele klienta, zrównoważyć napięcie w systemie tensegracyjnym ciała człowieka, oraz przywrócić optymalną postawę i maksymalną mobilność ciała człowieka. Dzięki powyższym działaniom Klient może poczuć się ponownie w swoim ciele “jak we własnym domu”.

Biorąc pod uwagę powyższe, możemy podsumować, że IS równoważy osiowe ułożenie kości. Prowadzi do umiejscowienia osi w bardziej efektywnym, nie wywołującym napięć miejscu, w systemie tensegracyjnym ciała człowieka i w ziemskim polu grawitacyjnym.Metoda ta opiera się na pionierskiej pracy Idy P. Rolf, która jako jedna z pierwszych doceniła “plastyczność” (wiskoelastyczność) powięzi i zauważyła, że jeśli pracujemy z nią w odpowiedni sposób, jesteśmy w stanie poprawić postawę i zintegrować strukturę ciała naszego Klienta.

Integracja Strukturalna Ida RolfDr Ida Rolf z pewnością wyprzedzała swoją epokę. Przede wszystkim osobowością, przenikliwością swojej intuicji i dyscypliną umysłu wyrastała ponad swoje czasy. Była niewątpliwie pionierką oraz wizjonerką w badaniach nad powięzią. Ida Paulina Rolf widziała i czuła tkankę ciała jak nikt inny.
Aktualnie prowadzone badania nad powięzią i reakcją tkanki, wykonywane dużo lepszej jakości sprzętem(!), potwierdzają jej hipotezy i przypuszczenia wygłaszane w latach 50-tych oraz 60-tych!
To ona właśnie opracowała i rozwinęła system serii 10-ciu Sesji, który nazwała Integracją Strukturalną. Odkryła, że można osiągnąć niewiarygodne zmiany w strukturze i postawie ciała poprzez manipulację tkanki powięziowej. Mówi się więc, że stworzyła holistyczną metodę manualnej pracy z ciałem, wykraczającej poza dotychczasowe schematy.

Integracja Strukturalna jest metodą potwierdzoną naukowo dzięki działalności Fundacji Naukowej Rolf (ang. Rolf Research Foundation) – www.rolfresearchfoundation.org

Jako metoda pracy klinicznej IS jest metodą wyjątkową w swoich założeniach dlatego, że nie szuka przyczyny problemu w konkretnej strukturze ciała Pacjenta ale w relacjach poszczególnych części ciała ze sobą i całego ciała względem siły grawitacji.

Metoda zakłada, że przyczyna jednego objawu może być objawem innej przyczyny, dlatego nie skupia się na analizie łańcucha objawowo-przyczynowego, lecz na reorganizacji układu tkanki łącznej w całym ciele Pacjenta. Po wyrównaniu sił napięć w żywym systemie tensegracyjnym jakim są nasze ciała, tkanki mogą funkcjonować bez przeciążeń, a już przeciążone tkanki mogą się regenerować. Tak więc terapeutyczny efekt kliniczny jest pewnego rodzaju efektem ubocznym procesu reorganizacji układu tkanki łącznej ciała Pacjenta.

Terapeuta Integracji Strukturalnej bada Pacjenta palpacyjnie oraz wizualnie, w chodzie i w statyce, poszukując restrykcji poszczególnych warstw powięzi. Podczas terapii dużą uwagę poświęca się na pracę w przegrodach międzymięśniowych i elementach kostnych powierzchownie przechodzących. Od dziesięcioleci doświadczali tego Terapeuci Integracji Strukturalnej, a niedawno udowodniła badaniami naukowymi Carla Stecco- to właśnie tam zwykle powięź ulega warstwowym restrykcjom.

Integracja Strukturalna – gdzie się szkolić?

Obecnie na całym świecie działa 21 rozpoznawalnych Szkół IS zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Integratorów Strukturalnych (ang. International Association of Structural Integrators – www.theiasi.net). Ta organizacja dba o jakość nauczania w zrzeszonych szkołach i o to, aby realizowany program nauczania faktycznie odzwierciedlał zagadnienie Integracji Strukturalnej. Rozpoznawalność danej szkoły przez IASI daje pewność kwalifikacji nauczycieli oraz terapeutów.

Spośród wszystkich szkół objętych patronatem IASI moim zdaniem najbardziej rozpoznawalną szkołą jest szkoła Rolf Institute (www.rolf.org) w Europie reprezentowana przez  European Rolfing Association (www.rolfing.org). Te szkoły jako jedyne mają handlowe prawo do nazywania Integracji Strukturalnej Rolfingiem, a Praktyków Rolferami. Szkoła ta nie jest dostępna w Polsce, ale jest dostępna np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i U.S.A.

Inną dużą rozpoznawalną szkołą integracji strukturalnej jest Cech Rzemiosł Integracji Strukturalnej (ang. Guild for Structural Integration – www.rolfguild.org). Oryginalne idee Cechu Rzemiosł Integracji Strukturalnej w Europie kultywuje Europejski Cech Rzemiosł Integracji Strukturalnej (ang. European Guild for Structural Integration – www.rolfguild.eu). Szkoła ta jest dostępna w Polsce, a jej przedstawicielem i jedynym polskim nauczycielem jest Adam Polański (www.rolfing.pl). Europejski Cech Rzemiosł Integracji Strukturalnej uczy omawianej metody w tradycyjny sposób, tak jak uczyła jej twórczyni Ida P. Rolf. Poza Polską, szkoła ta dostępna jest w Czechach, we Włoszech, w Austrii i Wielkiej Brytanii.

Kolejną dużą rozpoznawalną i dostępną w Polsce szkołą Integracji Strukturalnej jest Anatomy Trains Structural Integration (ATSI), do niedawna funkcjonująca pod nazwą Kinesis Myofascial Integration (KMI), w Polsce reprezentowana przez www.anatomytrains.pl i Wojciecha Cackowskiego – nauczyciela i organizatora szkoleń ATSI.

W mojej ocenie, z uwagi na docenienie emocjonalności i wpływów psychosomatycznych na postawę i napięcie ciała człowieka, na naszą uwagę zasługuje również szkoła Hellerwork Structural Integrationwww.hellerwork.com, niedostępna w Polsce, a reprezentowana na Świecie przez Josepha Hellera i Daniela Bienenfelda – www.danbienenfeld.com, z którym mieliśmy przyjemność współpracować na warsztatach w Polsce. Nie mniej ważną szkołą Integracji Strukturalnej jest Akademia Integracji Strukturalnej Metody Moralesa (ang. The Morales Method® Academy of Structural Integration “MMASI” – www.moralesmethod.com), z której twórcą Martinem Moralesem mieliśmy przyjemność wielokrotnie współpracować przez kilka lat na kursach w Polsce.

Zdaniem mojego przyjaciela i mentora w zakresie Masażu Tkanek Głębokich Arta Riggsa- przez lata Terapeuci Masażu w U.S.A. i na Świecie obserwowali Praktyków Integracji Strukturalnej.  Nie zagłębiając się w koncepcję tej metody, a obserwując jej metodologię i efekty, “przepuścili” tą koncepcję przez pryzmat wiedzy jaką dysponowali, dostępnych im innych koncepcji terapeutycznych i własnych doświadczeń klinicznych. Stworzyli w ten sposób specyficzne techniki i strategie terapeutyczne, które można nazwać wyrywkami z Integracji Strukturalnej. Służą one do rozwiązywania konkretnych problemów klinicznych Pacjentów, w najszybszy możliwy sposób, bez  prowadzenia procesu reorganizacji układu tkanki łącznej ciała Pacjenta.

Dlatego w Masażu Tkanek Głębokich, terapeutyczny efekt kliniczny nie jest efektem ubocznym procesu reorganizacji układu tkanki łącznej ciała Pacjenta, jak ma to miejsce w Integracji Strukturalnej. Jest zaś efektem analizy i terapii problemu Pacjenta, w oparciu o poszukiwanie łańcucha objawowo-przyczynowego.

 

Właściwa jakość dotyku Stosowanie określonych narzędzi pracy Praca w pozycjach wstępnie wydłużających tkanki opracowywane Podążanie za oporem kierunkowym podczas pracy na tkankach Używanie ruchów biernych i czynnych w stawach Praca w przegrodach międzymięśniowych
IS + + + + + +
MTG + + + + + +

Tabela 1. Podobieństwa między Integracją Strukturalna (IS) i Masażem Tkanek Głębokich (MTG)

 

Proces reorganizacji układu tkanki łącznej klienta Proces optymalizacji relacji części ciała względem siebie Proces optymalizacji relacji ciała względem siły grawitacji Skupienie się w prost na rozwiązywaniu problemu klinicznego pacjenta Analiza łańcucha objawowo przyczynowego Używanie określonych technik pracy
IS + + +
MTG + + +

Tabela 2. Różnice między Integracją Strukturalna (IS) a Masażem Tkanek Głębokich (MTG)

Patrząc z boku na Praktyka IS i Terapeutę MTG, szczególnie obserwując ich tylko przez krótki czas, możemy odnieść wrażenie, że przyglądamy się tej samej terapii. Jednak często cele i intencje prezentowane przez Praktyka IS i Terapeutę MTG są odmienne. Natomiast bez wątpienia głównym zamiarem IS i MTG jest pomoc Człowiekowi w potrzebie. Oba te podejścia terapeutyczne się nie wykluczają, a w ręcz przeciwnie- uzupełniają się znakomicie.

Z własnego doświadczenia oraz klinicznego punktu widzenia, zasadnym wydaje się zastosowanie w pierwszej kolejności Masażu Tkanek Głębokich, znosząc tym dolegliwości kliniczne Pacjenta, a następnie przeprowadzenie Klienta przez pełną serię sesji terapeutycznych Integracji Strukturalnej, jako formy profilaktyki dolegliwości.

Dlatego wszystkich gorąco zachęcam do dalszego rozwoju i udziału w rozpoznawalnych i akredytowanych przez IASI szkoleniach z zakresu Integracji Strukturalnej. Są one dostępne również w Polsce: Wprowadzenie do Integracji Strukturalnej

Tym samym zachęcałbym Certyfikowanych Praktyków IS do udziału w naszym kursie Masażu Tkanek Głębokich byśmy wspólnie odkrywali jak te podejścia się łączą i ze sobą wzajemnie uzupełniają.

W swojej praktyce namawiam do poddania się profilaktycznej serii zabiegów Integracji Strukturalnej wszystkich Pacjentów “wyprowadzonych” dzięki MTG z dolegliwości klinicznych. Uważam, że jest to doskonałe uzupełnienie wcześniejszej terapii.

Przy okazji chciałbym zarekomendować stoły przeznaczone do Integracji Strukturalnej, które zostały stworzone w wyniku współpracy mojej osoby z firmą Habys. Zapraszam do obejrzenia poniższego filmu opowiadającego o stołach INTEGRAL i STRUKTURAL.

 

Piotr Szałański, PT, CAPSI, Msc

Zobacz również