Bez kategorii

Wprowadzenie do Movementn Analysis Education Strategies MAES

MAES Therapy

Zapraszamy na warsztaty z metody, która w Europie zdobywa ogromne uznanie wśród terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami neuro-rozwojowymi. Wprowadzenie do Movement Analysis Education Strategies – MAES Lepsze zrozumienie dzieci w porażeniem mózgowym i podobnymi zaburzeniami neuro-rozwojowymi.
Dla kogo:
Warsztaty są przeznaczone dla terapeutów specjalizujących się (lub początkujących w tym obszarze terapeutycznym) w pracy z dziećmi z zaburzeniami neuro-rozwojowymi i/lub chcących zgłębić wiedzę i poszerzyć zakres umiejętności terapeutycznych.

Opis metody:
Terapia MAES jest podejściem terapeutycznym optymalizującym w kontekście długofalowym, rozwój niemowląt i dzieci z zaburzeniami neuro-rozwojowymi takimi jak porażenie mózgowe. Terapia ma zastosowanie w przypadkach zaburzeń niewyjaśnionych lub niezdiagnozowanych.

MAES jest terapią dostępną dla dzieci w każdym wieku, u których warunki neurologiczne nie pozwalają na prawidłowy rozwój. Terapia MAES w pełni rozumie, dlaczego obieranie drogi na skróty ma negatywny wpływ na rozwój w długoterminowej perspektywie. Droga, którą wybiera dziecko jest często podyktowane wyborem przez jego mózg najprostszego możliwego rozwiązania by uzyskać natychmiastowy sukces w aspekcie krótkoterminowym, lecz takie ograniczenie jakości i wariantowości ruchu będzie miało negatywny wpływ na aspekty długoterminowego rozwoju.

Efektem drogi, którą dziecko z zaburzeniami neuro-rozwojowymi spontanicznie uczy się wykonywać jedną czynności jest brak możliwości wykonania innych czynności. Następstwem sytuacji, w której nie można już nauczyć się rozwiązania problemu jest zmiana systemu uczenia się.

W niektórych aspektach rozwoju, dziecko będzie forsowane przez samego siebie lub przez jego najbliższe otoczenie do uzyskania sukcesu krótkoterminowego zamiast uczyć się i progresować. Taki stan prowadzi do wybierania drogi na skróty. Następnie wykształcone niepełne nawyki utrwalają się i stają się podstawą nietypowych wzorców ruchu.

Terapia MAES nie koncentruje się na efektach krótkoterminowych. Jest nastawiona na redukcję nietypowego rozwoju i otwieranie możliwości lepszego efektu długoterminowego. Terapia zapewnia dziecku alternatywne drogi doświadczeń i rozwoju. Terapia działa tak by unikać drogi na skróty i tworzy podstawy by ograniczyć nietypowe nawyki.

W Terapii MAES zawsze bierzemy pod uwagę dziecko z jego wszystkimi możliwościami, doceniamy wyzwania, którym stawiają czoła i otwieramy możliwości na lepsze rezultaty długoterminowe.

Cele warsztatu:
Zrozumienie, dlaczego brakujące specyficzne elementy koordynacji ruchowej mają długoterminowe konsekwencje w zdobywaniu niezbędnych zdolności do uczestniczenia w codziennych czynnościach (w tym mobilności, samoobsługa, zabawa i komunikacja). Zrozumienie konieczność zapewnienia dziecku innej ścieżki rozwoju poprzez działanie – modyfikowanie procesu rozwoju w zależności od potrzeb
Ramy terapii MAES (Ruch, Analiza, Edukacja, Strategia): konkretne ramy dla określenia związku między umiejętnościami dziecka i zadaniami stawianymi przed terapią oraz ich znaczenie w zrozumieniu przyczyn nietypowych wzorców koordynacji dla każdego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Zrozumienie zastosowania schematu terapii MAES w celu opracowania zindywidualizowanych strategii leczenia dla każdego dziecka. Rozumienie potrzeb opracowania przez terapeutów szerokiego zakresu strategii umożliwiających dziecku naukę nowych sposobów rozwiązywania problemów rozwojowych, z którymi ma lub może mieć trudność lub nie będzie w stanie rozwinąć ich samodzielnie.

Organizator: Masaż Tkanek Głębokich
Kontakt i zapisy: szkolenia.mtg@gmail.com
Termin: 11-12 maja 2019
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa 00-728

Cena: 850 zł

Zaświadczenie wystawi MAES Therapy Center

Instruktor: Jean-Pierre Maes, Dyrektor MAES Therapy Center

Ekspert terapii dzieci z zaburzeniami neuro – rozwojowymi z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Od ponad 25 lat uczy na całym świecie prawidłowego zrozumienia problemów związanych z terapią. Wiele lat współpracował z The Bobath Center (Londyn) i zasłużył na miano jednego z najbardziej znanych i szanowanych instruktorów NDT Bobath ucząc kursantów na wszystkich szczeblach rozwoju (Basic, Refresher i Advance). Do roku 2015 był czynnym działaczem EBTA.

Obecnie koncentruje się na pionierskiej koncepcji MAES ucząc jej zasad terapeutów chcących specjalizować się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neuro-rozwojowymi.

Plan Warsztatu:

Dzień 1
9:00 – 13:00 Przedstawienie założeń koncepcji MAES – rama terapii
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Porażenie mózgowe i rozwój senso – motoryczny
15:30 – 17:00 Pokaz pracy z pacjentem Hemi lub Diplegikiem

Dzień 2
9:00 – 11:00 Postać dyskinetyczna w mózgowym porażeniu
11:00 – 13:00 Pokaz pracy z pacjentem dyskinetycznym
13:00 – 14:00 Przerwa Obiadowa
14:00 – 15:30 Aspekty pracy z wcześniakami + Prezentacja pracy
15:30 – 16:30 Podsumowanie, Dyskusja