Szkolenia rozwijające

MAES Therapy

Movement Analysis and Education Strategies (MAES) dla dzieci z porażeniem mózgowym oraz podobnymi zaburzeniami neuro-rozwojowymi.

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów chcących specjalizować się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neuro-rozwojowymi oraz zgłębić wiedzę i poszerzyć zakres umiejętności terapeutycznych.
Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, pediatrów i neurologów dziecięcych.

W pierwszej kolejności będą akceptowane zgłoszenia osób posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neuro-rozwojowymi.
Szkolenie dedykowane jest osobom, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji podyplomowej jak i doświadczonym terapeutom po wcześniej ukończonych szkoleniach Vojty, NDT-Bobath, SI czy Hallwick.

Opis

Szkolenie oferuje nowy i inny wymiar terapii i usprawniania dzieci bazujący na 25-letnim doświadczeniu instruktora. 50% czasu szkolenia poświęcone jest praktykowaniu nowo zdobytej wiedzy i umiejętności na pacjentach. Szkolenie jest wyjątkowo mocno spersonalizowane, a prowadzący koncentruje się na indywidualnym podejściu do uczestników szkolenia. W związku z tym na szkolenie możemy zaprosić tylko 16 osób, które jako pierwsze w Polsce zaczną praktykować nowoczesną formę terapii dzieci.

Szkolenie podzielone jest na 2 części.
W pierwszej części koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności wnikliwej analizy i zrozumienia powodów różnych objawów klinicznych u dzieci z zaburzeniami neuro-rozwojowymi. Zrozumienie to pozwoli w dalszym etapie prawidłowo określać cele i strategie procesu usprawniania.
W części drugiej zdobyta wiedza i umiejętności będą konsolidowane a uczestnicy koncentrują się na rozwinięciu wysokiego stopnia umiejętności typu PROBLEM-SOLVING oraz szerokiego zakresu strategii usprawniania by sprostać specyficznym potrzebą swoich pacjentów.

Kończąc szkolenie każdy uczestnik będzie wysoko wykwalifikowanym w dostarczaniu specyficznej i spersonalizowanej terapii, wliczając analizę funkcji, zabawę oraz umiejętności interakcji z pacjentami.
Zaświadczenie wystawi MAES Therapy Center
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski.

Cena szkolenia wynosi 13.500 zł.
Zaliczka na szkolenie wynosi 2500zł. Wpłata ta podlega zwrotowi jeśli szkolenie zostanie odwołane z winy organizatora.

Nr rachunku Organizatora:
Bank Pekao S.A.
44 1240 6452 1111 0000 5763 6793
Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata,
ul. Piotrowskiego 11 lok.
36, 85-098 Bydgoszcz,
NIP 953-171-49-03

Program

 • Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:
  • Pacjenci z porażeniem mózgowym i podobnymi zaburzeniami neuro-rozwojowymi
  • Identyfikowanie i analiza złożoności zadania
  • Typowy rozwój koordynacji
  • Asymetria i symetria
  • Wspomagania jako narzędzie do komunikacji i prowadzenia pacjenta przez nowe doświadczenia senso-motoryczne jako podstawa nauki
  • Nowoczesne formy wspomagania
  • Odzwyczajanie używania atypowych wzorców ruchu i koordynacji
  • Motywowanie i zachęcanie do nauki nowych wzorców
  • Podsumowywanie wniosków z kart badań
  • Pacjenci ze spastyczną hipertonią
  • Pacjenci z porażeniem mózgu powiązanymi z wcześniactwem
  • Pacjenci dyskinetyczni
  • Pacjenci ataktyczni
  • Pacjenci hypotoniczni
  • Analiza video swoich pacjentów
  • Strategie pracy w różnych przypadkach klinicznych
  • Jak zastosować nową wiedzę w praktyce
Zmień wybór

Cena13 500