Artykuły

Osteopatia w świecie Masażu Tkanek Głębokich

Czy w świat masażu tkanek głębokich wkradła się osteopatia?

Od kilkunastu lat w Polsce na wartości przybiera koncepcja manualnego diagnozowania i korygowania nieprawidłowości w ciele ludzkim zwana Osteopatią. Jest to system kompleksowej opieki medycznej respektujący podstawowe zasady prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

OsteopatiaOsteopatia kieruje się swoimi zasadami ustanowionymi przez Andrew Taylor Still około 150 lat temu. Głównym założeniem osteopatii jest fakt, że organizm człowieka posiada ogromne siły autoregulacyjne. Doświadczony osteopata potrafi zlokalizować obstrukcje w ciele pacjenta i posiada ogromny zasób manewrów manualnych korygujących takie obstrukcje. Ta koncepcja pracy okazuje się być w wielu przypadka skuteczna. Dlatego w kolejnych latach rosło zainteresowanie Osteopatią wśród specjalistów pracujących nad poprawą dobrostanu fizycznego i psychicznego swoich pacjentów.

Zauważamy też trend pojawiania się tzw. “urywków osteopatii” w obszarach innych koncepcji i metod terapeutycznych. Będąc wykwalifikowanym osteopatą, który ukończył 5 letnie szkolenie, stwierdzam z całą pewnością, że opanowanie tej filozofii terapii nie jest ani łatwe, ani oczywiste. Wymaga zdecydowanie określonej grupy cech osobowości i charakteru.

Znam wiele koleżanek i kolegów po fachu, którzy pomimo ukończenia takiego samego szkolenia, nie umieli zmienić swojej filozofii pracy.

Osteopatia Łukasz CzubaszewskiMoja wiedza i obserwacje tego zagadnienia pozwalają jasno stwierdzić, że osteopatą nie można zostać uczestnicząc w jednym, czy kilku krótkich szkoleniach. Nie ma możliwości pracować „osteopatycznie” po zapoznaniu się z wycinkiem całości.

Są natomiast pozytywne aspekty tego, że osteopatia zaczyna odciskać swoje ślady w obrębie innych metod. Dobrym przykładem jest Masaż Tkanek Głębokich i mięśniowo powięziowe rozluźnianie. Ucząc tej metody pracy już od ponad 13 lat tak w kraju, jak i za granicą, zauważyłem, że za pomocą zasad osteopatii łatwiej jest mi wytłumaczyć zasady działania masażu tkanek głębokich.

Nie sugeruję tutaj, że te dwie metody są do siebie podobne.  Jednak zwracam uwagę na fakt, że w obszarze jednego wymiaru tkanek, jakim jest tkanka łączna powięziowa, można zastosować reguły koncepcji osteopatycznej.

Dla osteopaty nie ma większego znaczenia, w jakim wymiarze tkanek znajduje się problem pacjenta. Może zastosować odpowiedni sposób korekcji dedykowany danemu wymiarowi tkanek.

W metodzie Masażu Tkanek Głębokich natomiast pracujemy celowaną techniką, gdy problem pacjenta stanowi zaburzona powięź.  A w przypadku dysfunkcji w innych wymiarach tkanek, pracujemy w sposób pośredni.

W nadchodzących latach spodziewam się większego trendu łączenia różnych podejść terapeutycznych, gdzie psychoterapeuta czy trener personalny widzą potrzebę poznania technik mobilizacji tkankowych, a masażysta oraz fizjoterapeuta widzi sens w zgłębianiu wiedzy o diecie i ćwiczeniach terapeutycznych.

Prawdopodobnie w okresie nadchodzącego dziesięciolecia pacjent będzie miał szansę trafić ze swoimi problemami do specjalistów, którzy mają szeroką wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin terapii.

Obecnie pacjent może liczyć na ten komfort udając się na konsultację do osteopaty. Mam natomiast szczerą nadzieję, że obecni adepci Masażu Tkanek Głębokich, którzy są uczeni przez terapeutów z przeróżnych trendów terapeutycznych, będą umieli respektować różnorodne wersje i możliwości przyczyn dyskomfortu swoich pacjentów.

Łukasz Czubaszewski

 

Wprowadzenie do Osteopatii – warsztaty

Wprowadzenie do osteopatiiŁukasz Czubaszewski prowadzi warsztaty zatytułowane „Wprowadzenie do Osteopatii”, podczas którego uczestnicy zgłębiają tajniki osteopatii.

Te całodniowe warsztaty to świetna okazja do zapoznania się ze sposobem rozumienia dolegliwości spotykanych u naszych pacjentów. Łukasz opowiada w jaki sposób myśli i wnioskuje osteopata. Uczestnicy poznają ewolucję osteopatii, od jej początków do dnia dzisiejszego. Dowiadują się w jaki sposób osteopata widzi organizm człowieka i jak pracuje z dolegliwościami. W programie warsztatów jest również demo pracy z pacjentem.

Szczególnie atrakcyjną jest część dotycząca diagnostyki osteopatycznej odcinka lędźwiowego, oraz terapii osteopatycznej w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, miednicy i głowy.

Podczas warsztatów nauczysz się:

 • oceniać i różnicować objawy kliniczne pacjenta,
 • prowadzić prawidłowy wywiad i badanie czynnościowe,
 • testów funkcjonalnych, neurologicznych i analitycznych.
 • przeprowadzać wnioskowanie osteopatyczne,
 • oraz dowiesz się, które struktury są zaangażowane w dolegliwości Twojego pacjenta.

Osteopatia i MTGOmawiana jest również szczegółowa diagnostyka w zespołach korzeniowych rzeczywistych i rzekomych, bólach niespecyficznych, podrażnieniach więzadłowych, oraz zablokowaniach stawowych. Zajmujemy się także diagnostyką objawów rzutowanych z trzewi.

Jest to warsztat idealny dla wszystkich, którzy chcą zgłębić swoją obecną widzę medyczną i fizjoterapeutyczną.

Plan warsztatów osteopatycznych:

 1. Jak zacząć myśleć osteopatycznie i zgłębić swoją dotychczasową wiedzę.
 2. Filozofia osteopatyczna. Jak się rozwijała na przestrzeni ponad wieku od powstania koncepcja pracy osteopatycznej?
 3. Dwa style naukowe: Osteopatia w systemie medycznym
 4. Twórca osteopatii. Idee kierujące A.T.Sill. Ewolucja osteopatii do dni dzisiejszych.
 5. Główne założenia osteopatii. Wskazania i przeciwskazania do jej stosowania. Możliwości oraz ograniczenia współczesnej koncepcji.
 6. Główne pojęcia osteopatyczne
 7. Epidemiologia dolegliwości L/S
 8. Protokół diagnostyczny
 9. Wywiad
 10. Red flags
 11. Obserwacja
 12. Ocena w pozycji stojącej
 13. Ocena w pozycji siedzącej
 14. Ocena w leżeniu na plecach
 15. Ocena w leżeniu na brzuchu
 16. Ocena pacjenta w różnych pozycjach zawierają:
 17. Testy dużych amplitud
 18. Testy analityczne małych amplitud
 19. Testy funkcjonalne
 20. Testy wykluczeniowe
 21. Testy inhibicji
 22. Testy neurologiczne
 23. Testy odruchowe
 24. Testy trzewne