Szkolenia rozwijające

DTM 4 – Terapia Zespołów Posturalnych Jandy

Zapraszamy na szkolenie pozwalające:

 • zrozumieć rolę układu sensomotorycznego, reakcji łańcuchowych i równowagi mięśniowej w powstawaniu przewlekłych zespołów bólowych,
 • opanować umiejętności oceny czynnościowej Pacjenta cierpiącego z powodu przewlekłego bólu, w tym wzorców postawy, chodu i ruchów.
 • wyuczyć specyficznych technik interwencji dla zespołów nierównowagi mięśniowej: górnego i dolnego, z zastosowaniem Masażu Tkanek Głębokich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego.

Opis

“Terapia Zespołów Posturalnych Jandy z zastosowaniem Masażu Tkanek Głębokich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego”

Zespoły nierównowagi napięcia mięśniowego, zwane również zespołami posturalnymi, są często przyczyną wielu typowych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak bóle ramion, bioder, kolan czy bóle pleców i szyi. Ten kurs ma za zadanie nauczyć uczestników czym są wzorce posturalne i jak dochodzi do ich powstawania, a przede wszystkim jak wykorzystać techniki i narzędzia Masażu Tkanek Głębokich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego w pracy z Pacjentami u których zdiagnozowano, opisane po raz pierwszy przez prof. Vladimira Jande, wzorce posturalne: Zespół Skrzyżowania Górnego i Zespół Skrzyżowania Dolnego. Janda zidentyfikował specyficzne kliniczne zespoły skrzyżowania jako objawy nierównowagi nerwowo-mięśniowej, koncentrując się bardziej na funkcji globalnej niż na izolowanych strukturach. Podczas tych praktycznych warsztatów zostaną opisane podstawy fizjologiczne podejścia Jandy, a także przedstawiona zostanie systematyczna diagnostyka i analiza oraz kompleksowe leczenie opisanych przez Jandę zespołów posturalnych z zastosowaniem Masażu Tkanek Głębokich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego.

Program

 • Dzień 1 Podejście Jandy do nierównowagi mięśniowej
  • Podstawy fizjologiczne nierównowagi mięśniowej
  • Paradygmaty rehabilitacji: struktura a funkcja
  • Rola układu sensomotorycznego w funkcji i dysfunkcji
  • Wpływ łańcuchów nerwowo-mięśniowych
  • Zespoły nierównowagi mięśniowej Jandy
  • Ocena zespołów nierównowagi mięśniowej
  • Analiza postawy: wskazówki dotyczące nierównowagi mięśniowej
  • Balans i chód: Integracja dolnego łańcucha
  • 6 wzorów ruchów Jandy
  • Badanie długości mięśni
  • Badanie punktów spustowych / punktów maksymalnie bolesnych
  • Ocena oddychania

  Harmonogram (8 godzin):

  9.00-10.45: Fizjologiczne podstawy nierównowagi mięśniowej cz. I
  10.45-11.00: Przerwa
  11.00-13.00: Fizjologiczne podstawy nierównowagi mięśniowej cz. II
  13.00-14.00: Przerwa obiadowa
  14.00–15.45: Ocena nierównowagi mięśniowej cz. I
  15.45-16.00: przerwa
  16.00-17.45: Ocena nierównowagi mięśniowej cz II
  17.45-18.00: Podsumowanie dnia 1

 • Dzień 2 Leczenie zespołów zaburzeń równowagi mięśniowej

  Techniki terapeutyczne
  Terapia zespołów skrzyżowania górnego i dolnego

  Harmonogram (8 godzin):

  9.00-10.45: Techniki terapeutyczne cz I
  10.45-11.00: Przerwa
  11.00-13.00: Techniki terapeutyczne cz II
  13.00-14.00: Przerwa obiadowa
  14.00–15.45: Terapia Zespołu Skrzyżowania Górnego
  15.45-16.00: przerwa
  16.00-17.45: Terapia Zespołu Skrzyżowania Dolnego
  17.45-18.00: Podsumowanie dnia 2, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, pamiątkowe zdjęcie

Skontaktuj się z nami w sprawie terminu oraz miejsca szkolenia.

Skontaktuj się