Szkolenia rozwijające

Kurs Terapia mięśniowo powięziowa punktów spustowych

Cena: 1347 zł
(3 dni + skrypt)

   • PROWADZĄCY: Paweł Korman
   • CZAS SZKOLENIA: 3 dni szkoleniowe (w sumie 20 godzin).
   • CENA: 1347 zł (600 zł opłata rekrutacyjna + 747 zł pozostała kwota płatna przed kursem).
   • DLA KOGO: Szczególnie polecamy to szkolenie fizjoterapeutom i masażystom rozpoczynającym swoją praktykę terapeutyczną, którzy nie wiedzą, jak skutecznie radzić sobie z nawracającymi dolegliwościami bólowymi u swoich pacjentów. Gwarantujemy, że po tym kursie nabierzesz większej pewności siebie oraz poprawisz swój warsztat pracy z pacjentem.
   • CERTYFIKAT: Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.
   • MIEJCE i TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA:
    Kraków: 13-15 września 2024

Uwaga: Możliwe jest dofinansowanie kursu w BUR i KFS!
Wszystkie szczegóły dot. dofinansowania wyjaśniamy w artykule: Dofinansowanie szkoleń z funduszy europejskich

Opis

Zapraszamy na szkolenie z technik uwalniania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych MTrPs – zastosowania kliniczne.
Uzyskasz po nim kompetencje w zakresie podstaw zaburzeń mięśniowo-powięziowych związanych z występowaniem punktów spustowych.

Po ukończeniu kursu uwalniania MTrPs uczestnicy będą potrafili za pomocą badania fizykalnego:

 • zidentyfikować cechy punktów spustowych
 • wykonać terapię manualną likwidowania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych dla wybranych mięśni oraz dysfunkcji klinicznych.

Po 3-dniowym kursie uczestnik:

 • rozumie podstawy naukowe mięśniowo-powięziowego zespołu bólowego i punktów spustowych
 • potrafi zidentyfikować wybrane mięśnie na podstawie anatomii, badania palpacyjnego i funkcji
 • potrafi rozpoznać cechy punktów spustowych dzięki badaniu fizykalnemu i zastosować tę wiedzę do terapii wybranych mięśni
 • zna specyficzne wskazania i przeciwwskazania do manualnej terapii punktów spustowych
 • rozumie możliwe skutki uboczne i komplikacje terapii manualnej z punktami spustowymi i będzie w stanie prawidłowo reagować
 • zaktualizuje swoją wiedzę dotyczącą anatomii palpacyjnej
 • potrafi łączyć techniki uwalniania MTrPs z innymi technikami manualnymi
 • zna strategie kompleksowego postępowania terapeutycznego stosując techniki uwalniania MTrPs

Po kursie z powodzeniem będziesz pracować z takimi dysfunkcjami jak:

 • Zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych.
 • Stany pourazowe tkanek miękkich: stany po skręceniach, zwichnięciach, zerwaniach, naderwaniach
 • Urazy i przeciążenia sportowe.
 • Ograniczenia ruchomości.
 • Bóle pochodzenia mięśniowo-powięziowego.
 • Przeciążenia związane z charakterem pracy.
 • “Bolesny bark”, “łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”, “zespół cieśni nadgarstka”… i wiele innych.

Program

 • Dzień 1 Wprowadzenie
  1. Powitanie.
  2. Definicja punktu spustowego.
  3. Mechanizmy i przyczyny powstawanie punktów spustowych.
  4. Punkty spustowe a zaburzenia postawy.
  5. Techniki likwidacji punktów spustowych:
  • techniki manualne,
  • metoda spray and stretch,
  • metody fizykalne wykorzystywane w likwidacji punktów spustowych,
  • modyfikacje protokołów likwidacji punktów spustowych.
 • Dzień 2 Opracowanie górnej części ciała

  1. Mięśnie głowy i szyi.

  • żwacz,
  • skroniowy,
  • pochyłe,
  • mostkowo-obojczykowo-sutkowy,
  • inne.

  2. Mięśnie tułowia.

  • prostownik grzbietu,
  • czworoboczny lędźwi,
  • prosty brzucha,
  • biodrowo-lędźwiowy,
  • przepona,
  • inne.

  3. Mięśnie obręczy barkowej, ramienia, przedramienia i ręki.

  • czworoboczny,
  • dźwigacz łopatki,
  • piersiowy większy,
  • nadgrzebieniowy,
  • podgrzebieniowy,
  • obły większy i mniejszy,
  • podłopatkowy,
  • dwugłowy,
  • trójgłowy,
  • prostowniki nadgarstka i palców,
  • zginacze nadgarstka i palców,
  • supinator,
  • inne.
 • Dzień 3 Opracowanie dolnej części ciała

  1. Mięśnie miednicy, stawu biodrowego i uda,

  • pośladkowy wielki,
  • pośladkowy średni,
  • gruszkowaty,
  • naprężacz powięzi szeroki,
  • dwugłowy uda,
  • półbłoniasty i półścięgnisty,
  • czworogłowy uda,
  • inne.

  2. Mięśnie podudzia i stopy.

  • brzuchaty łydki,
  • płaszczkowaty,
  • strzałkowy długi i krótki,
  • piszczelowy przedni,
  • piszczelowy tylny,
  • czworoboczny podeszwy,
  • inne,

  3. Przedstawienie strategii kompleksowego postępowania terapeutycznego w najczęstszych dysfunkcjach pacjentów.
  4. Podsumowanie

Cena 1 347 

Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 1 347 .

Terapia mięśniowo powięziowa - podstawy teoretyczne

Punkt spustowy (TrP)
Pierwsze informacje na temat problemów mięśniowych sięgają XVI/XVII wieku. A określenie mięśniowo powięziowe punkty spustowe (MTrPs) zostało zaproponowane przez dr Travell i Rinzlera w latach 50-tych.

Punkt spustowy (tigger points) jest to miejsce o zwiększonej wrażliwości na ucisk. Może dawać rzutowane objawy bólowe na inne okolice ciała. TrP ma skłonność do występowania na niemalże wszystkich strukturach miękkich.

Punkt spustowy jest lokalnym obszarem tkanki cechujący się zwiększoną pobudliwością, w efekcie czego prowadzi to do hipertonii.

TrP może być utajony jak i aktywny.
Te pierwsze cechują się prowokowaniem reakcji bólowych wyłącznie w momencie ich kompresji, natomiast aktywne odpowiadają za doznania bólowe o charakterze ciągłym. Aktywny punkt spustowy poprzez odpowiednią regenerację jest w stanie przekształcić się w utajony. Pierwszorzędowe punkty spustowe to takie, które możemy uznać za pierwotne pojawiające się na strukturach przeciążonych w pierwszej kolejności. Drugorzędowe to takie, które rozwijają się w antagonistach i agonistach. Natomiast satelitarne wywodzą się z obszarów struktur somatycznych lub wisceralnych.

Punkty możemy podzielić ze względu na umiejscowienie na centralne powstałe w okolicach brzuśców mięśniowych jak i te znajdujące się na przyczepach w okolicach ścięgien.

Jeżeli chodzi o proces tłumaczący powstanie TrP możemy wyróżnić kilka teorii.
Pierwsza z nich to hipoteza kryzysu energetycznego. W momencie, kiedy zdecydujemy się na podjęcie ruchu dochodzi do przekazania impulsu elektrycznego z centralnego układu nerwowego do mięśnia szkieletowego. Impuls, który dociera do neuronu ruchowego uwalnia neurotransmiter w tym przypadku acetylocholinę do synapsy nerwowo mięśniowej. Wiązanie neurotransmitera w płytce motorycznej inicjuje impuls rozszerzający się do wnętrza włókna mięśniowego. W efekcie dochodzi do uwolnienia jonów wapnia, które w kolejnym etapie wiążą się z włóknami aktyny umożliwiając tym samym powstanie poprzecznego mostka miozynowo aktynowego. W przypadku braku ATP mostki poprzeczne pozostają w bezruchu, nie ulegają rozerwaniu, a sarkomer nie będzie mógł ulec rozluźnieniu. Niedobór źródła energii jakim jest ATP jest spowodowane zjawiskiem ischemii, czyli

niedokrwienia spowodowanego zwiększonym tonusem mięśniowym. Jak donoszą badania naukowe, wystarczy 30 – 50 % maksymalnego skurczu mięśniowego, aby zamknąć naczynia tętnicze. Bez interwencji terapeutycznej często powstaję błędne koło, polegające na utrzymującym się skurczu mięśnia, nasilające niedokrwienie a tym deficyt ATP.

W wyniku uwięźnięcia nerwu w napiętej strukturze mięśniowo powięziowej może dojść do parestezji, zaburzenia czucia a także obrzęku dystalnych części kończyn.

Ta teoria sprawdza się szczególnie w przypadku mięśni posturalnych. W wyniku nieprawidłowej ergonomii pracy dochodzi do nadmiernego napięcia i skrócenia włókien mięśniowych, lub też rozciągnięcia i osłabienia. Przedłużający się stan zbliżenia przyczepów mięśniowych powoduje adaptacyjne skrócenie.

Kolejna teoria próbująca wyjaśnić genezę TrP skupia się na płytce motorycznej. W momencie, kiedy dochodzi do ciągłej impulsacji pochodzącej z nerwu ruchowego i zbyt częstego wydzielania acetylocholiny dochodzi do zwiększenia potencjału czynnościowego. Inaczej mówiąc, dochodzi do przebodźcowania a w konsekwencji zwiększenie miejscowego zapotrzebowania metabolicznego na ATP. Ta hipoteza sprawdza się w przypadku powstania TrP centralnych. Uformowanie się takiego punktu doprowadza do wytworzenia sił ściągających do środka, w wyniku czego włókna znajdujące się na dystalnych częściach mięśnia zostaną rozciągnięte i może wystąpić zjawisko entezopatii, czyli ciągłe podrażnianie przyczepu mięśnia.

Terapia mięśniowo powięziowa - TrP - symptomy i terapia

Więcej o symptomach i samej terapii mięśniowo powięziowej punktów spustowych dowiesz się z rozwijanych pól obok:

 • Nadmierne przeciążenie mięśnia

  Jeżeli chodzi o ogólne czynniki powodujące powstawanie TrP możemy wyróżnić nadmierne przeciążenie mięśnia, zwłaszcza w wyniku długotrwałego skurczu izometrycznego.

  W wyniku urazu dochodzi do uwolnienia drażniących związków chemicznych i powstania miejscowego obrzęku. Obecność stanu zapalnego w połączeniu z hipoksją grozi wytworzeniu się zrostów w tkance łącznej, co będzie miało bezpośredni wpływ na powstanie bolesnych punktów.

  Powięź odpowiada za odbiór informacji interoceptywnych jak i eksterocepywnych. W wyniku powstania obronnego napięcia mięśni poprzez uszkodzenie tkanek dochodzi do nadmiernej aktywacji receptorów bólowych i stłumienia przekazu informacji z innych receptorów. Wpłynie to na zniesienie priopriocepcji i może skutkować kontuzjami.

 • Symptomy

  Symptomy jakie wskazują na istnienie punktu spustowego to ból, parastezje, osłabienie maksymalnej siły mięśniowej bez spadku masy mięśniowej, zaburzenie koordynacji nerwowo mięśniowej i zmniejszenie zakresu ruchomości.

 • Terapia - ucisk ischemiczny

  Jeżeli chodzi o terapie to możemy wykorzystać ucisk ischemiczny, suche igłowanie, pozycyjne rozluźnianie, techniki energii mięśniowej. Warto na końcu wykorzystać stretching tkanek miękkich.

  W przypadku ucisku ischemicznego mamy do czynienia z zrzutowaniem bólu z punktu. W przypadku mięśnia MOS możemy spodziewać się rzutowania do okolicy podpotylicznej, rejonu ucha, obszaru policzka, a nawet obszaru gardła i mostka. A w przypadku mięśnia gruszkowatego do obszaru stawu krzyżowo biodrowego, bocznej części pośladka.

 • DOMS

  TrP często współistnieje jest z DOMS, czyli opóźnienia bolesnością mięśniową, która jest obecna po 24-48 h po wysiłku. W wyniku sesji treningowej doszło do mikrouszkodzeń włókien mięśniowych i wygenerowania procesów naprawczych. W przypadku braku odpowiednej regeneracji, źle przeprowadzonego treningu pod kątem rozgrzewki, czy też braku rollowania i rozciągania powstają napięte pęczki włókien w rejonie punktów spustowych.

 • Ból mięśniowo powięziowym (MPS)

  Istnieje silna korelacja między punktami spustowymi a bólem mięśniowo powięziowym (MPS). Obecność punktów spustowych może być przyczyną pierwotnego bólu, ale też może powodować podtrzymywanie innych dolegliwości i stanu chronicznego. Do tego typu problemów możemy zaliczyć napięciowe bóle głowy. Jak dowodzą badania naukowe przeprowadzone w 2015 roku odpowiednio dobrana terapia skupiająca się na terapii punktów spustowych i rozluźnianiu mięśniowo powięziowym w okolicy mięśni obręczy barkowej, szyi, mięśni mimicznych jak i podpotylicznych jest w stanie zmniejszyć znacząco objawy bólowe, a nawet zlikwidować je całkowicie.

  Dodatkowo badania wykonane przez Xie i wsp. Wykazały, że pacjenci z chronicznym bólem mięśniowo powięziowym wykazywali mikrostrukturalne zmiany w tzw matriks bólowym mózgu (kora przedczołowa oraz przedni zakręt kory obręczy). Co dodatkowo utwierdza w przekonaniu o znaczeniu pracy z punktami spustowymi.

 • Literatura

  Joseph E. Muscolino Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego 2016

  Vernon H, Schneider M. Chiropractic management of myofascial trigger points and myofascial pain syndrome: a systematic review of the literature. J Manipulative Physiol Ther 2009

  Tension headache and myofascial pain syndrome. Part II. Drug-free treatment – trigger point release (manual therapy)Małgorzata Chochowska 1/, Rafał Ogrodowczyk 2/, Joanna Klonowska