Szkolenia rozwijające

Kompleksowa terapia powięzi z diagnostyką funkcjonalną

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie z kompleksowej terapii powięzi połączone z diagnostyką funkcjonalną.

Prowadzący: dr Marta Motow-Czyż oraz mgr Przemysław Więcławek

Grupa docelowa: fizjoterapeuci, masażyści, studenci kierunków medycznych (minimum po 2 roku studiów)

Wymagania wstępne: Uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki układu ruchu.

Liczba godzin: 30 godzin dydaktycznych (3 dni)

Na naszym kursie otrzymują Państwo:

 • ogrom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych opartych o doświadczenie zawodowe (oparte o praktykę gabinetu, a nie tylko z książki)
 • obszerny skrypt szkoleniowy

Opis

Cel szkolenia: Szkolenie to ma na celu przedstawienie roli powięzi w problematyce dysfunkcji tkanek miękkich. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie diagnostyki zaburzeń mięśniowo-powięziowych. Dodatkowo uczestnik będzie potrafił przeprowadzić terapie mięśniowo- powięziową  i zastosować jej kluczowe techniki celem likwidacji i leczenia wielu dolegliwości bólowych narządu ruchu. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie posiadał wachlarz narzędzi, które znajdą szerokie zastosowanie w leczeniu zespołów i dolegliwości bólowych narządu ruchu. Szkolenie kończy się certyfikatem.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Wprowadzenie do terapii rozluźniania – mięśniowo-powięziowego
 2. Łańcuchy mięśniowo-powięziowe ich znaczenie w terapii
 3. Podstawy teoretyczne powstawania dysfunkcji mięśniowo-powięziowych
 4. Wskazania i przeciwskazania do terapii powięzi

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

GÓRNY KWADRAT (ODCINEK SZYJNY, PIERSIOWY, KOŃCZYNA GÓRNA)

 1. Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe:
  – Anatomia regionu
  – Biomechanika regionu
  – Najczęstsze patologie, urazy
  – Analiza funkcjonalna pacjenta
  – Stymulacja i odbudowa powięzi- zastosowanie kliniczne
 2. Diagnostyka manualna, pokaz technik: techniki powięziowe, techniki funkcyjne, opracowanie bruzd międzymięśniowych
 3. Testy lokalizujące przyczyny i objawy pacjenta- zróżnicowanie przyczyn dysfunkcji powięzi
 4. Mięśniowo-powięziowe pkt spustowe- lokalizacja, opracowanie
 5. Metody i techniki terapii powięzi w połączeniu z technikami (MET, Myofascial Release, Activ Tissue Release)

DOLNY KWADRAT (ODCINEK LĘDŹWIOWY, MIEDNICA, KOŃCZYNA DOLNA)

 1. Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe:
  – Anatomia regionu
  – Biomechanika regionu
  – Najczęstsze patologie, urazy
  – Analiza funkcjonalna pacjenta
  – Stymulacja i odbudowa powięzi- zastosowanie kliniczne
 2. Dysbalans mięśniowy w rozumieniu taśm mięśniowo-powięziowych
 3. Diagnostyka manualna, pokaz technik: techniki powięziowe, techniki funkcyjne, opracowanie bruzd międzymięśniowych
 4. Testy lokalizujące przyczyny i objawy pacjenta- zróżnicowanie przyczyn dysfunkcji powięzi
 5. Mięśniowo-powięziowe pkt spustowe- lokalizacja, opracowanie
 6. Metody i techniki terapii powięzi w połączeniu z technikami (MET, Myofascial Release, Activ Tissue Release)

Program

 • Dzień 1 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  9:00 – 10:30
  Wprowadzenie do terapii rozluźniania mięśniowo-powięziowego.
  Łańcuchy mięśniowo-powięziowe ich znaczenie w terapii

  10:30 – 12:00
  Podstawy teoretyczne powstawania dysfunkcji mięśniowo-powięziowych.
  Wskazania i przeciwskazania do terapii.

  12:00 – 12:15
  Przerwa kawowa

 • Dzień 1 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  12:15 – 13:00
  GÓRNY KWADRAT (ODCINEK SZYJNY, PIERSIOWY, KOŃCZYNA GÓRNA)
  Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe:

  • Anatomia regionu
  • Biomechanika regionu
  • Najczęstsze patologie, urazy

  13:00 – 14:30
  Stymulacja i odbudowa powięzi – zastosowanie kliniczne.
  Stymulacja i odbudowa powięzi – zastosowanie kliniczne.

  14:30 – 15:00
  Przerwa obiadowa

  15:00 – 18:00
  Diagnostyka manualna, pokaz technik: techniki powięziowe, techniki funkcyjne, opracowanie bruzd międzymięśniowych

 • Dzień 2 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  9:00 – 10:30
  Testy lokalizujące przyczyny i objawy pacjenta – zróżnicowanie przyczyn dysfunkcji powięzi.

  10:30 – 12:00
  Mięśniowo-powięziowe pkt. spustowe – lokalizacja, opracowanie

  12:00 – 12:15
  Przerwa kawowa

  12:15 – 14:30
  Metody i techniki terapii powięzi w połączeniu z technikami (MET, Myofascial Release, Activ Tissue Release)

  14:30 – 15:00
  Przerwa obiadowa

  15:00 – 15:45
  DOLNY KWADRAT (ODCINEK LĘDŹWIOWY, MIEDNICA, KOŃCZYNA DOLNA)
  Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe:

  • Anatomia regionu
  • Biomechanika regionu
  • Najczęstsze patologie, urazy

  15:45 – 17:15
  Analiza funkcjonalna pacjenta. Stymulacja i odbudowa powięzi – zastosowanie kliniczne.

  17:15 – 18:00
  Dysbalans mięśniowy w rozumieniu taśm mięśniowo-powięziowych.

 • Dzień 3 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  9:00 – 10:30
  Diagnostyka manualna, pokaz technik: techniki powięziowe, techniki funkcyjne, opracowanie bruzd międzymięśniowych

  10:30 – 12:00
  Testy lokalizujące przyczyny i objawy pacjenta – zróżnicowanie przyczyn dysfunkcji powięzi

  12:00 – 12:15
  Przerwa kawowa

  12:15 – 13:45
  Mięśniowo-powięziowe pkt. spustowe – lokalizacja, opracowanie

  13:45 – 15:15
  Metody i techniki terapii powięzi w połączeniu z technikami (MET, Myofascial Release, Activ Tissue Release)

Skontaktuj się z nami w sprawie terminu oraz miejsca szkolenia.

Skontaktuj się