Szkolenia rozwijające

DTM 5 – Terapia dolegliwości rejonu twarzy, czaszki, stawu skroniowo-żuchwowego i szyi

Zapraszamy na szkolenie pozwalające:

 • Powtórzyć podstawy anatomii dekoltu, szyi, twarzy i głowy,
 • Opanować umiejętności precyzyjnego palpowania struktur mięśniowo-powięziowych rejonu dekoltu, szyi, twarzy i głowy,
 • Nabyć wiedzę, w których rejonach dekoltu, szyi, twarzy i głowy należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy manualnej,
 • Wykształcić zdolności efektywnego uwalniania restrykcji mięśniowo-powięziowych rejonu dekoltu, szyi, twarzy i głowy za pomocą technik Masażu Tkanek Głębokich z wykorzystaniem oporu kierunkowego przynoszących ze sobą efekty terapeutyczne.

Opis

“Terapia dolegliwości rejonu twarzy, czaszki, stawu skroniowo-żuchwowego i szyi z zastosowaniem Masażu Tkanek Głębokich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego”

Rejon twarzy, czaszki, stawu skroniowo-żuchwowego i szyi daje nam często dolegliwości w postaci bólu szyi, napięciowych bóli głowy, dolegliwości ze stawów skroniowo-żuchwowych, problemów pseudo laryngologicznych, pseudo foniatrycznych/logopedycznych, pseudo stomatologicznych, ortodontycznych i inne. Niezwykle często dobrze wykonany Masaż Tkanek Głębokich w oparciu o wyczuwanie i uwalnianie oporów kierunkowych tego regionu daje zaskakujące efekty zniesienia dolegliwości pacjenta.

Program

 • Dzień 1 / cz. 1 Anatomia palpacyjna
  • mięśnie piersiowe większe, mięśnie naramienne,
  • wyrostki krucze łopatek, guzki większe i mniejsze kości ramiennych, wyrostek barkowy, kąt barkowy, grzebień łopatki,
  • chrząstka tarczowata i pierścieniowata,
  • kość gnykowa,
  • mięśnie: mostkowo-gnykowe, mostkowo-tarczowe, łopatkowo gnykowe,
  • mięśnie: dwubrzuścowe, żuchwowo-gnykowe, bródkowo-gnykowe, skrzydłowe przyśrodkowe,
  • mięśnie: żwacze, skroniowe, skrzydłowe boczne (górne i dolne) , potyliczno-czołowe,
  • mięśnie podpotyliczne, kresy karkowe dolne i górne,
  • mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe, mięśnie pochyłe, mięśnie dźwigacze łopatki, mięśnie płatowate, mięsień czworoboczny grzbietu część zstępująca, mięsień szeroki szyi,
  • splot ramienny, tętnica pachowa, tętnica podobojczykowa, tętnica szyjna wewnętrzna,
 • Dzień 1 / cz. 2 Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

  Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z wykorzystaniem oporu kierunkowego:

  • mięśnie piersiowe większe, mięśnie naramienne,
  • tkanka łączna okolicy wyrostków kruczych łopatek, guzków większych i mniejszych kości ramiennych, wyrostków barkowych, kątów barkowych, grzebieni łopatki,
  • mięśnie pochyłe,
  • mięśnie: mostkowo-obojczykowo-sutkowe, mostkowo-gnykowe, mostkowo-tarczowe, łopatkowo-gnykowe,
  • mięśnie: dwubrzuścowe, żuchwowo-gnykowe, bródkowo-gnykowe, skrzydłowe przyśrodkowe,
  • pozycjonowanie chrząstki tarczowatej, chrząstki pierścieniowatej i kości gnykowej,
  • mięśnie: żwacze, skroniowe, potyliczno-czołowe,
  • mięśnie podpotyliczne, tkanka łączna okolicy kres karkowych dolnych i górnych, mięśnie dźwigacze łopatki, mięśnie płatowate,
  • mięśnie podpotyliczne, kresy karkowe dolne i górne, więzadło karkowe,
  • intraoralnie; mięśnie policzkowe, mięśnie skrzydłowe boczne (górne i dolne), tkanka łączna okolicy podżuchwowej i nadszczękowej (od zewnątrz i od wewnątrz),
  • intraoralnie; mięśnie skrzydłowe przyśrodkowe, bródkowo-gnykowe, żuchwowo-gnykowe, dwubrzuścowe.
 • Dzień 1 / cz. 3 Harmonogram
  • 9.00-10.45 Palpacja cz. I
  • 10.45-11.00 Przerwa
  • 11.00-13.00 Palpacja cz. II
  • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
  • 14.00–15.45 Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z wykorzystaniem oporu kierunkowego cz. I
  • 15.45-16.00 Przerwa
  • 16.00-17.45 Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z wykorzystaniem oporu kierunkowego cz II
  • 17.45-18.00 Podsumowanie kursu, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, pamiątkowe zdjęcie.

Skontaktuj się z nami w sprawie terminu oraz miejsca szkolenia.

Skontaktuj się