Szkolenia rozwijające

DTM 3 – Klatka piersiowa, żebra i kręgosłup piersiowy

Zapraszamy na szkolenie mobilizowania i balansowania kręgosłupa piersiowego, klatki piersiowej i żeber.

Terapeuci, którzy ukończą ten kurs, będą mieli większe zrozumienie złożoności tematu dotyczącego klatki piersiowej ze znajomością wielu konkretnych technik, które natychmiast okażą się skuteczne w radzeniu sobie z wieloma problemami napotykanymi w ich praktyce.

Opis

Te trzydniowe warsztaty dadzą Ci wiele narzędzi do radzenia sobie z częstymi dolegliwościami z którymi zgłaszają się do Ciebie pacjenci dotyczącymi kręgosłupa Th, żeber i klatki piersiowej. Mięśniowe i powięziowe wzorce napięcia mogą być przyczyną dysfunkcji stawów, ale i odwrotnie, restrykcje kostne kości mogą prowadzić do zaburzeń pracy mięśni i powięzi. Oprócz technik mobilizacji tkanek miękkich w celu umożliwienia lepszej funkcji stawów, nacisk zostanie położony na zrozumienie i mobilizację elementów kostnych, które mogą zakłócać działanie mięśni i powięzi.

Rozwiniemy umiejętność palpacji i znajomość mechaniki kręgosłupa, aby lepiej zrozumieć złożoność fiksacji, które wpływają na zginanie, prostowanie, boczne zginanie i rotację klatki piersiowej, kręgosłupa i żeber oraz zaproponujemy pracę miękkotkankową połączoną z delikatnymi i bezpiecznymi technikami kostnymi do mobilizacji fiksacji w obrębie kręgów i żeber.

Wszyscy mieliśmy pacjentów z bólem klatki piersiowej, ograniczonym wzorcem oddychania czy z fiksacją żeber. Nauczysz się skutecznych technik uwalniania “zablokowanych” żeber oraz pracy z klatką piersiową i przeponą w celu poprawy oddechu.

Program

 • Dzień 1

  9:00-11:00 Powitanie, wprowadzenie w aspekty teoretyczne kursu.

  • Wykład: omówienie komponentów napięcia i dysfunkcji klatki piersiowej: powięź, mięśnie, kości.
  • Przedstawienie celów terapeutyczneych: ocena i równoważenie restrykcyjnych wzorców odkształceń (przednio / tylne, rotacyjne, zgięcie boczne).
  • Przypomnienie mechaniki kręgosłupa Th i żeber.
  • Wprowadzenie w aspekty praktyczne.
  • Przybliżenie techniki mobilizacji bezpośredniej i pośredniej dla kręgosłupa Th i żeber.
  • Wizualna ocena ruchu kręgosłupa Th i żeber w trzech wymiarach.
  • Palpacja restrykcji powięziowych, nierównowagi mięśniowej, różnicowanie restrykcji kręgów i żeber

  11:00-11:15 Przerwa poranna
  11:15-13:00: Techniki miękkotkankowe dla klatki piersiowej i brzucha – przedniej strony tułowia w leżeniu tyłem. Pokaz i praktyka.
  13:00-14.00: Lunch
  14:00-15:45: Techniki miękkotkankowe dla klatki piersiowej – tylnej strony tułowia, w leżeniu przodem. Pokaz i praktyka.
  15:45-16:00: Przerwa popołudniowa
  16:00-17:45: Techniki miękkotkankowe dla przywracania równowagi między przodem a tyłem klatki piersiowej i tułowia w leżeniu na boku. Pokaz i praktyka.
  17.45-18.00 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Pytania i odpowiedzi.

 • Dzień 2
  • 9:00-11.00: Praca w zakresie technik miękkotkankowych dla uzyskania równowagi między lewą i prawą stroną klatki piersiowej i tułowia. Pokaz i praktyka
  • 11:00 – 11:15: Przerwa poranna
  • 11:15-13:00: Mobilizacji żeber w pozycji leżenia przodem, tyłem i na boku. Pokaz i praktyka.
  • 13:00-14:00: Lunch
  • 14:00-15:45: Praca z żebrami i oddechem we wszystkich pozycjach z uwzględnieniem pracy na powięzi i mięśniach klatki piersiowej. Pokaz i praktyka.
  • 15:45-16.00: Przerwa popołudniowa
  • 16.00-17.45: Miękkotkankowa praca z klatką piersiowa, żebrami i odcinkiem piersiowym kręgosłupa w przypadku problemów związanych z bocznym skrzywienia kręgosłupa i skoliozą. Pokaz i praktyka.
  • 17.45-18:00: Podsumowanie drugiego dnia szkolenia. Pytania i odpowiedzi.
 • Dzień 3
  • 9:00-11.00: Miękkotkankowa i mobilizacje praca ze strukturami górnego otworu klatki piersiowej.
  • 11:00-11:15: Przerwa poranna
  • 11:15-13:00: Miękkotkankowa praca ze strukturami dolnego otworu klatki piersiowej.
  • 13:00-14:00: Lunch
  • 14:00-15:45: Technik przeciwnego obrotu (counter-rotational) w leżeniu na boku dla miednicy i klatki piersiowej. Pokaz i praktyka.
  • 15:45-16.00: Przerwa popołudniowa
  • 16.00-17.45: Techniki tkanek miękkich i mobilizacja stawów w obrębie klatki piersiowej do zgięcia i wyprostu oraz do zgięcia bocznego i rotacji w pozycji siedzącej. Pokaz i praktyka
  • 17.45-18:00: Podsumowanie szkolenia. Pytania i odpowiedzi. Rozdanie dyplomów. Pamiątkowe zdjęcie.

Skontaktuj się z nami w sprawie terminu oraz miejsca szkolenia.

Skontaktuj się