16x0srn9i07h5buacdv2g63odu9kl3

Szkolenia rozwijające

DTM 2 – Balansowanie miednicy

Zapraszamy na szkolenie dot. balansowania miednicy.

Podczas tego kursu wyjaśnimy różnorodne siły zaburzające równowagę miednicy oraz zaprezentujemy wiele technik dla efektywnej pracy z elementami powięziowymi, mięśniowymi, więzadłowymi i kostnymi by ulżyć pacjentom w ich dolegliwościach i ułatwić osiągnięcie równowagi w całym ciele.

Opis

Jako, że miednica jest pomostem pomiędzy górną a dolną częścią ciała, jest ona kluczowym obszarem w rozwiązywaniu problemów w całym ciele, zaczynając od stóp a kończąc na głowie, ze względu na jej wpływ na wzorce rotacyjne i balans/równowagę przednio-tylną.

Zrozumienie potrzeby pracy zarówno z mięśniami jak i powięzią w celu unormowania napięć rotacyjnych miednicy i zbalansowania sił powodujących jej rotację, przodo/yło pochylenie lub tyło/przodoprzesunięcie, a także out flare, in flare, up-lift czy shift jest niezbędne w leczeniu tych dolegliwości.

Program

 • Opis tematów
  • Palpacja i analiza restrykcji powięziowych, mięśniowych, więzadłowych i kostnych w obrębie miednicy
  • Analiza i terapia czynników wpływających na rotację, przodo/tyłopochylenie oraz tyło/przodoprzesunięcie miednicy, a także out flare, in flare, up-lift i shift
  • Czynniki rotacyjne w kończynach dolnych i kręgosłupie wpływające na miednicę i vice versa
   – Terapia głębokich rotatorów i /zrównoważenie mięśni pośladkowych
   – Przywodziciele i odwodziciele
  • Praca z mięśniem lędźwiowym i biodrowym
  • Praca z zewnętrznymi siłami torsyjnymi mięśni brzucha na miednicy i żebrach
  • Techniki do pracy z kością krzyżową
   – Tkanki miękkie
   – Usprawnienie ruchu kości krzyżowej za pomocą mobilizacji stawów
  • Przywrócenie równowagi kości biodrowych, uwolnienie ich od napięć od góry i od dołu
  • Techniki energii mięśniowej
  • Przeniesienie mobilności miednicy w górę na kręgosłup i w dół na kończyny dolne
 • Dzień 1
  • 9:00-11:00: Wprowadzenie teoretyczne do kursu:
   – Omówienie kursu i pracy celów na najbliższe dni
   – Powtórka anatomii
   – Analiza czynników potencjalnie wpływających na brak równowagi mięśniowo-powięziowej miednicy
   – Analiza potencjalnych wzorców dysbalansu miednicy
  • 11:00-11:15: Przerwa kawowa
  • 11:15-13:00 Przednia strona uda – m. prosty uda (ustawienie kości udowej). Pokaz i praktyka.
  • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
  • 14:00-15.45 Mięsień biodrowo-lędźwiowy. Pokaz i praktyka.
  • 15.45-16.00 Przerwa kawowa
  • 16:00-17:45: Powieź piersiowo-lędźwiowa i prostownik grzbietu w odcinku lędźwiowym, więzadło krzyżowo-guzowe, mięśnie pośladkowe, głębokie rotatory miednicy, kość krzyżowa i kość ogonowa w leżeniu przodem. Pokaz i praktyka.
  • 17:45-18:00 Podsumowanie pierwszego dnia kursu. Pytania i odpowiedzi.
 • Dzień 2
  • 9:00-11:00 Powieź piersiowo-lędźwiowa i prostownik grzbietu w odcinku lędźwiowym, więzadło krzyżowo-guzowe, mięśnie pośladkowe, głębokie rotatory miednicy, kość krzyżowa i kość ogonowa w leżeniu na boku. Pokaz i praktyka.
  • 11:00-11:15 Przerwa kawowa
  • 11:15-13:00 Praca z grupą kulszowo-goleniową (pozycja kości udowej). Pokaz i praktyka.
  • 13:00-14:00 Przerwa obiadowa
  • 14:00-15:45 Pokaz i praktyka. Powierzchowne mięśnie brzucha w celu zintegrowania miednicy z klatką piersiową
  • 15:45-16:00 Przerwa kawowa
  • 16:00-17.45 Przyśrodkowa strona uda, mm. Przywodziciele (ustawienie kości udowej). Pokaz i praktyka.
  • 17:45-18:00: Podsumowanie dnia drugiego. Pytania i odpowiedzi.
 • Dzień 3
  • 9:00-11:00 Boczna strona uda (Pasmo biodrowo-piszczelowe, m. naprężacz powięzi szerokiej, ustawienie kości udowej). Pokaz i praktyka.
  • 11:00-11:15 Przerwa kawowa
  • 11:15-13:00 Mięsień czworoboczny lędźwi. Pokaz i praktyka
  • 13:00-14:00 Przerwa obiadowa
  • 14:00-15:45 Integrowanie przejścia pomiędzy miednicą a ostatnimi żebrami: obszar trójkąta i czworokąta lędźwiowego oraz więzadła biodrowo-lędźwiowego
  • 15:45-16:00 Przerwa kawowa
  • 16:00-17.45 Swobodna rotacja miednicy, odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kończyn dolnych w pozycji leżenia tyłem, przodem i na boku. Pokaz i praktyka.
  • 17:45-18:00 Podsumowanie szkolenia. Pytania i odpowiedzi. Rozdanie dyplomów. Pamiątkowe
   zdjęcie.

Skontaktuj się z nami w sprawie terminu oraz miejsca szkolenia.

Skontaktuj się