Platforma VOD

PFS 2020 – Day 3

Ten zestaw 8 wykładów (w wersji oryginalnej oraz przetłumaczonej na język polski) to cały trzeci dzień Polish Fascia Symposium 2020.
Zawiera ponad 7 godzin nagrań zaproszonych prelegentów – światowej klasy wykładowców i specjalistów w swoich dziedzinach.
Zobacz poniżej jakie tematy były poruszane w trzecim dniu PFS.

This set of 8 lectures is the entire first day of the Polish Fascia Symposium 2020.
It contains over 7 hours of recordings of invited speakers. See below what topics were covered on the first day of PFS.

Opis zestawu

 1. Aubrey Gowing
  “Paradoks mięśnia gruszkowatego – najbardziej przereklamowany i niedoceniany mięsień ciała”
  “The Piriformis Paradox – the most overrated and underrated muscle in the body”
 2. Joseph Schwartz
  “Jak powięż i tkanka łączna odnoszą się do 5 głównych łańcuchów kinetycznych”
  “Fascia and how connective tissue applies to the 5 Primary Kinetic Chains”
 3. Daniel Lawrence
  “Skuteczne leczenie ścięgien- co jest ważne? Podstawowe koncepcje i aktualizacje dowodów dla prawdziwych terapeutów”
  “Successful Tendon Treatment – What Matters? Core Concepts and Evidence Updates for Real Therapists”
 4. Marius Strydom
  “Powieź i percepcja. Wykorzystanie indywidualnej struktury percepcji w terapii łącznotkankowej”
  “Fascia and Perception: Utilizing the client’s individual Structure of Perception in Fascial treatments.”
 5. Til Luchau
  “Praca z migrenami”
  “Working with migraines”
 6. Julian Baker
  „Anatomia 21 wieku”
  “Anatomy for the 21th century”
 7. Daniel Bienenfeld
  “Oswoić tygrysa” – uwalnianie emocji z powięzi.
  “Taming the Tiger” -Releasing emotions from the Fascia
 8. Art Riggs
  “Balansowanie miednicy”
  “Balancing the pelvis”

A wiesz, że mamy też inne kursy online?

Zobacz więcej