16x0srn9i07h5buacdv2g63odu9kl3

Platforma VOD

Aubrey Gowing_PL

“Paradoks mięśnia gruszkowatego – najbardziej przereklamowany i niedoceniany mięsień ciała”