Encyklopedia MTG

Wszystkie B C E G K M N O P R S T U W Z

Konflikt podbarkowy – etiologia i terapia

Bardzo często, jako fizjoterapeuci, osteopaci i integratorzy strukturalni z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, spotykamy się ze zjawiskiem zwanym konflikt podbarkowy. Artykuł zawiera jedynie małą część naszej wiedzy na ten temat. Dużo więcej wiadomości (diagnostyka oraz klinika) jest dostępnych na naszym kursie Masażu Tkanek Głębokich, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich terapeutów (również studentów).

Gdzie znajduje się bark u człowieka

Często używając określenia „bark” wskazywany jest staw ramienny, choć tak naprawdę staw ten, stanowi on tylko jeden z elementów wchodzących w skład całego kompleksu, które go budują. Bark zawiera w swojej budowie również obręcz barkową oraz nasadę bliższą kości ramiennej, a także staw między łopatką a ścianą klatki piersiowej. Jest to więc pojęcie funkcjonalne, a nie anatomiczne. Dzięki niemu możliwe jest wiele ruchów kończyny górnej, mających szczególne znaczenie w wykonywaniu codziennych czynności.
Pomiędzy tak wieloma strukturami kostnymi barku przebiegają mniejsze, delikatniejsze. Należą do nich między innymi splot ramienny, naczynia podobojczykowe i pachowe. Bark stabilizowany jest przez wiele mięśni, wśród których najbardziej narażone na uszkodzenia są te, które wchodzą w skład tak zwanego stożka rotatorów:

 • mięsień nadgrzebieniowy,
 • mięsień podgrzebieniowy,
 • mięsień obły mniejszy,
 • mięsień podłopatkowy.

Konflikt podbarkowy powstawanieKonflikt podbarkowy – etiologia

Szczególną rolę w powstawaniu urazów tej okolicy stanowi przestrzeń podbarkowa, w której znajduje się kaletka podbarkowa. Jeżeli dojdzie do ucisku w tej okolicy doprowadzi to do zespołu zwanego konfliktem podbarkowym, w którym źródłem bólu jest ucisk na struktury przestrzeni podbarkowej. Najczęściej są to: kaletka podbarkowa i ścięgna mięśni stożka rotatorów. Ból może wynikać ze stanu zapalnego kaletki lub zmian w ścięgnach. Dodatkowym elementem drażniącym ścięgna mięśni (głównie nadgrzebieniowego oraz głowy długiej mięśnia dwugłowego) jest wyrostek barkowy, który powoduje uszkodzenia w trakcie wykonywania odwodzenia ramienia.
Wyróżnić można 5 stopni uszkodzeń tej okolicy:

 • 1 stopień- obrzęki i zapalenia kaletek, uszkodzenie m. nadgrzebieniowego odwracalne.
 • 2 stopień- włóknienie ścięgien na skutek długotrwałego stanu zapalnego, zmiany nieodwracalne,
 • 3 stopień- całkowite przerwanie ścięgien,
 • 4 stopień- zmiany kostne w wyrostku barkowym, odwapnienie guzka większego kości ramiennej,
 • 5 stopień- artropatia całego stawu ramiennego.

Konflikt podbarkowy – czynniki predysponujące

Konflikt podbarkowy terapia

Czynnikami predysponującymi do powstawania konfliktu podbarkowego są silne urazy lub powtarzające się mikrourazy barku, a także praca, która wymaga długotrwałego utrzymywania kończyny górnej w górze, wiek powyżej 40 roku życia oraz osłabione mięśnie obręczy barkowej.
Pacjent podczas badania będzie zgłaszał ból podczas wykonywania ruchów odwodzenia ora zgięcia, a czasami nie będzie możliwe ich czynne wykonanie. Ból zlokalizowany jest w przedniej okolicy wyrostka barkowego. W trakcie diagnostyki charakterystyczne będzie występowanie bolesnego łuku to znaczy nasilenie dolegliwości bólowych podczas odwodzenia w zakresie 70 – 120 stopni. Innymi testami diagnostycznym, którymi terapeuta może się posłużyć to:

 • test dla mięśnia nadgrzebieniowego (Jobe’a),
 • test dla mięśnia podłopatkowego,
 • test opadającego ramienia,
 • test ciasnoty Neera.

Konflikt podbarkowy – Terapia

FAZA 1

 • CZAS PO URAZIE: 0-1 tyg.
 • ZASTOSOWANA TERAPIA:
  Stan ostry, walka z bólem, stanem zapalnym. Masaż poprzeczny w przypadku uszkodzonych ścięgien- delikatny, rozluźnienie naramiennego- uwalnianie kaletki podbarkowej, delikatna praca na mięśniach stożka rotatorów. Terapia punktów spustowych na mięśniach stożka.
  Fizykoterapia: PM, taping do odciążenia kaletki podbarkowej.
 • PROGRAM ĆWICZEŃ:
  Bez ćwiczeń w przypadku budzących bólów nocnych, później ćwiczenia Stabilizujące łopatkę i centrujące głowę kości ramiennej w panewce, wzmacniające przywodziciele i rotatory zewnętrzne, by obniżyć głowę kości ramiennej.
 • AKTYWNOŚĆ PACJENTA I ZALECENIA:
  Odpoczynek, unikanie czynności nasilających ból, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, ewentualnie po konsultacji z lekarzem iniekcja sterydowa do światła kaletki. Po iniekcji odciążenie kończyny, przez co najmniej tydzień.

FAZA 2

 • CZAS PO URAZIE: 1-4 tyg.
 • ZASTOSOWANA TERAPIA:
  Masaż poprzeczny ścięgien stożka rotatorów, masaż głęboki mm obręczy barkowej, terapia punktów spustowych mięśni: nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, obłego mniejszego i większego, podłopatkowego, naramiennego, piersiowego, najszerszego, dwugłowego ramienia, prostowniki grzbietu odcinka szyjnego i  piersiowego. Metoda Mulligana dla stawu ramienno- łopatkowego i dla szyi. Mobilizacje obojczyka z ruchem kończyny górnej.
  Fizykoterapia: PM, UD, taping do centralizacji głowy kości ramiennej w panewce, do rozluźnienia mięśni.
 • PROGRAM ĆWICZEŃ:
  Praca j. w + rozciąganie piersiowych, najszerszego, wzmacniające we wzorcach wyprostnych, potem też zgięciowych, ćwiczenia stabilizujące bark, ćwiczenia szyi, ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i  ud.
 • AKTYWNOŚĆ PACJENTA I ZALECENIA:
  Unikanie czynności nasilających ból, zwłaszcza sięgania po przedmioty umieszczone wysoko (powyżej poziomu odwiedzenia ramienia).

FAZA 3

 • CZAS PO URAZIE: 4-7 tyg.
 • ZASTOSOWANA TERAPIA:
  Praca j. w odzyskiwanie pełnej ruchomości barku.
 • PROGRAM ĆWICZEŃ:
  Praca j. w + ćwiczenia funkcjonalne pozwalające na powrót do normalnego życia zawodowego i sportu.
 • AKTYWNOŚĆ PACJENTA I ZALECENIA:
  Kontrola i automatyzm prawidłowego wzorca ruchu.

Jak może pomóc Masaż Tkanek Głębokich

Porady dla Twoich pacjentów

Gdzie jest kaletka podbarkowa

Kaletka podbarkowa to część ciała znajdująca się pod pachą, w dolnej części klatki piersiowej. Jest to miejsce gdzie znajduje się gruczoł podobarkowy, który wytwarza pot.

Co oznacza płyn w kaletce podbarkowej

Płyn w kaletce podbarkowej oznacza obecność stanu zapalnego lub infekcji w tym obszarze. Może to być spowodowane urazem, chorobą lub nieprawidłowym funkcjonowaniem gruczołu podbarkowego. W celu określenia dokładnej przyczyny należy skonsultować się z lekarzem i poddać badaniom diagnostycznym.

Co to jest konflikt podbarkowy

Konflikt podbarkowy to pojęcie związane z sytuacją, w której dwie osoby, grupy lub organizacje mają sprzeczne interesy i cele, które uniemożliwiają im współpracę i wywołują napięcia i konfrontacje. Jest to szczególnie częste w sytuacjach, gdzie jedna ze stron jest zdominowana przez drugą lub gdzie obie strony mają silne przekonanie o swoich racjach. Konflikt podbarkowy może prowadzić do eskalacji konfliktu i negatywnych skutków dla obu stron.

Jakie ćwiczenia na zapalenie kaletki podbarkowej

Ćwiczenia, które mogą pomóc w leczeniu zapalenia kaletki podbarkowej, to przede wszystkim:

 • rozciąganie mięśni barków i przedramion,
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie barków i przedramion,
 • ćwiczenia koordynacji ręki i barku,

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, aby upewnić się, że ćwiczenia są odpowiednie dla Twojego stanu zdrowia i nie pogorszą stanu zapalenia kaletki podbarkowej.