Taping nerwowo-mięśniowy w pediatrii

ZAAWANSOWANY KURS W REHABILITACJI PEDIATRYCZNEJ

  • Organizator: Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy
  • Miasto: Łódź
  • Data rozpoczęcia: 2020-10-28 (pozostało: 38 dni)
  • Czas trwania: 4 dni
cena
2000.00

Opis szkolenia

KOD: NMTC-P.Ped 4/I°
CZAS TRWANIA: 4 dni, w sumie 32 godziny
DLA KOGO?: Lekarze i Specjaliści, Fizjoterapeuci, Studenci na ostatnim roku studiów
ECM: Akredytacja zatwierdzona przez Krajową Komisję ds. Kształcenia Ustawicznego (w kraju, w którym odbywa się kurs)
MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: 24
EGZAMIN: Kwestionariusz - 125 pytań wielokrotnego wyboru oraz zadanie praktyczne

Kurs będzie tłumaczony z języka angielskiego na język polski.

CELE EDUKACYJNE:
- Zdobywanie podstawowych umiejętności w wykorzystaniu Tapingu Nerwowo-Mięśniowego (NMT) w rehabilitacji dostępnej na miejscu oraz w treningu interaktywnym.
- Nabywanie umiejętności manualnych i specyficznych technik aplikacji NMT w obszarze rehabilitacji ruchowej.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: Zestaw do nauki, ołówek do pisania po skórze, nożyczki, różnokolorowe taśmy, zeszyt ćwiczeń, Certyfikat i Karta Członkowska (o wartości 75 euro)

PROCES CERTYFIKACJI:
- Kurs jest podzielony na 2 moduły, każdy z nich trwa 2 dni, w sumie 32 godziny (Specjalizacja w Rehabilitacji pediatrycznej)
- Miedzynarodowa Certyfikacja NMT zostanie przedstawiona po zdaniu egzaminu końcowego na zakończenie pełnego kursu.
- Uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje NMT w leczeniu metodą Tapingu Nerwowo-Mięśniowego.

Końcowa ocena obejmuje: wynik zadania praktycznego, wynik testu pisemnego i końcową ocenę nauczyciela i asystenta. Aby zdać test należy uzyskać wynik równy lub większy niż 85%.
Kurs zostanie uznany za zaliczony zgodnie z trzema parametrami oceny: poprawny, celujący, z wyróżnieniem.

CEL ZAWODOWY: Celem projektu szkoleń specjalizacyjnych jest nabywanie umiejętności rehabilitacyjnych na wysokim poziomie w zakresie Tapingu Nerwowo-Mięśniowego na miejscu, dynamicznego i interaktywnego treningu. Kursy Instytutu Tapingu Nerwowo-Mięśniowego pozwalają uczestnikowi zdobyć niezbędne umiejętności manualne i poznać techniki innowacyjnych metod, używanych w kierowaniu procesem zdrowienia pacjenta pediatrycznego począwszy od fazy ostrej, podostrej i funkcjonalnej po urazie neurologicznym, przez wady wrodzone, degeneracyjne choroby neurologiczne, aż do stanów traumatologicznych i ortopedycznych. Omawiane aplikacje są powszechnie stosowane podczas różnych etapów rehabilitacji, podążają za jasną metodologią, której celem jest usunięcie zastojów, poprawa cyrkulacji krwi, redukcja spastyczności i napięcia mięśniowego, zmniejszenie bólu mięśniowo-szkieletowego oraz poprawa zdolności regeneracyjnych ciała. Prawidłowe aplikacje poprawią stosunek napięcie/elastyczność, zwiększą i polepszą mobilność stawów
oraz koordynację nerwowo-mięśniową. Uczestnik podczas seminariów rozwinie swoją wiedzę teoretyczną z zakresu technik aplikacji, otrzymując umiejętności i kwalifikacje na najwyższym poziomie. Zajęcia z NMT obejmują 90% praktyki i 10% teorii.

CELE NAUCZANIA:
Techniki Tapingu Nerwowo-Mięśniowego w neurorehabilitacji pediatrycznej. Moduł szkolenia umożliwia uczestnikowi:
- Poznanie teorii i pojęć Tapingu Nerwowo-Mięśniowego, nauczenie się podstawowych technik oraz tworzenia i pełnego klinicznego zastosowania technik, powodując często natychmiastowe pozytywne efekty u pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami neurologicznymi
- Poznanie mechanizmów i środków działania Tapingu Nerwowo-Mięśniowego w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
- Nabywanie umiejętności manualnych i poznawanie technik w metodach Tapingu terapeutycznego używanego w terapii pacjentów pediatrycznych z hemiplegią, MPD, tetraplegią, wadami wrodzonymi i porażeniami nerwów twarzowych i obwodowych.
- Poznanie wskazań i przeciwwskazań.
- Rozwijanie i budowanie konstrukcji aplikacji NMT oraz ułożenie prawidłowej progresji terapeutycznej
- Ocenę prawidłowej integracji NMT z innymi metodami terapeutycznymi dostępnymi w rozwoju strategii rehabilitacyjnych używanych dla optymalizacji motorycznego zdrowienia pacjenta.
- Używanie NMT jako dodatkowego narzędzia ułatwiającego i kładącego nacisk na rehabilitację pacjentów z uszkodzeniami nerwów.
- Poznanie zasad terapii uszkodzeń centralnych.
- NMT jest oparty na dowodach naukowych (EBM)

UWAGA: Aby uczestniczyć w tym kursie Tapingu Nerwowo-Mięśniowego nie ma wymogu posiadania innych kursów NMT.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

DLA KOGO?: Lekarze i Specjaliści, Fizjoterapeuci, Studenci na ostatnim roku studiów

Szkolenie jest dostępne w następujących obszarach zawodowych:
- Specjalne szkolenie dla profesjonalistów w służbie zdrowia
- Fizjoterapia i rehabilitacja
- LinfoTaping Rehabilitacja limfatyczna i naczyniowa
- Terapia zajęciowa
- Medycyna
- Pielęgniarstwo
- Logopedia
- Specjalizacja pediatryczna
- Podologia
- Protokoły terapeutyczne
- Projekty badawcze
- Współpraca szpitali i uniwersytetów
- Pomoc humanitarna i szkolenie zawodowe

Terminy

28
paź
2020
29
paź
2020
30
paź
2020
31
paź
2020

Program

Dzień 1
8:00-8:30 Rejestracja
8:30-10:30
- Wprowadzenie teoretyczne do techniki Tapingu Nerwowo-mięśniowego (NMT)
- Podstawy neurofizjologii oraz kinezjologicznego i biomechanicznego działania proprioceptywnego NMT
- Koncepcja tapingu ekscentrycznego i dekompresyjnego
- Techniki NMT obejmujące taping ekscentryczny i biomechaniczny torujący wydłużanie łańcucha nerwowo-mięśniowego.
- Efektywne możliwości Tapingu Nerwowo-Mięśniowego w neurorehabilitacji. Taping w chorobach centralnego i obwodowego układu nerwowego.
10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-12:30
- MPD i Hemiplegia: Ocena, strategie rehabilitacyjne i aplikacje używane w procesie zdrowienia pacjentów z hemiplegia. Kliniczne wnioskowanie dotyczące progresji aplikacji na kończynie górnej: objawy neurologiczne w okolicy barku, łokcia, dłoni.
- Specjalne aplikacje dla wzorców ruchowych kończyny górnej obejmujące model hipertoniczny, wiotki i ruchowy.
12:30-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-15:30
- Aplikacja i protokoły terapeutyczne Tapingu Nerwowo-Mięsniowego.
- Plecy i szyja, stabilność szyi, opadająca głowa.
- Skupianie wzroku i rozpoznawanie wizualne
- Bark i splot ramienny, Kończyna górna: patologie barku w fazie ostrej, podostrej i funkcjonalnej, dysfunkcje stawu barkowego, okołoporodowe porażenie splotu ramiennego
15:30-15:45 Przerwa kawowa
15:45-17:30
- Prostowniki i zginacze ręki i nadgarstka, ręka/spastyczne deficyty dystalne i proksymalne, terapia retrakcji mięśni i ścięgien w kończynie górnej
- Drenaż ręki i pachy
- Drenaż obrzęku kończyny górnej powstałego na skutek unieruchomienia
- Terapia ukierunkowania na odzyskanie funkcji u pacjentów z wadami wrodzonymi
- Terapia wodogłowia, malformacji Arnold’a-Chiari.
- Obserwacja praktycznych przypadków chorób neurologicznych. Przypadek kliniczny (hemiplegia ze spastycznością kończyny górnej)
17:30-17:45
- Dyskusja, analiza przypadków, feedback, pytania i odpowiedzi

Dzień 2
8:00-8:30 Rejestracja
8:30-10:30
- Kliniczne wnioskowanie dotyczące progresji aplikacji na kończynie dolnej: mobilność biodra i kolana, sztywność kostki i stopy.
- MPD i Hemiplegia: Ocena, strategie rehabilitacyjne i aplikacje używane u pacjentów w procesie zdrowienia ruchowego porażonej kończyny dolnej. Specjalne aplikacje dla wzorców ruchowych kończyny dolnej obejmujące model:
- hipertoniczny
- wiotki
- ruchowy
10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-12:30
- Aplikacja i protokoły terapeutyczne Tapingu Nerwowo-Mięsniowego:
- Stabilność pleców i centralna
- Stabilność dynamiczna biodra i miednicy
- Tylny łańcuch mięśniowy kończyny dolnej
12:30-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-15:30
- Stopa opadająca, stopa końsko-szpotawa i MPD.
- Przeprost w kolanie,stabilność kolana, korekcja osi piszczelowej rzepki kolano koślawe/szpotawe
- Drenaż limfatyczny kończyny dolnej
- Aktywacja grupy mięśniowej piszczeli dla uzyskania lepszej mobilności stopy
15:30-15:45 Przerwa kawowa
15:45-17:30
- Obserwacja praktycznych przypadków chorób neurologicznych.
- Terapia porażonej kończyny dolnej.
- Terapia niedowładnej kończyny dolnej.
- Terapia rozszczepu kręgosłupa.
- Przypadek kliniczny (MPD ze spastycznością kończyny dolnej). Demonstracja aplikacji na pacjentach.
17:30-17:45
- Dyskusja, analiza przypadków, feedback, pytania i odpowiedzi

Dzień 3
8:00-8:30 Rejestracja
8:30-10:30
- Wprowadzenie teoretyczne do techniki Tapingu Nerwowo-Mięśniowego (NMT)
- Podstawy neurofizjologii oraz kinezjologicznego i biomechanicznego działania proprioceptywnego NMT
- Koncepcja tapingu ekscentrycznego i dekompresyjnego
- Techniki NMT obejmujące taping ekscentryczny i biomechaniczny torujący wydłużanie łańcucha nerwowo-mięśniowego.
- Efektywne możliwości Tapingu Nerwowo-Mięśniowego w neurorehabilitacji. Taping w chorobach centralnego i obwodowego układu nerwowego
10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-12:30
- Zastosowanie Tapingu Nerwowo-Mięśniowego po urazie i ortopedycznym zabiegu chirurgicznym kończyny dolnej:
- Zasady leczenia złamań prostych i złożonych oraz urazów kończyn dolnych.
- Techniki kompresji i dekompresji.
- Przykłady aplikacji w rehabilitacji pooperacyjnej (demonstracja i praktyczne zastosowanie).
12:30-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-15:30
- Kliniczne wnioskowanie dotyczące progresji aplikacji na kończynie dolnej:
- Złamanie rzepki, kości udowej i piszczelowej.
- Operacja palca u stopy, stopy i kostki (haluks, zewnętrzne stabilizatory kończyny dolnej)
- Zasady terapii stopy płaskiej/ opadającego łuku stopy u dzieci
- Leczenie zachowawcze wrodzonej stopy końsko-szpotawej (gipsowanie/NMT) oraz terapia pooperacyjna
15:30-15:45 Przerwa kawowa
15:45-17:30
- Stabilność miednicy
- Terapia retrakcji mięśni i ścięgien w kończynie dolnej, dzieci chodzące na palcach
- Skolioza
- Metody integracyjne: ortezy i Taping Nerwowo-Mięśniowy
- Metodologia aktywacji NMT
- Demonstracja z pacjentami
17:30-17:45
- Dyskusja, analiza przypadków, feedback, pytania i odpowiedzi

Dzień 4
8:00-8:30 Rejestracja
8:30-10:30
- Rehabilitacja ortopedyczna i pooperacyjna: badanie fizykalne na potrzeby strategii terapeutycznej kończyny górnej
- Aplikacje Tapingu Nerwowo-Mięśniowego na różnych etapach terapii zoperowanych złamań ręki i łokcia
- Przykłady aplikacji w rehabilitacji pooperacyjnej (demonstracja i praktyczne zastosowanie).
10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-12:30
- Kliniczne wnioskowanie dotyczące progresji aplikacji na kończynie górnej.
- Terapia zoperowanych złamań obojczyka, kości ramiennej i łopatki
- Terapia po operacji ręki: zszywany mięsień lub ścięgno, złamania, odbudowa ścięgna
12:30-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-15:30
- Kręcz szyi i mięśnie szyi: m. pochyły przedni I tylny, m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mm. przykręgosłupowe/ kąt szyjny łopatki
- Ułożenie klatki piersiowej i szyi względem siebie
- Porażenie Bella
- Oddychanie i bezdech nocny
15:30-15:45 Przerwa kawowa
15:45-17:30
- Metody integracyjne: ortezy i Taping Nerwowo-Mięśniowy
- Zasady terapii blizn pooperacyjnych.
- Przykłady aplikacji w rehabilitacji pooperacyjnej (demonstracja i praktyczne zastosowanie).
- Metodologia aktywacji NMT
- Analiza przypadków i trwające badania
17:30-17:45
- Dyskusja, analiza przypadków, feedback, pytania i odpowiedzi

Podsumowanie – protokoły certyfikacyjne w terapii pediatrycznej NMT:
Kończyna górna
- NMTC CP#U1: MPD Bark
- NMTC-CP#U2: MPD Łokieć
- NMTC-CP#U3: MPD Ręka i palce
- NMTC-CP#U4: MPD Zwichnięcie barku
- NMTC-CP#U5: MPD Szyja
- NMTC-CP#D2: MPD Drenaż limfatyczny kończyny górnej
- NMTC-CP#DS-P: Hipotonia proksymalna w okolicy barku (dystrofia ramienna)
- NMTC-PO#P: Okołoporodowe porażenie splotu ramiennego
- NMTC-TC#P: Kręcz szyi w pediatrii

Kończyna dolna
- NMTC-CP#L1: MPD Ścięgno Achillesa i m. brzuchaty łydki
- NMTC-CP#L2: MPD Zginacze stopy
- NMTC-CP#L3: MPD Przywodziciele
- NMTC-CP#L4: MPD Przeprost w kolanie
- NMTC-CP#L5: MPD Rozwój stawu kolanowego
- NMTC-CP#L6: MPD Mobilność biodro/miednica
- NMTC-DI#P: Deficyty w bocznej stabilizacji miednicy (diplegia)
- NMTC-CP#L7: MPD Opadająca stopa
- NMTC-CP#L8: MPD Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, stabilizacja centralna
- NMTC-PT#P: Wrodzona stopa końsko-szpotawa

Twarz
- NMTC-CP#F1: MPD Czoło
- NMTC-CP#F9: MPD Protokół skupiania wzroku
- NMTC-CP#F2: MPD Skronie
- NMTC-CP#F3: MPD Usta/Okolice oczu
- NMTC-CP#F4: MPD Język

Przegląd:
Techniczne i manualne umiejętności dostarczane podczas kursu. W szczególności techniki aplikacji tapingu nerwowo-mięśniowego jako elementu fizjoterapii pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami neurologicznymi lub ortopedycznymi. Ten kurs został stworzony i zaprojektowany po to by poszerzać teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne i manualne metody uczenia tapingu nerwowo-mięśniowego. Wszystkie kursy są niezwykle popularne, ponieważ zapewniają wysoki poziom nauczania oraz satysfakcję studentów i zawodowców. Kurs NMT oferuje nabywanie doświadczenia w terapii z wykorzystaniem rąk terapeuty podczas zajęć o strukturze: 10% wykładów i 90% demonstracji oraz indywidualnej praktyki. Podczas części wykładowej omawiane są zrozumiałe podstawy Tapingu Nerwowo-Mięśniowego, tapingu dekompresyjnego podczas treningu wraz z szybkim przeglądem anatomii i fizjologii leżącej u podstaw skuteczności NMT. Podczas części praktycznej zostaną przedstawione aplikacje, układanie tape’a/pacjenta, techniki tapingu w pediatrii. Szczególny aspekt szkoleniowy kursów NMT obejmuje kierowanie przez wykładowcę każdego studenta przez każdą aplikację dzięki temu maksymalizując indywidualną krzywą uczenia się. Oczekuje się, że wszyscy uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w każdym aspekcie ćwiczeńe . Certyfikat zostanie wręczony po zakończeniu zarówno egzaminu pisemnego jak i praktycznego.

Trenerzy

Blow David

David Blow

Miejsce realizacji

Łódź
Odyńca 38
93-150 Łódź

Organizator

Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy
85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36
  517 764 644
  sekretariat@osw.bydgoszcz.pl
  www.osw.bydgoszcz.pl

Zdjęcia

Oceny i opinie

Jesteś absolwentem szkolenia i chciałbyć wystawić ocenę/napisać opinię ? Zaloguj się