Szkolenia rozwijające

Taping nerwowo-mięśniowy w pediatrii

Zapraszamy na zaawansowany kurs w rehabilitacji pediatrycznej.
Przeznaczony jest on dla lekarzy i specjalistów, fizjoterapeutów, studentów na ostatnim roku studiów.
Akredytacja zatwierdzona przez Krajową Komisję ds. Kształcenia Ustawicznego (w kraju, w którym odbywa się kurs).
Maksymalna liczba uczestników to 24 osoby.
Kurs będzie tłumaczony z języka angielskiego na język polski.

Opis

Szkolenie jest dostępne w następujących obszarach zawodowych:

 • Specjalne szkolenie dla profesjonalistów w służbie zdrowia
 • Fizjoterapia i rehabilitacja
 • LinfoTaping Rehabilitacja limfatyczna i naczyniowa
 • Terapia zajęciowa
 • Medycyna
 • Pielęgniarstwo
 • Logopedia
 • Specjalizacja pediatryczna
 • Podologia
 • Protokoły terapeutyczne
 • Projekty badawcze
 • Współpraca szpitali i uniwersytetów
 • Pomoc humanitarna i szkolenie zawodowe

CELE EDUKACYJNE:

 • Zdobywanie podstawowych umiejętności w wykorzystaniu Tapingu Nerwowo-Mięśniowego (NMT) w rehabilitacji dostępnej na miejscu oraz w treningu interaktywnym.
 • Nabywanie umiejętności manualnych i specyficznych technik aplikacji NMT w obszarze rehabilitacji ruchowej.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Zestaw do nauki, ołówek do pisania po skórze, nożyczki, różnokolorowe taśmy, zeszyt ćwiczeń, Certyfikat i Karta Członkowska (o wartości 75 euro)

PROCES CERTYFIKACJI:

 • Kurs jest podzielony na 2 moduły, każdy z nich trwa 2 dni, w sumie 32 godziny (Specjalizacja w Rehabilitacji pediatrycznej)
 • Międzynarodowa Certyfikacja NMT zostanie przedstawiona po zdaniu egzaminu końcowego na zakończenie pełnego kursu.
 • Uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje NMT w leczeniu metodą Tapingu Nerwowo-Mięśniowego.

Końcowa ocena obejmuje: wynik zadania praktycznego, wynik testu pisemnego i końcową ocenę nauczyciela i asystenta. Aby zdać test należy uzyskać wynik równy lub większy niż 85%.
Kurs zostanie uznany za zaliczony zgodnie z trzema parametrami oceny: poprawny, celujący, z wyróżnieniem.

CEL ZAWODOWY:
Celem projektu szkoleń specjalizacyjnych jest nabywanie umiejętności rehabilitacyjnych na wysokim poziomie w zakresie Tapingu Nerwowo-Mięśniowego na miejscu, dynamicznego i interaktywnego treningu. Kursy Instytutu Tapingu Nerwowo-Mięśniowego pozwalają uczestnikowi zdobyć niezbędne umiejętności manualne i poznać techniki innowacyjnych metod, używanych w kierowaniu procesem zdrowienia pacjenta pediatrycznego począwszy od fazy ostrej, podostrej i funkcjonalnej po urazie neurologicznym, przez wady wrodzone, degeneracyjne choroby neurologiczne, aż do stanów traumatologicznych i ortopedycznych. Omawiane aplikacje są powszechnie stosowane podczas różnych etapów rehabilitacji, podążają za jasną metodologią, której celem jest usunięcie zastojów, poprawa cyrkulacji krwi, redukcja spastyczności i napięcia mięśniowego, zmniejszenie bólu mięśniowo-szkieletowego oraz poprawa zdolności regeneracyjnych ciała. Prawidłowe aplikacje poprawią stosunek napięcie/elastyczność, zwiększą i polepszą mobilność stawów
oraz koordynację nerwowo-mięśniową. Uczestnik podczas seminariów rozwinie swoją wiedzę teoretyczną z zakresu technik aplikacji, otrzymując umiejętności i kwalifikacje na najwyższym poziomie. Zajęcia z NMT obejmują 90% praktyki i 10% teorii.

CELE NAUCZANIA:

 • Poznanie techniki Tapingu Nerwowo-Mięśniowego w neurorehabilitacji pediatrycznej.
 • Poznanie teorii i pojęć Tapingu Nerwowo-Mięśniowego, nauczenie się podstawowych technik oraz tworzenia i pełnego klinicznego zastosowania technik, powodując często natychmiastowe pozytywne efekty u pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami neurologicznymi
 • Poznanie mechanizmów i środków działania Tapingu Nerwowo-Mięśniowego w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
 • Nabywanie umiejętności manualnych i poznawanie technik w metodach Tapingu terapeutycznego używanego w terapii pacjentów pediatrycznych z hemiplegią, MPD, tetraplegią, wadami wrodzonymi i porażeniami nerwów twarzowych i obwodowych.
 • Poznanie wskazań i przeciwwskazań.
 • Rozwijanie i budowanie konstrukcji aplikacji NMT oraz ułożenie prawidłowej progresji terapeutycznej
 • Ocenę prawidłowej integracji NMT z innymi metodami terapeutycznymi dostępnymi w rozwoju strategii rehabilitacyjnych używanych dla optymalizacji motorycznego zdrowienia pacjenta.
 • Używanie NMT jako dodatkowego narzędzia ułatwiającego i kładącego nacisk na rehabilitację pacjentów z uszkodzeniami nerwów.
 • Poznanie zasad terapii uszkodzeń centralnych.
 • NMT jest oparty na dowodach naukowych (EBM)

UWAGA: Aby uczestniczyć w tym kursie Tapingu Nerwowo-Mięśniowego nie ma wymogu posiadania innych kursów NMT.

Program

 • Dzień 1

  8:00-8:30
  Rejestracja

  8:30-10:30

  • Wprowadzenie teoretyczne do techniki Tapingu Nerwowo-mięśniowego (NMT)
  • Podstawy neurofizjologii oraz kinezjologicznego i biomechanicznego działania proprioceptywnego NMT
  • Koncepcja tapingu ekscentrycznego i dekompresyjnego
  • Techniki NMT obejmujące taping ekscentryczny i biomechaniczny torujący wydłużanie łańcucha nerwowo-mięśniowego.
  • Efektywne możliwości Tapingu Nerwowo-Mięśniowego w neurorehabilitacji. Taping w chorobach centralnego i obwodowego układu nerwowego.

  10:30-10:45
  Przerwa kawowa

  10:45-12:30

  • MPD i Hemiplegia: Ocena, strategie rehabilitacyjne i aplikacje używane w procesie zdrowienia pacjentów z hemiplegia. Kliniczne wnioskowanie dotyczące progresji aplikacji na kończynie górnej: objawy neurologiczne w okolicy barku, łokcia, dłoni.
  • Specjalne aplikacje dla wzorców ruchowych kończyny górnej obejmujące model hipertoniczny, wiotki i ruchowy.

  12:30-13:30
  Przerwa obiadowa

  13:30-15:30

  • Aplikacja i protokoły terapeutyczne Tapingu Nerwowo-Mięsniowego.
  • Plecy i szyja, stabilność szyi, opadająca głowa.
  • Skupianie wzroku i rozpoznawanie wizualne
  • Bark i splot ramienny, Kończyna górna: patologie barku w fazie ostrej, podostrej i funkcjonalnej, dysfunkcje stawu barkowego, okołoporodowe porażenie splotu ramiennego
   15:30-15:45 Przerwa kawowa
   15:45-17:30
  • Prostowniki i zginacze ręki i nadgarstka, ręka/spastyczne deficyty dystalne i proksymalne, terapia retrakcji mięśni i ścięgien w kończynie górnej
  • Drenaż ręki i pachy
  • Drenaż obrzęku kończyny górnej powstałego na skutek unieruchomienia
  • Terapia ukierunkowania na odzyskanie funkcji u pacjentów z wadami wrodzonymi
  • Terapia wodogłowia, malformacji Arnold’a-Chiari.
  • Obserwacja praktycznych przypadków chorób neurologicznych. Przypadek kliniczny (hemiplegia ze spastycznością kończyny górnej)

  17:30-17:45

  • Dyskusja, analiza przypadków, feedback, pytania i odpowiedzi
 • Dzień 2

  8:00-8:30 – Rejestracja

  8:30-10:30

  • Kliniczne wnioskowanie dotyczące progresji aplikacji na kończynie dolnej: mobilność biodra i kolana, sztywność kostki i stopy.
  • MPD i Hemiplegia: Ocena, strategie rehabilitacyjne i aplikacje używane u pacjentów w procesie zdrowienia ruchowego porażonej kończyny dolnej. Specjalne aplikacje dla wzorców ruchowych kończyny dolnej obejmujące model:
  • hipertoniczny
  • wiotki
  • ruchowy

  10:30-10:45 – Przerwa kawowa
  10:45-12:30

  • Aplikacja i protokoły terapeutyczne Tapingu Nerwowo-Mięsniowego:
  • Stabilność pleców i centralna
  • Stabilność dynamiczna biodra i miednicy
  • Tylny łańcuch mięśniowy kończyny dolnej
   12:30-13:30 Przerwa obiadowa
   13:30-15:30
  • Stopa opadająca, stopa końsko-szpotawa i MPD.
  • Przeprost w kolanie, stabilność kolana, korekcja osi piszczelowej rzepki kolano koślawe/szpotawe
  • Drenaż limfatyczny kończyny dolnej
  • Aktywacja grupy mięśniowej piszczeli dla uzyskania lepszej mobilności stopy
   15:30-15:45 Przerwa kawowa
   15:45-17:30
  • Obserwacja praktycznych przypadków chorób neurologicznych.
  • Terapia porażonej kończyny dolnej.
  • Terapia niedowładnej kończyny dolnej.
  • Terapia rozszczepu kręgosłupa.
  • Przypadek kliniczny (MPD ze spastycznością kończyny dolnej). Demonstracja aplikacji na pacjentach.
   17:30-17:45
  • Dyskusja, analiza przypadków, feedback, pytania i odpowiedzi
 • Dzień 3

  8:00-8:30 – Rejestracja

  8:30-10:30

  • Wprowadzenie teoretyczne do techniki Tapingu Nerwowo-Mięśniowego (NMT)
  • Podstawy neurofizjologii oraz kinezjologicznego i biomechanicznego działania proprioceptywnego NMT
  • Koncepcja tapingu ekscentrycznego i dekompresyjnego
  • Techniki NMT obejmujące taping ekscentryczny i biomechaniczny torujący wydłużanie łańcucha nerwowo-mięśniowego.
  • Efektywne możliwości Tapingu Nerwowo-Mięśniowego w neurorehabilitacji. Taping w chorobach centralnego i obwodowego układu nerwowego

  10:30-10:45 – Przerwa kawowa

  10:45-12:30

  • Zastosowanie Tapingu Nerwowo-Mięśniowego po urazie i ortopedycznym zabiegu chirurgicznym kończyny dolnej:
  • Zasady leczenia złamań prostych i złożonych oraz urazów kończyn dolnych.
  • Techniki kompresji i dekompresji.
  • Przykłady aplikacji w rehabilitacji pooperacyjnej (demonstracja i praktyczne zastosowanie).

  12:30-13:30 – Przerwa obiadowa

  13:30-15:30

  • Kliniczne wnioskowanie dotyczące progresji aplikacji na kończynie dolnej:
  • Złamanie rzepki, kości udowej i piszczelowej.
  • Operacja palca u stopy, stopy i kostki (haluks, zewnętrzne stabilizatory kończyny dolnej)
  • Zasady terapii stopy płaskiej/ opadającego łuku stopy u dzieci
  • Leczenie zachowawcze wrodzonej stopy końsko-szpotawej (gipsowanie/NMT) oraz terapia pooperacyjna

  15:30-15:45 – Przerwa kawowa

  15:45-17:30

  • Stabilność miednicy
  • Terapia retrakcji mięśni i ścięgien w kończynie dolnej, dzieci chodzące na palcach
  • Skolioza
  • Metody integracyjne: ortezy i Taping Nerwowo-Mięśniowy
  • Metodologia aktywacji NMT
  • Demonstracja z pacjentami

  17:30-17:45

  • Dyskusja, analiza przypadków, feedback, pytania i odpowiedzi
 • Dzień 4

  8:00-8:30 – Rejestracja

  8:30-10:30

  • Rehabilitacja ortopedyczna i pooperacyjna: badanie fizykalne na potrzeby strategii terapeutycznej kończyny górnej
  • Aplikacje Tapingu Nerwowo-Mięśniowego na różnych etapach terapii zoperowanych złamań ręki i łokcia
  • Przykłady aplikacji w rehabilitacji pooperacyjnej (demonstracja i praktyczne zastosowanie).

  10:30-10:45 – Przerwa kawowa

  10:45-12:30

  • Kliniczne wnioskowanie dotyczące progresji aplikacji na kończynie górnej.
  • Terapia zoperowanych złamań obojczyka, kości ramiennej i łopatki
  • Terapia po operacji ręki: zszywany mięsień lub ścięgno, złamania, odbudowa ścięgna

  12:30-13:30 – Przerwa obiadowa

  13:30-15:30

  • Kręcz szyi i mięśnie szyi: m. pochyły przedni I tylny, m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mm. przykręgosłupowe/ kąt szyjny łopatki
  • Ułożenie klatki piersiowej i szyi względem siebie
  • Porażenie Bella
  • Oddychanie i bezdech nocny

  15:30-15:45 – Przerwa kawowa

  15:45-17:30

  • Metody integracyjne: ortezy i Taping Nerwowo-Mięśniowy
  • Zasady terapii blizn pooperacyjnych.
  • Przykłady aplikacji w rehabilitacji pooperacyjnej (demonstracja i praktyczne zastosowanie).
  • Metodologia aktywacji NMT
  • Analiza przypadków i trwające badania

  17:30-17:45

  • Dyskusja, analiza przypadków, feedback, pytania i odpowiedzi

  Podsumowanie – protokoły certyfikacyjne w terapii pediatrycznej NMT:

  Kończyna górna
  – NMTC CP#U1: MPD Bark
  – NMTC-CP#U2: MPD Łokieć
  – NMTC-CP#U3: MPD Ręka i palce
  – NMTC-CP#U4: MPD Zwichnięcie barku
  – NMTC-CP#U5: MPD Szyja
  – NMTC-CP#D2: MPD Drenaż limfatyczny kończyny górnej
  – NMTC-CP#DS-P: Hipotonia proksymalna w okolicy barku (dystrofia ramienna)
  – NMTC-PO#P: Okołoporodowe porażenie splotu ramiennego
  – NMTC-TC#P: Kręcz szyi w pediatrii

  Kończyna dolna
  – NMTC-CP#L1: MPD Ścięgno Achillesa i m. brzuchaty łydki
  – NMTC-CP#L2: MPD Zginacze stopy
  – NMTC-CP#L3: MPD Przywodziciele
  – NMTC-CP#L4: MPD Przeprost w kolanie
  – NMTC-CP#L5: MPD Rozwój stawu kolanowego
  – NMTC-CP#L6: MPD Mobilność biodro/miednica
  – NMTC-DI#P: Deficyty w bocznej stabilizacji miednicy (diplegia)
  – NMTC-CP#L7: MPD Opadająca stopa
  – NMTC-CP#L8: MPD Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, stabilizacja centralna
  – NMTC-PT#P: Wrodzona stopa końsko-szpotawa

  Twarz
  – NMTC-CP#F1: MPD Czoło
  – NMTC-CP#F9: MPD Protokół skupiania wzroku
  – NMTC-CP#F2: MPD Skronie
  – NMTC-CP#F3: MPD Usta/Okolice oczu
  – NMTC-CP#F4: MPD Język

  Przegląd:
  Techniczne i manualne umiejętności dostarczane podczas kursu. W szczególności techniki aplikacji tapingu nerwowo-mięśniowego jako elementu fizjoterapii pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami neurologicznymi lub ortopedycznymi. Ten kurs został stworzony i zaprojektowany po to by poszerzać teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne i manualne metody uczenia tapingu nerwowo-mięśniowego. Wszystkie kursy są niezwykle popularne, ponieważ zapewniają wysoki poziom nauczania oraz satysfakcję studentów i zawodowców. Kurs NMT oferuje nabywanie doświadczenia w terapii z wykorzystaniem rąk terapeuty podczas zajęć o strukturze: 10% wykładów i 90% demonstracji oraz indywidualnej praktyki. Podczas części wykładowej omawiane są zrozumiałe podstawy Tapingu Nerwowo-Mięśniowego, tapingu dekompresyjnego podczas treningu wraz z szybkim przeglądem anatomii i fizjologii leżącej u podstaw skuteczności NMT. Podczas części praktycznej zostaną przedstawione aplikacje, układanie tape’a/pacjenta, techniki tapingu w pediatrii. Szczególny aspekt szkoleniowy kursów NMT obejmuje kierowanie przez wykładowcę każdego studenta przez każdą aplikację dzięki temu maksymalizując indywidualną krzywą uczenia się. Oczekuje się, że wszyscy uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w każdym aspekcie ćwiczeń. Certyfikat zostanie wręczony po zakończeniu zarówno egzaminu pisemnego jak i praktycznego.

Skontaktuj się z nami w sprawie terminu oraz miejsca szkolenia.

Skontaktuj się