Szkolenia rozwijające

Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce fizjoterapeuty

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie prezentujące nowoczesne podejście do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ). Uczestnicy szkolenia poznają anatomię i fizjologię prawidłowo funkcjonującego stawu oraz patologiczną biomechanikę wywołującą dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa, twarzy, bóle głowy oraz inne zstępujące dolegliwości.

Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce fizjoterapeuty jest kursem intensywnym, zwracającym uwagę na najważniejsze aspekty pracy terapeuty z tym stawem.

Szkolenie uczy:

 • rozróżniać dolegliwości pochodzenia mięśniowego, od tych zależnych od dysfunkcji stawowych,
 • klasyfikować dolegliwości na podstawie występowania odgłosów stawu podczas ruchu
 • klasyfikować dolegliwości na podstawie jakości i ilości ruchu w stawie.

Kurs w całości prowadzi VITA MOZŪRAITIENĖ posiadającą ponad 15 lat doświadczenia klinicznego. Vita prowadzi prywatną klinikę fizjoterapeutyczną w Kownie specjalizującą się w rehabilitacji stomatologicznej.

Kurs jest na bieżąco tłumaczony przez Łukasza Czubaszewskiego z języka angielskiego na język polski.

Ważne: Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie MEN.

Opis

Każdy uczestnik tego kursu pozna całościową diagnostykę na podstawie różnych typów napięć mięśniowych oraz propozycje korygowania tych dysfunkcji. Zaprezentowana zostanie koncepcja regulacji nerwowo-mięśniowej, inhibicji reciprokalnej i propriocepcji SSŻ.

Przedstawimy również podejście lokalne i globalne do dysfunkcji SSŻ, a także wciąż niedoceniany wpływ stawu oraz zgryzu na postawę ciała.

W części praktycznej nauczymy Cię palpacji struktur anatomicznych stawu, dostępnych z zewnątrz i wewnątrz jamy ustnej. Poznasz też techniki korekcji dysfunkcji, oparte o mobilizacje stawu oraz mobilizacje tkankowe.

Czego się nauczysz?

 • Prawidłowej anatomii, biomechaniki oraz patomechaniki SSŻ
 • Rozpoznawać czy wzorce posturalne są skorelowane z dysfunkcjami SSŻ
 • Diagnozować rodzaj dysfunkcji SSŻ oraz dobierać najbardziej skuteczną metodę korekcji
 • Demonstrować ćwiczenia korygujące dysfunkcje stawu
 • Współpracować w zespole Stomatolog/Ortodonta/Fizjoterapeuta

Program

 • Dzień 1
  • 9:00 – Powitanie i przedstawienie instruktorki
  • 9:15 – Anatomia i biomechanika SSŻ
  • 10:15 – Diagnostyka ruchów czynnych i biernych
  • 11:00 – Przerwa kawowa
  • 11:15 – Etiologie, epidemiologia i typy dysfunkcji SSŻ. Dysfunkcje pochodzenia mięśniowego i nerwowo- mięśniowego.
  • 13:00 – Przerwa obiadowa
  • 14:00 – Techniki mięśniowe korekcji SSŻ
  • 16:00 – Przerwa kawowa
  • 16:15 – Techniki korekcji SSŻ
  • 17:00 – Podejście funkcjonalne do dysfunkcji stawu pochodzenia mięśniowego
  • 18:00 – Podsumowanie całego dnia pierwszego, pytania i dyskusja
 • Dzień 2
  • 9:00 – Podsumowanie i pytania do materiału z dnia pierwszego
  • 9:30 – Techniki mobilizacji SSŻ
  • 11:00 – Przerwa kawowa
  • 11:15 – Dysfunkcje krążka stawowego i strategie leczenia
  • 12:00 – Artrozy SSŻ i sposoby ich leczenia
  • 13:00 – Przerwa obiadowa
  • 15:00 – Typy okluzji i ich wpływ na postawę ciała
  • 16:00 – Przerwa kawowa
  • 16:15 – Pozycja głowy oraz relacje jej ustawienia z dysfunkcjami SSŻ (podejście globalne i lokalne)
  • 17:00 – Ćwiczenia stosowane w dysfunkcjach SSŻ
  • 18:00 – Zakończenie. Podsumowanie całego szkolenia, czas na pytania i dyskusję.
Zmień wybór

Cena 1 450