16x0srn9i07h5buacdv2g63odu9kl3

Szkolenia rozwijające

Praca z pacjentem z nowotworem piersi

Zapraszamy na szkolenie, które w bardzo praktyczny sposób, w ciągu dwóch intensywnych dni, da możliwość nabycia najnowszej wiedzy i umiejętności pracy z pacjentem onkologicznym w pełnym spektrum jego potrzeb – zarówno fizycznych, jak i psychicznych – z jednoczesnym zadbaniem o zasoby techniczne, psychiczne i emocjonalne fizjoterapeuty.

Koszt: 1000 zł

Opis

Praca z pacjentem, cierpiącym na chorobę nowotworową piersi, wymaga olbrzymich kompetencji, zarówno w zakresie technik fizjoterapeutycznych, jak i umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Fizjoterapeuta wspierający pacjentów onkologicznych w powracaniu do zdrowia i sprawności fizycznej, musi bardzo sprawnie i elastycznie operować wiedzą w zakresie najnowszych technik pracy, pamiętając jednocześnie o sferze emocjonalnej, stresie, strachu i innych ograniczeniach emocjonalnych i psychicznych, które będą miały duży wpływ na nastawienie pacjenta do terapii, jego zaangażowanie i aktywność. Charakter pracy z pacjentem onkologicznym i jego otoczeniem wymaga również tego, aby Fizjoterapeuta potrafił zadbać o siebie w sytuacji dużego obciążenia emocjonalnego i psychicznego.

Przedstawione zostaną techniki pracy z pacjentami na różnych etapach leczenia nowotworu piersi, ze zwróceniem uwagi na różnorodne trudności, które mogą mieć istotny wpływ na powodzenie terapii. Będziemy zajmować się wspieraniem pacjenta i jego otoczenia w budowaniu pozytywnego nastawienia do leczenia i zastanowimy się, w jaki sposób pomóc mu pokonywać bariery, które to leczenie będą utrudniać i negatywnie wpływać na psychofizyczny dobrostan pacjenta.

Czas trwania szkolenia: 2 dni w godz. 9:00 -18:00
Wielkość grupy: min. 16 osób, max. 32 osoby

Program

 • Dzień 1

  1. Terapia blizny pooperacyjnej – praca pośrednia i bezpośrednia z blizną

  2. Axillary Web Syndrom – omówienie i terapia

  3. Terapia tkanek miękkich (m. czworoboczny, piersiowy, najszerszy grzbietu)

  4. Uruchamianie obręczy barkowej

  • Techniki PNF
  • Terapia tkanek miękkich

  5. Terapia przeciwobrzękowa

  • Manualny drenaż limfatyczny – wybrane techniki
  • Kompresjoterapia
  • Kinesiotaping
 • Dzień 2

  1. Autoterapia

  • Autorelaksacja mięśni
  • Automasaż

  2. Praca z pacjentem terminalnym

  • Taping i masaż w zaparciach
  • Personalizowanie metod terapeutycznych

  3. Emocje w pracy z pacjentem onkologicznym

  • Objawy psychosomatyczne u pacjenta onkologicznego
  • Wsparcie terapeutyczne dla pacjenta onkologicznego (Trening autogenny Schultza, trening Jacobsona, terapia Simontonowska)
  • Radzenie sobie z emocjami pacjenta i jego rodziny (praca z bólem, strachem, stresem, bierną agresją, wycofaniem)
  • Radzenie sobie z własną emocjonalnością w kontakcie z pacjentem onkologicznym i jego rodziną
  • Radzenie sobie z utratą
  • Wspieranie proterapeutycznej postawy pacjenta

Skontaktuj się z nami w sprawie terminu oraz miejsca szkolenia.

Skontaktuj się