Szkolenia rozwijające

Metoda Pilates, kliniczne zastosowanie w fizjoterapii

Poznaj kliniczne zastosowania w fizjoterapii Metody Pilates.
Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami metody Pilates, ćwiczeniami oraz z jej praktycznym zastosowaniem w kinezyterapii. Celem szkolenia jest także wyposażenie fizjoterapeutów w praktyczne umiejętności zastosowania elementów metody Pilates w pracy z pacjentami.

Opis

Podstawą koncepcji są aktywne, ukierunkowane ćwiczenia oparte na anatomii, kinezjologii i neurofizjologii. Terapeuta metody Pilates leczy nie tylko ciało, ale także umysł pacjenta. Liczy się przemyślany i świadomy ruch. W praktyce ma zastosowanie podczas terapii wielu schorzeń w ramach aktywnego podejścia kinezjoterapeutycznego.

Kluczową ideą metody Pilates w jej zastosowaniu w kinezyterapii jest praca na głębokiej stabilizacji. Uczestnicy dowiedzą się jak aktywować centrum ciała, jak oddychać trójwymiarowo, poznają podstawowe ćwiczenia metody Pilates oraz nauczą się jak je dobierać do pracy z poszczególnymi problemami zdrowotnymi.

Czemu warto wybrać nasze szkolenie?

Szkolenie odbywać się będzie w nowoczesnych studiach Pilates w całym kraju, w których uczestnicy będą mieli możliwość poznania i wypróbowania specjalistycznego sprzętu (wałki, koła, taśmy, duże i małe piłki), a przede wszystkim profesjonalnych urządzeń – korektora kręgosłupa, krzesła, beczki, reformera i Cadillaca.

W rehabilitacji przede wszystkim sprawdza się reformer i Cadillac, gdzie poprzez system sprężyn, poręczy i rękojeści tworzy się zamknięty łańcuch kinematyczny dla ćwiczeń. Pozwalają one również na trakcję i pomoc w stabilizacji w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Współpraca:
RehaTrainer Sp. z o.o.
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2/3.02

Program

  • Dzień 1 Teoria

    Pilates – charakterystyka, historia, podstawowe zasady, w tym stabilizacja centrum (środkowanie). Sprzęt. Literatura.

    Kluczowe punkty w praktyce: Oddychanie wg Pilates, neutralna pozycja miednicy a pozycja imprint, ustawienie klatki piersiowej, pozycja głowy i szyi, ustawienie łopatek – praktyka ćwiczeń podstawowych oraz korygowanie popełnianych błędów.

  • Dzień 2 Praktyka

    Część teoretyczna i praktyczna: Centrum – anatomia, biomechanika, palpacja mięśni głębokich, ich aktywacja. stabilizacja statyczna a dynamiczna.

    Ćwiczenia podstawowe: nauka podstawowych ćwiczeń w pozycji leżącej tyłem, przodem i bokiem – zajęcia praktyczne i diagnostyka błędów.

Skontaktuj się z nami w sprawie terminu oraz miejsca szkolenia.

Skontaktuj się