Szkolenia rozwijające

Kurs Anatomii Palpacyjnej z elementami strukturalnej biomechaniki ciała

Cena: 1290 zł (4 dni + książka + materiał video)

 • PROWADZĄCY: Mariusz Kopala, Bartosz Macul, Jan Matwijczak
 • CZAS SZKOLENIA: 4 dni szkoleniowe (w sumie 32 godziny).
 • CENA: 1290 zł (600 zł opłata rekrutacyjna + 690 zł pozostała kwota płatna przed kursem).
 • DLA KOGO: Szczególnie polecamy to szkolenie studentom fizjoterapii oraz masażu, którzy chcieliby poszerzyć swoją teoretyczną wiedzę o anatomię palpacyjną człowieka. Mile widziani będą również fizjoterapeuci, masażyści, trenerzy personalni, instruktorzy jogi, a także inni specjaliści pracujący manualnie z ludzkim ciałem.
 • AKREDYTACJA: Szkolenie akredytowane przez REPs Polska. CPD Approved (Continuous Professional Development) – Liczba punktów CPD: 16 pkt.
 • Liczba miejsc na szkoleniu: jest mocno ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • MIEJCA i TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:
  Kraków: 31 maja – 3 czerwca 2024
  Warszawa: 4-7 października 2024
  Gdańsk: 3-6 października 2024

Anatomia Palpacyjna jest profesjonalnym szkoleniem pogłębiającym rozumienie funkcjonowania ludzkiego ciała.  Przekłada się na praktykę, nie tylko w zakresie masażu i różnego rodzaju terapii manualnych, ale również w zakresie wybranych specjalizacji tj. w ortopedii, sporcie, neurologii itp.

Uwaga: Możliwe jest dofinansowanie kursu w BUR i KFS!
Wszystkie szczegóły dot. dofinansowania wyjaśniamy w artykule: Dofinansowanie szkoleń z funduszy europejskich

Opis

“Anatomia palpacyjna – tu się wszystko zaczyna”

Zapraszamy na czterodniowy kurs “Anatomia palpacyjna, kinezjologia i elementy strukturalnej biomechaniki ciała” w oparciu o światowy bestseller Andrew Biela „Trail Guide to the body”.

Szkolenie jest na licencji polskiego i amerykańskiego wydawcy książki: “Przewodnik po ścieżkach ciała – Anatomia palpacyjna – Andrew Biel”
Program kursu bazuje na oryginalnym programie z US Books of Discovery!

W trakcie czterech dni skupimy się na koncepcie i zasadach anatomii palpacyjnej i kinezjologii. Celem tego kursu jest wykształcenie u studentów umiejętności precyzyjnej palpacji ciała i jego struktur. Solidna wiedza i zrozumienie w jaki sposób mięśnie pracują wspólnie jako aparat ruchu jest podstawą dla wszystkich innych sposobów terapeutycznej pracy z ciałem. Dlatego w trakcie poznawania kolejnych mięśni uczestnicy poznają również ich wpływ globalny na ciało i strukturę człowieka.

Kurs ten ilustrowany jest oryginalnymi prezentacjami, książką, dodatkowymi zdjęciami pacjentów z naniesionymi na ich ciało rysunkami mięśni i struktur kostnych.

W cenie otrzymujesz:

 • Przejrzystą, kolorową książkę z omawianymi podczas kursu szczegółami – bestseller Andrew Biela „Trail Guide to the body” (objętość – prawie 500 str. i 1400 ilustracji)
 • Dostęp do materiałów wideo na DVD,
 • Dostęp online do wszystkich wykładów w pakiecie “Twarde fakty: anatomia i fizjologia powięzi” wygłoszonych przez 5 wybitnych ekspertów (wartość 347 zł). To ponad 10 godzin, podczas których możesz czerpać wiedzę od światowej klasy specjalistów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem!

W cenie kursu stacjonarnego z Anatomii Palpacyjnej otrzymujesz więc dostęp online do następujących wykładów:

 • Julian Baker: „Anatomia 21 wieku”
 • Clara Fagioli: “Powięź: aspekty anatomiczne i fizjologiczne oraz ich znaczenie kliniczne”
 • Grzegorz Jędrzejewski: “Integracja Strukturalna w świetle praktyki opartej na faktach”
 • Karolina Cieślik: “Przepona – mięsień życia”
 • Julian Baker: “Anatomia powięzi – cz. 1”
 • Julian Baker: “Anatomia powięzi – cz. 2”
 • David Lesondak: “Powięź – fakty i mity”

Korzyści dla Ciebie:

 • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak odnaleźć dane struktury na ciele twojego pacjenta.
 • Nauczysz się wykorzystywać umiejętność palpacji, jako podstawy diagnozy i interwencji terapeutycznej w terapiach manualnych
 • Pogłębisz umiejętności palpacji i precyzyjnego dotyku.
 • Zrozumiesz główne relacje biomechaniczne ciała. Posturalne i dynamiczne.
 • Nabierzesz pewności siebie podczas terapii twojego pacjenta.
 • Zrozumiesz i zastosujesz nauczoną terminologię anatomiczną.

Strukturalna biomechanika ciała
W ostatnim dniu kursu zostanie przedstawiona propozycja w formie pokazu jednej sesji strukturalnej pracy z ciałem, trwająca ok. 1,5h. W trakcie sesji zostanie przeprowadzone badanie, w którym zostaną określone wzajemne relacje biomechaniczne ciała Pacjenta. Na tej podstawie wybrane zostaną trzy elementy struktury ciała, których relacje chcemy poprawić tak, aby ciało wyglądało na bardziej zbalansowane i tworzyło spójną harmonijną całość.

Każdy z kursantów samodzielnie przeprowadzi jedną sesję strukturalnej pracy z ciałem. Na bazie poznanych na kursie zależności biomechanicznych oraz umiejętności palpacyjnych struktur anatomicznych, kursant będzie mógł w praktyce sprawdzić, jakie możliwości dają mu nowo nabyte umiejętności.

Palpacja:
Palpacją nazywamy użycie dłoni jako narzędzia do zlokalizowania i zidentyfikowania różnych struktur i tkanek w ciele człowieka. Palpacja to umiejętność do wychwycenia i „wsłuchania się” w odczucia płynące z ciała pacjenta poprzez dłonie terapeuty. Jest to wiedza w jaki sposób ciało reaguje na dotyk. Kształcenie i pogłębianie tej kinestetycznej umiejętności jest podstawą dla właściwej aplikacji technik terapii manualnych.

Kinezjologia i biomechanika
Kinezjologia to nauka o relacjach i interakcjach mięśni, stawów, ścięgien i więzadeł oraz układu nerwowego w ruchu człowieka. Złożoność różnych aktywności bazujących na równowadze, wewnętrznych relacjach i biomechanice tych składników anatomicznych. Podstawy kinezjologii są nieodzowne w terapiach manualnych i pracy z ciałem. Kinezjologia daje nam podstawy dla zrozumienia normalnych struktur anatomicznych i funkcji

Jakość dotyku:
Jakoś dotyku to intencja oraz sposób dotyku w trakcie „położenia dłoni” na ciele pacjenta i w trakcie szukania stosownej tkanki. Gdy właściwie stosowany, sam sposób uważnego dotyku może mieć efekt terapeutyczny. Jest to umiejętność różnorodnego ułożenia dłoni i sposobu zastosowania nacisku tak by osiągnąć pożądaną głębokość. Świadomość tego jak nasze dłonie są odczuwane na ciele przez pacjenta jest niezbędna dla podtrzymania odpowiednich relacji z nim. Sukces zawodowy w zawodzie fizjoterapeuty czy masażysty w dużym stopniu zależy od tej podstawowej wiedzy: jak właściwie odnaleźć dane tkanki i struktury w ciele po to by móc zastosować na nich wybrane techniki. Odnosi się do wszystkich metod pracy z ciałem. Od chiropraktyki, osteopatii po masaż, a nawet kosmetologię.

Oprócz wymienionych poniżej głównych tkanek mięśni i ich punktów spustowych, na kursie omówiony i przedstawiony zostanie sposób lokalizacji na ciele punktów kostnych, stawów (oraz opis ich funkcji) i tkanki łącznej, przegrody międzymięśniowe grup mięśniowych i pojedynczych mięśni, warstwowość budowy ciała i elementy palpacji trzewi.

Program

 • Dzień 1 OBRĘCZ BARKOWA i KOŃCZYNA GÓRNA

  09:00-09:30
  Wprowadzenie.

  09:30-10:30
  Czym jest palpacja. Zasady, reguły i porady dotyczące praktycznej lokalizacji struktur anatomicznych oraz bezpieczeństwa wykonywania terapii manualnych.
  Typy palpowanych tkanek:

  • kości i punkty kostne,
  • mięśnie i rodzaje mięśni,
  • ścięgna i więzadła,
  • naczynia krwionośne i nerwy.

  10:30-10:45
  Przerwa kawowa.

  10:45-13:00
  Ogólna topografia ciała i nawigacja po nim. Płaszczyzny ruchu. Kierunki i ułożenie. Ruchy ciała.
  Systemy ciała – ogólne wprowadzenie:

  • układ szkieletowy – typy stawów,
  • układ mięśniowy,
  • układ krwionośny,
  • układ nerwowy,
  • układ limfatyczny.

  13:00 -14:00
  Przerwa obiadowa.

  14:00-18:00
  (w trakcie 15 min przerwy o godzinie ustalonej przez kursantów).
  Bark:

  • topografia ogólna,
  • struktury i punkty kostne rejonu ciała.PRAKTYKA:
  • ścieżki ciała,
  • kinezjologia.ANATOMIA I PALPACJA:
  • naramienny,
  • czworoboczny,
  • najszerszy grzbietu,
  • obły większy,
  • rotatory stożka,
  • nadgrzebieniowy,
  • podgrzebieniowy,
  • podłopatkowy,
  • dźwigacz łopatki.
 • Dzień 2 MIEDNICA i KOŃCZYNA DOLNA

  09:00-09:30
  Podsumowanie dnia pierwszego. Pytania i odpowiedzi.

  09:00-10:30
  Bark (cd.):
  ANATOMIA I PALPACJA:

  • zębaty przedni,
  • piersiowy większy,
  • piersiowy mniejszy,
  • podobojczykowy,
  • inne struktury.

  10:30 – 10:45
  Przerwa kawowa.

  10:45-13:00
  Ramię:
  ANATOMIA I PALPACJA:

  • dwugłowy ramienia,
  • trójgłowy ramienia,
  • kruczo ramienny,
  • inne struktury.

  13:00 – 14:00
  Przerwa obiadowa.

  14:00-18:00
  (w trakcie 15 min przerwy o godzinie ustalonej przez kursantów):

  Przedramię i główne struktury dłoni:

  • topografia ogólna,
  • struktury i punkty kostne rejonu ciała.
   PRAKTYKA:
  • ścieżki ciała,
  • kinezjologia.
   ANATOMIA I PALPACJA:
  • ramienny,
  • ramienno – promieniowy,
  • prostowniki dłoni i nadgarstka,
  • promieniowy długi i krótki,
  • łokciowy,
  • palców,
  • wskaziciela,
  • łokciowy
  • zginacze dłoni i nadgarstka,
  • promieniowy,
  • dłoniowy długi,
  • łokciowy,
  • zginacz powierzchowny i głęboki palców,
  • nawrotny obły,
  • nawrotny czworoboczny,
  • odwracacz,
  • inne struktury.
 • Dzień 3 KRĘGOSŁUP i KLATKA PIERSIOWA

  09:00-09:30
  Podsumowanie dnia drugiego. Pytania i odpowiedzi.

  09:30-10:30
  Miednica i udo:

  • topografia ogólna,
  • struktury i punkty kostne rejonu ciała.
   PRAKTYKA:
  • ścieżki ciała,
  • kinezjologia.

  10:30-10:45
  Przerwa kawowa.

  10:45-13:00
  ANATOMIA I PALPACJA:

  • prosty uda,
  • obszerny boczny,
  • obszerny środkowy,
  • obszerny pośredni,
  • dwugłowy uda – głowa długa i krótka,
  • półścięgnisty,
  • półbłoniasty,
  • pośladkowy większy,
  • pośladkowy średni,
  • pośladkowy mniejszy,
  • gruszkowaty,
  • czworoboczny uda,
  • zasłaniacz wewnętrzny i zewnętrzny,
  • bliźniacze,
  • smukły,
  • grzebieniowy,
  • przywodziciel wielki,
  • przywodziciel długi.

  13:00 – 14:00
  Przerwa obiadowa.

  14:00-18:00
  (w trakcie 15 min przerwy o godzinie ustalonej przez kursantów):

  • naprężacz powięzi szerokiej,
  • pasmo biodrowo-piszczelowe,
  • krawiecki,
  • biodrowy,
  • lędźwiowy,
  • inne struktury.
   Goleń i stopa:
  • topografia ogólna,
  • struktury i punkty kostne rejonu ciała.
   PRAKTYKA:
  • ścieżki ciała,
  • kinezjologia.
   ANATOMIA I PALPACJA:
  • brzuchaty łydki,
  • płaszczkowaty,
  • piszczelowy przedni,
  • prostownik długi palucha i palców,
  • piszczelowy tylny,
  • zginacz długi palucha i palców,
  • strzałkowy długi i krótki,
  • struktury stopy,
  • inne struktury.
 • Dzień 4 SZYJA i GŁOWA

  09:00-09:30
  Podsumowanie dnia trzeciego. Pytania i odpowiedzi.

  09:30-10:30
  Kręgosłup i klatka piersiowa:

  • topografia ogólna,
  • struktury i punkty kostne rejonu ciała.
   PRAKTYKA:
  • ścieżki ciała,
  • kinezjologia.

  10:30 – 10:45
  Przerwa kawowa

  10:45-13:00
  ANATOMIA I PALPACJA:

  • kolcowy,
  • najdłuższy,
  • biodrowo – żebrowy,
  • poprzeczno-kolcowe,
  • płatowaty głowy i szyi,
  • podpotyliczne:
  • prosty głowy większy i mniejszy,
  • skośny głowy górny i dolny,
  • czworoboczny lędźwi.

  13:00 – 14:00
  Przerwa obiadowa.

  14:00 – 18:00
  (w trakcie 15 min przerwy o godzinie ustalonej przez kursantów):
  ANATOMIA I PALPACJA:

  • prosty brzucha,
  • skośne wewnętrzne,
  • skośne zewnętrzne,
  • poprzeczny brzucha,
  • przepona,
  • międzyżebrowe,
  • inne struktury.
   Głowa:
  • topografia ogólna,
  • struktury i punkty kostne rejonu ciała.
   PRAKTYKA:
  • ścieżki ciała,
  • kinezjologia.
   ANATOMIA I PALPACJA:
  • mostkowo sutkowo obojczykowy,
  • pochyłe: przednie, środkowe, tylne,
  • żwacz,
  • skroniowy,
  • szeroki szyi
  • czołowo-potyliczny,
  • mięśnie mimiczne twarzy,
  • inne struktury.

Cena 1 290 

Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 1 290 .

Opinie

Anna Pazdur-Koza

Genialnie przygotowany kurs. Zdecydowanie pogłębia zrozumienie i polepsza wyczucie różnych struktur. Dzięki temu, że prowadzi go praktykujący specjalista, można nie tylko poznać lepiej anatomię i biomechanikę, ale też dowiedzieć się jak zastosować tę wiedzę w pracy z pacjentem. Bardzo praktyczne i przedstawione interesująco i w miłej atmosferze. Jeśli ktoś uważa, że anatomia jest nudna, to po tym kursie zmieni zdanie!

Anna Pazdur-Koza

Wiktor Kozień

Świetnie poprowadzony kurs przez Pana Bartosza, potężna dawka wiedzy, która napewno przyda mi się w pracy w gabinecie.
Genialna atmosfera oraz masa ciekawych anegdot. Na każde pytanie uzyskałem wyczerpującą odpowiedź, polecam z całego serducha ❤️

Wiktor Kozień

Magda Hendel

Dla mnie kurs Anatomii Palpacyjnej był strzałem w dziesiątkę, pozwolił na bardziej dokładne poznanie ciała człowieka i spojrzenie na nasze ciało jako całość. Kurs ten to przede wszystkim mnóstwo praktycznej wiedzy przekazanej w bardzo przystępny sposób. Dzięki temu poziom mojej wiedzy o lokalizacji poszczególnych struktur na ciele jest o wiele bardziej precyzyjny i łatwiejszy. Dobrze zainwestowany czas i pieniądze.

Magda Hendel

Zuzanna Pięta

Kurs Anatomia Palpacyjna pozwolił mi w praktyczny sposób nauczyć się odnajdywania poszczególnych struktur anatomicznych, co dało mi podstawę do mojej dalszej pracy i jeszcze bardziej zachęciło do zgłębiania tajników ludzkiego ciała. Ogromna wiedza Prowadzącego, który zawsze pomagał i czujnym okiem kontrolował naszą pracę, dużo praktyki przeplatanej informacjami teoretycznymi oraz możliwościami wykorzystania zdobytej wiedzy podczas pracy z pacjentem, no i oczywiście super atmosfera i wielkie poczucie humoru Instruktora 😃 Polecam!

Zuzanna Pięta

Kamila Rokita

Kurs “Anatomia palpacyjna” to duża ilość głównie praktycznej wiedzy, przydatnej w późniejszej pracy fizjoterapeuty/masażysty. Przekazana w profesjonalny sposób przez prowadzącego, który w trakcie kursu dokładnie kontroluje czy dotykamy prawidłowej struktury. Po 4 dniach kursu nabrałam większej pewności i precyzji mojego dotyku oraz miałam poczucie zdecydowanie większej wiedzy na temat struktur mięśniowych i kostnych.

Kamila Rokita

Krzysztof Gacek

Kurs “Anatomia Palpacyjna” był ciekawy i bardzo przydatny. Wiedza prowadzących w połączeniu z ich humorem to gwarancja sukcesu!

Krzysztof Gacek, lat 22, student fizjoterapii, trener piłki nożnej.

Anna Pietrucha

Wszystkim początkującym jak i pracującym fizjoterapeutom oraz masażystom, polecam kurs “Anatomia Palpacyjna“. Dla osób początkujących jest to świetne zaznajomienie się z mięśniami – po tym kursie każdy opanuje umiejętności palpacji do perfekcji. Prowadzący już tego dopilnuje. Natomiast dla osób już pracujących jest to świetna forma przypomnienia i utrwalenia palpacji.

Anna Pietrucha