16x0srn9i07h5buacdv2g63odu9kl3

Platforma VOD

PFS 2020 – Day 2

Ten zestaw 9 wykładów (w wersji oryginalnej oraz przetłumaczonej na język polski) to cały drugi dzień Polish Fascia Symposium 2020.
Zawiera ponad 8 godzin nagrań zaproszonych prelegentów – światowej klasy wykładowców i specjalistów w swoich dziedzinach.
Zobacz poniżej jakie tematy były poruszane w drugim dniu PFS.

This set of 9 lectures is the entire first day of the Polish Fascia Symposium 2020.
It contains over 8 hours of recordings of invited speakers. See below what topics were covered on the first day of PFS.

199

Kup kurs

Opis zestawu

 1. Andrzej Pilat
  “Powięź, ruch i obciążenia mechaniczne – postępy naukowe”
  “Fascia, movement and mechanical loads – scientific advances.”
 2. Konstantinos Fousekis
  “Połączenia powięziowe w dysfunkcjach mięśniowo-szkieletowych: jakie są dowody?
  “Fascial Connectivity in Musculoskeletal Dysfunctions: What is the evidence?”
 3. Vita Mozuraitiene
  “Stawy skroniowo-żuchwowe od funkcji do lokalnych i globalnych zaburzeń w organizmie”
  “TMJ From function to local, regional and global body dysfunction”
 4. Ruth Duncan
  “Zrozumieć ból”
  “Understanding Pain”
 5. Ana Barretxeguren
  “Istota oddechu”
  “Breathing as One”
 6. Catherine Ryan
  “Terapia blizn. Zastosowanie badań naukowych w praktyce klinicznej”
  “Scar Tissue Management – Integrating Fascia Research into Clinical Practice.”
 7. Marjorie Brook
  “Blizny: W lini napięcia”
  “Scars: In the Lineof Tension”
 8. Alastair McLoughlin
  “Blizna – jej wpływ na powięź i poza nią…”
  “Scar Tissue – its effects on fascia and beyond…”
 9. Marty Morales
  “Tkanka łączna w filozofii Integracji Strukturalnej.”
  “Podstawy koncepcji i rozumowanie w Morales Method of Structural Integration.”
  “Fascia and the philosophy of Structural Integration.”
  “The Principles and thinking behind the Morales Method® of Structural Integration”