16x0srn9i07h5buacdv2g63odu9kl3

Platforma VOD

Konstantinos Fousekis_PL

“Połączenia powięziowe w dysfunkcjach mięśniowo-szkieletowych: jakie są dowody?

50 zł

Kup kurs

Opis zestawu

Chcecie pogłębionej, rzetelniej wiedzy o powięzi?
Będzie!
Chcecie dowodów na kontinuum taśm mięśniowo-powięziowych?
Będą!
Chcecie przełożenia tej wiedzy na praktykę kliniczną i licznych odniesień do pracy na oddalonych partiach powięzi, kiedy nie można, na przykład z bólem, bądź ograniczeniem ruchomości pracować miejscowo?
Wszystko będzie!
Konstantinos Fousekis PT, PhD
Head of the Physical therapy Department of the University of Patras, Greece