Bez kategorii

Kręgosłup, żebra i odcinek lędźwiowy oraz skolioza

skolioza

Podczas szkolenia przedstawione zostaną koncepcje pracy z najczęstszymi dysfunkcjami w obrębie żeber, klatki piersiowej i kręgosłupa. Zarówno dysfunkcje stawowe mogą powodować dysfunkcje w obszarze tkanek łącznych jak i kontrakcje tkanki łącznej mogą powodować dysfunkcje stawów. Przedstawione zostaną obie koncepcje pracy tak by można było dobrać odpowiednie techniki I skutecznie prowadzić terapię.

Podczas szkolenia poprawicie swoje umiejętności palpacji, omówimy też mechanikę kręgosłupa w celu dobrego zrozumienia skomplikowanych mechanizmów odpowiadających za ruchomość kręgosłupa u pacjenta oraz wzajemnego wpływu delikatnych struktur miekkotkankowych oraz delikatnych struktur kostnych kręgosłupa, miednicy i kości krzyżowej. Przedstawione też zostaną mobilizacje w obrębie miednicy, połączeń stawowych kręgosłupa i kości krzyżowej. Każdy z nas kiedyś będzie konsultował pacjentów z dolegliwościami bólowymi czy restrykcjami w obrębie żeber albo dysfunkcji rytmu oddechowego. Na kursie przedstawimy efektywne techniki mobilizacji “zablokowanych” żeber” oraz pracy z klatką piersiową, uwalniania przepony i regulacji wzorców oddechowych u takich pacjentów.