PFS 2020 - Day 2

Marty Morales_EN

"Fascia and the philosophy of Structural Integration."
"The Principles and thinking behind the Morales Method® of Structural Integration"

Liczba filmów: 1 50 zł

Marty Morales_PL

"Tkanka łączna w filozofii Integracji Strukturalnej."
"Podstawy koncepcji i rozumowanie w Morales Method of Structural Integration."

Liczba filmów: 1 50 zł