PFS 2020 - Day 1

David Blow_EN

"NeuroMuscular Taping: decompression taping methodology for enhancingblood circulation and tissue oxygenation."

Liczba filmów: 1 50 zł

David Blow_PL

"Taping Nerwowo-mięśniowy: metodologia tapingu dekompresyjnego poprawiająca krążenie krwi i dotlenienie tkanek"

Liczba filmów: 1 50 zł

Aleš Urbanczik_EN

"Structural Integration - Passing on an Experience 3 generations of SI practitioners discussing their motivations for choosing this profession"

Liczba filmów: 1 50 zł

Aleš Urbanczik_PL

"Integracja strukturalna - przekazywanie doświadczenia 3 pokolenia praktyków SI omawiają swoje motywacje do wyboru tego zawodu"

Liczba filmów: 1 50 zł