Kurs

Kurs "Niedowład i porażenie połowicze po udarze w praktyce fizjoterapeuty"

Kurs jest adresowany do studentów fizjoterapii oraz fizjoterapeutów. Obejmuje ocenę, diagnostykę i terapię kończyn niedokładnych/porażonych w skutek udaru mózgu i opiera się na znanych i stosowanych na całym świecie metodach neurofizjologicznych.
Kurs

Kurs "Podstawy Psychosomatyki"

Kurs ma na celu propagowanie holistycznego podejścia do pracy z pacjentem oraz uświadomienie, że pracujemy w gabinecie nie tylko z całym ciałem, ale również z emocjami i przekonaniami pacjenta.
Kolejny kurs SSŻ z Vitą Mozūraitienė!

Kolejny kurs SSŻ z Vitą Mozūraitienė!

To już kolejne w tym roku, 2-dniowe szkolenie, prezentujące podejście do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ)!