Bez kategorii

Kurs “Niedowład i porażenie połowicze po udarze praktyce fizjoterapeuty”

Niedowład i porażenie połowicze po udarze praktyce fizjoterapeuty

Kurs jest adresowany do studentów fizjoterapii oraz fizjoterapeutów. Obejmuje ocenę, diagnostykę i terapię kończyn niedokładnych/porażonych w skutek udaru mózgu i opiera się na znanych i stosowanych na całym świecie metodach neurofizjologicznych.
Fizjoterapeuta po ukończeniu kursu będzie potrafił ocenić pacjenta z niedowładem/porażeniem połowiczym oraz dobrać i wykonać odpowiednie techniki ćwiczeń. Będzie w stanie odpowiednio dozować wysiłek fizyczny i intelektualny pacjenta w celu maksymalizowania postępów reedukacji utraconych funkcji. Ponadto uczestnicy kursu dowiedzą się jak w warunkach domowych u pacjenta skutecznie zaadaptować sobie przestrzeń do ćwiczeń. Ciekawym urozmaiceniem będzie prezentacja możliwości egzoszkieletu Ekso-GT i jego wykorzystania w reedukacji chodu, pionizacji oraz balansu ciała.

Harmonogram kursu:

Dzień pierwszy:

8.30-9.00

Przywitanie. Przedstawienie się. Cele szkolenia.

9.00-10.30

Hemiplegia i hemipareza-występowanie i przyczyny. Dane o udarach mózgu w Polsce. Skutki udaru mózgu. Klasyfikacja ICF. Uszkodzenia pierwotne i wtórne. Obserwacja tułowia i kończyn, ocena możliwości i problemów pacjenta.

10.30-10.45 Przerwa

10.45-13.00

Spastyczność/sztywność/hipertonia-różnicowanie. Cele krótko i długoterminowe terapii.

Kompleks stawu barkowego: anatomia, objawy i propozycje terapii.

Ręka: anatomia, objawy i propozycje terapii.

13.00-14.00 Przerwa

14.00-16.00

Tułów, obserwacja, najczęstsze objawy i propozycje terapii. Stabilizacja tułowia a ruchy kończyn. Zespół zaniedbania i pomijanie stronne.

16.00-16.15 Przerwa

16.15-17.30

Pacjent w stanie ostrym. Pozycje złożeniowe, profilaktyka przeciwodleżynowa, zapobieganie przykurczom i skutkom wtórnym udaru.

Dzień drugi:

8.30-9.00

Omówienie dnia pierwszego i pytania.

9.00-10.30

Terapia czucia: układ sensoryczny, ocena czucia, czucie pozycji stawu. Wykorzystanie placingu i guidingu w ocenie sensomotoryki.

10.30-10.45 Przerwa

10.45-13.00

Pionizacja niska/wysoka, bierna/czynna. Zmiany pozycji i transfer ciała.

Kończyna dolna – najczęstsze objawy niedowładu kończyny dolnej po udarze i propozycje terapii.

Praca ze strukturą i przygotowanie do funkcji. Fazy chodu i patologie.

13.00-14.00 Przerwa

14.00-16.00

Terapia chodu. Torowanie ruchu kończyn dolnych. Propozycje terapii dla wzmacniania mięśni kończyn dolnych. Równowaga i reakcje równoważne – propozycje terapii.

16.00-16.15 Przerwa

16.15-17.30 Reedukacja chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu Ekso GT-omówienie historii powstania, zasad działania, wykonanie pomiarów pacjenta i praktyczne zastosowanie sprzętu w terapii.

PROWADZĄCY:

Dawid Nadratowski jest absolwentem fizjoterapii na Collegium Medium w Bydgoszczy. W rehabilitacji neurologicznej pracuje od siedmiu lat. Prowadzi kurs z zakresu terapii pacjentów z dolegliwościami związanymi ze skutkami udaru, tj. najczęściej hemiplegią i hemiparezą. Jego zamiarem jest, by kurs różnił się od innych, budził u szkolących się kreatywność i był bardzo nastawiony na praktykę i „handling”, gdyż ze swoich obserwacji Prowadzący wnioskuje o dużych brakach w tym zakresie u młodych fizjoterapeutów próbujących sił w neurologii. Wychodząc do młodych fizjoterapeutów z kursem Prowadzący pragnie uświadomić im ich dużą rolę w przyszłości rehabilitacji neurologicznej. Ilość osób po udarze mózgu rośnie z roku na rok i nic nie wskazuje na to, by ten fatalny trend miał się zatrzymać. W związku z powyższym Prowadzący na własną rękę uświadamia społeczeństwo o potrzebie rozwoju neurorehabilitacji. Organizuje spotkania w szpitalach, bierze udział w imprezach sportowych wspomagając osoby z niepełnosprawnością, szkoli rodziny ciężko chorych osób z zakresu opieki i rehabilitacji domowej.

Czas trwania: 15 godzin zegarowych (10 godzin praktyki/5 godzin teorii)

Cena szkolenia: 950 zł

Data: 30-31.03.2019

Miejsce: Poznań, Termy Maltańskie