Bez kategorii

Kolejny kurs SSŻ Z Vitą MOZŪRAITIENĖ!

Vita Mozuraitiene

To już kolejne w tym roku, 2-dniowe szkolenie, prezentujące podejście do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ)!
To dwudniowe intensywne szkolenie prezentuje podejście do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ). Uczestnicy szkolenia poznają anatomię i fizjologię prawidłowo funkcjonującego stawu oraz patologiczna biomechanikę wywołującą dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa, twarzy, bóle głowy oraz inne zstępujące dolegliwości. Kurs uczy rozróżniać dolegliwości pochodzenia mięśniowego od tych zależnych od dysfunkcji stawowych, klasyfikować dolegliwości na podstawie odgłosów stawu podczas ruchu oraz na podstawie jakości i ilości ruchu w stawie.

Uczestnicy poznają diagnostykę na podstawie różnych typów napięć mięśniowych oraz propozycje korygowania tych dysfunkcji. Zaprezentowana zostanie koncepcja regulacji nerwowo-mięśniowej, inhibicji reciprokalnej i propriocepcji SSŻ. Przedstawione zostanie podejście lokalne i globalne do dysfunkcji SSŻ a także wpływ stawu oraz zgryzu na postawę ciała. W części praktycznej uczestnicy nauczą się palpacji struktur anatomicznych stawu dostępnych z zewnątrz i wewnątrz jamy ustnej. Uczestnicy poznają techniki korekcji dysfunkcji oparte o mobilizacje stawu oraz mobilizacje tkankowe.

Prowadząca szkolenie: Vita Mozūraitienė, Msc, PT
Kurs będzie tłumaczony z języka angielskiego.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie MEN.

Czego się nauczysz?

– Prawidłowej anatomii, biomechaniki oraz patomechaniki SSŻ
– Rozpoznawać czy wzorce posturalne są skorelowane z dysfunkcjami SSŻ
– Diagnozować rodzaj dysfunkcji SSŻ oraz dobierać najbardziej skuteczną metodę korekcji
– Demonstrować ćwiczenia korygujące dysfunkcje stawu
– Współpracować w zespole Stomatolog/Ortodonta/Fizjoterapeuta

Organizator: OśrodekSzkoleniowo Wdrożeniowy Marek Szarata Bydgoszcz

Data szkolenia: 8-9.02.2019
Miejsce: Pabianice
Cena: 1200 zł

Jeżeli chcecie się zarejestrować, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie: https://masaztkanekglebokich.pl/zapisy,staw-skroniowo-zuchwowy,90.html

Jeżeli macie dodatkowe pytania – Agata Konarska chętnie na nie odpowie telefonicznie: 662-310-264 lub drogą mailową: szkolenia.mtg@gmail.com

Informacje o wszystkich naszych zaplanowanych szkoleniach znajdziecie na stronie: masaztkanekglebokich.pl/znajdz-szkolenie/

O prowadzącej:
Vita Mozūraitienė, Msc, PT
Posiada 12 lat doświadczenia klinicznego, uczy w szkole fizjoterapii „Ispado” w Kownie.
Prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną w Kownie specjalizującą się w rehabilitacji stomatologicznej.
Jej zainteresowania koncentrują się w obrębie dysfunkcji twarzo-czaszki oraz rehabilitacji stomatologicznej i rehabilitacji nerwowo-mięśniowej.

Plan Szkolenia

Dzień 1

9:00 Powitanie i przedstawienie instruktorki
9:15 Anatomia I biomechanika SSŻ
10:15 Diagnostyka ruchów czynnych I biernych
11:00 Przerwa kawowa
11:15 Etiologie, epidemiologia I typy dysfunkcji SSŻ

Dysfunkcje pochodzenia mięśniowego I nerwowo- mięśniowego.
13:00-14:00 Lunch
14:00 Techniki mięśniowe korekcji SSŻ
16:00 Przerwa kawowa
16:15 Techniki korekcji SSŻ
17:00 Podejście funkcjonalne do dysfunkcji stawu pochodzenia mięśniowego
17:45 – 18:00 Podsumowanie

Dzień 2

9:00 Podsumowanie I pytania do materiału z dnia pierwszego
9:30 Techniki mobilizacji SSŻ
11:00 Przerwa kawowa
11:15 Dysfunkcje krążka stawowego I strategie leczenia
12:00 Artrozy SSŻ I sposoby ich leczenia
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Typy okluzji I ich wpływ na postawę ciała
16:00 Przerwa kawowa
16:15 Pozycja głowy oraz relacje jej ustawienia z dysfunkcjami SSŻ (podejście globalne I lokalne)
17:00 Ćwiczenia stosowane w dysfunkcjach SSŻ
17:45-18:00 Podsumowanie I zakończenie