Encyklopedia MTG

Bóle głowy

Bóle głowy do częsta dolegliwość spotykająca częściej osoby dorosłe, ale występująca tez u młodzieży. Dzieci zdecydowanie rzadziej cierpią na bóle głowy. Często lekceważone, potrafią w przyszłości utrudnić funkcjonowanie, zaburzać obszary takie jak praca czy stosunki społeczne. W nasileniu bólu opisywane jako umiarkowane, ale sięgające tez szczytu skali bólowej.
Klasycznie można je podzielić na dwie podstawowe grupy pierwotne i wtórne bóle głowy. Pierwotne to dolegliwości powstające naglę bez wyraźnej korelacji z innymi dolegliwościami, chorobami lub urazami.
Wtórne bóle głowy powstają na podłożu chorób lub dolegliwości współistniejących.
W obrębie dwóch podstawowych kategorii bólów głowy występują poszczególne podkategorie. W diagnostyce bólu głowy ważna jest charakterystyka objawów takich jak nasilenie i rodzaj bólu oraz lokalizacja i częstotliwość występowania dolegliwości.
Należy wykluczyć korelacje dolegliwości z czynnikami zewnętrznymi, poszczególnymi zachowaniami emocjonalnymi, ale również ze składnikami diety.
Potocznie przyjęło się używać zwrotu migrena opisując ból głowy. Jednak Migrena jest jednym z podtypów pierwotnych bólów głowy. Ma swoją charakterystykę i można ją diagnozować na podstawie konkretnych kryteriów diagnostycznych.
Do pierwotnych bólów głowy zaliczamy oprócz migreny także napięciowy ból głowy, klasterowy ból głowy oraz neuralgię.
Charakterystyczne objawy w poszczególnych podkategoriach pierwotnych bólów głowy
Migrena prawie w każdym przypadku wiąże się z zespołem objawów poprzedzających atak bólowy właściwy. Prawie zawsze występuje tez faza wyjścia z ataku właściwego. Często w terapii kluczowa okazuje się umiejętność zdefiniowania objawów poprzedzających atak właściwy. W takim przypadku możliwe jest wczesne wdrożenie środków zapobiegawczych i w części przypadków zapobieganie wystąpienia objawów właściwych. Migrena jest zazwyczaj bólem jednostronnym. Często występuje z towarzyszącymi aurami czyli zaburzeniami widzenia, słyszenia, czucia czy mowy. Często występują tez nudności światło i dźwiękowstręty.
Napięciowe bóle głowy mają charakter bólu opasającego głowę pacjentów. Podobne są w swojej lokalizacji do odczucia noszenia opaski na głowie. Zazwyczaj nasilają się podczas wysiłków fizycznych. Nie mają okresu zapowiadającego atak i znikają równie tajemniczo jak się pojawiły.
Neuralgie dotyczą zazwyczaj jednej lub więcej gałęzi nerwu trójdzielnego. Charakterystyczny jest punktowy bardzo silny, ale krótkotrwały objaw bólu, opisywany jako kłucie. Lokalizacja to zazwyczaj przestrzeń za okiem lub na twarzy. Takich pojedynczych ataków potrafi wystąpić w ciągu doby od kilku do kilkuset.
Klsterowy ból głowy to dolegliwości nadwyraz silne w skali odczuć. Często pacjent pytany o nasilenie bólu wskazuje na skali maksymalną wartość. Bóle trwają od kilku minut do kilku godzin i charakterystyczne jest, że powtarzają się zawsze w tej samej okolicy i zazwyczaj o te samej porze doby.
Wtórne bóle głowy
W obrębie bólów wtórnych nie ma już charakterystycznych lokalizacji objawów. Każdy wtórny ból głowy musi być rozpatrywany jako potencjalne zagrożenie występowania zmian strukturalnych włączając w to zmiany nowotworowe w obrębie mózgu.
Diagnoza
Diagnostykę bólów głowy powinien przeprowadzić lekarz neurolog opierając się o badania obrazowe oraz kwestionariusze charakterystyki objawów.
Leczenie
Leczenie może odbywać się wielokierunkowo z wykorzystaniem możliwości farmakoterapii, diety, fizjoterapii czy osteopatii.