16x0srn9i07h5buacdv2g63odu9kl3

Artykuły

Dużo czytania

ArtykułyNie lada gratka dla rządnych wiedzy i lubiących czytać.
Otrzymaliśmy zgodę na udostępnienie poniższych artykułów związanych z:

  • powięzią,
  • anatomią,
  • biomechaniką,
  • propriocepcją,
  • Integracją Strukturalną,
  • biotensegracją itp.

Oczywiście wszystkie są w języku polskim. Zapraszamy więc do lektury:

Anatomia w praktyce / ATLAS, PROGRAM KOMPUTEROWY CZY SEKCJE ZWŁOK? – Julian Baker
Opanowanie anatomii, zarówno strukturalnej, jak i funkcjonalnej, bez wątpienia jest podstawą skutecznej pracy fizjoterapeutów. W toku szkolenia na studiach wykorzystywane są podręczniki, atlasy, programy komputerowe oraz zajęcia sekcyjne w prosektorium. Niemniej w powszechnej opinii wiedza anatomiczna i biomechaniczna zdobyta na studiach fizjoterapeutycznych jest niewystarczająca i ambitni terapeuci chcący pogłębić swoją wiedzę chętnie inwestują w dodatkowe szkolenia, publikacje książkowe czy cyfrowe aplikacje, dzięki którym można łatwo poznać, zrozumieć i analizować poszczególne struktury ciała.
Czytaj więcej w PDF >

Kierunek powięź – Wojciech Cackowski
Coraz więcej słyszymy ostatnio o pracy manualnej na tkankach miękkich, technikach powięziowych i mięśniowo-powięziowych oraz o tym, jak ważne jest to zagadnienie. Powięź długo była niedoceniana, a jej rola bagatelizowana przez współczesny świat medyczny i naukowy. W ostatnich latach wzrost zainteresowania tkanką łączną przyczynił się do powstania ogromnej ilości prac naukowych badających jej rolę w ludzkim organizmie. Okazuje się, że powięź nie tylko jest materiałem, który jest “opakowaniem” dla mięśni, narządów wewnętrznych i właściwie wszystkich struktur naszego ciała. Spełnia ona aktywną rolę w funkcjach ruchowych, metabolicznych, czuciowych, wymiany płynów i jest tensegracyjną siatką napięciową która przenosi siły w obrębie całego systemu. Ponadto powięź jest najbogatszą tkanką czuciową, w której zagęszczenie receptorów jest większe niż gdziekolwiek indziej w ciele. Czytaj więcej w PDF >

Nowe rozumienie biomechaniki i kierunki rozwoju myślenia dotyczącego funkcjonowania ludzkiego narządu ruchu – Wojciech Cackowski
Niniejszy tekst jest pierwszym z serii artykułów dotyczących zachodzących zmian w analizowaniu ludzkiego ruchu i jego biomechaniki. W cyklu przeanalizowane zostaną poszczególne ciągłości mięśniowo-powięziowe, badania z zakresu powięzi, ułożenie ciała i ruch w różnych aspektach zależności strukturalnych w ciele. Każdy z artykułów podejmie inny aspekt wszystkich wymienionych elementów. Publikowany co kwartał artykuł będzie miał na celu przybliżenie koncepcji anatomy trains (taśm anatomicznych), metody integracji strukturalnej KMI (Kinesis Myofascial Integration) oraz informacji związanych z powięziowym spojrzeniem na ciało człowieka. Czytaj więcej w PDF >

Połączenie łuków stopy z miednicą – Wojciech Cackowski
Stopy, bo o nich będzie mowa (oraz o ich relacji do miednicy) są pierwszą strukturą ciała mającą kontakt z podłożem. Ich funkcją jest podpieranie całego ciężaru ciała i reagowanie na wszelkie obciążenia i napięcia wynikające z konieczności stałego adaptowania się do zmieniającego się kształtu podłoża oraz reagowania na wszystko, co się dzieje we wszystkich strukturach ciała znajdujących się powyżej. Stopa jest również jednym z receptorów używanych do kontaktowania się z otoczeniem, czującym wibracje i temperaturę podłoża. Czytaj więcej w PDF >

DASIE – Nowoczesny model pracy z ciałem – James Earls
Istnieje wiele rodzajów dotyku, np. dotyk bezpośredni, kochający, pielęgnujący, znieważający, kojący, mentorski i uwodzicielski. Rozwijanie zdolności do rozpoznawania jak najszerszego wachlarza dotyków prowadzi do bycia lepszym terapeutą. Dotyczy to również negatywnych odcieni dotyku. Terapeuta potrzebuje ich w swoim słowniku, aby był w stanie rozpoznać je, gdy się pojawią. Dla większości terapeutów dotyk jest kluczowy. Potrzebny jest do poczucia regeneracji, komfortu i pielęgnacji. Wymagany jest w większości zajęć i jest niezbędnym sposobem komunikacji ze światem zewnętrznym. Wiele zostało napisane na temat różnorodności dotyku, wiele badań przeprowadzono nad jego efektami, jednak niewiele uwagi poświęcono na wyjaśnienie procesu terapeutycznego dotyku. Czytaj więcej w PDF >

Wpływ terapii integracji strukturalnej na biomechanikę ciała biegacza – Mariusz Kurkowski
Pacjenci po skorzystaniu z pełnej serii zabiegów Integracji Strukturalnej (IS) zwykle opisują poczucie większej swobody w ciele, nieskrępowanych ruchów, rozluźnienie, lepsze odczuwanie własnego ciała i ruchu. Towarzyszy temu swobodniejszy i pełniejszy akt oddechu i rozluźnienie mięśni karku. Czytaj więcej w PDF >

Przebieg serii zabiegów Integracji Strukturalnej KMI – przypadek kliniczny – Mariusz Kurkowski
W trakcie terapii Integracji Strukturalnej praca terapeuty podobna jest do stopniowego obierania cebuli. Warstwa po warstwie opracowuje się coraz głębsze tkanki mięśniowo-powięziowe, by zrównoważyć napięcia w ciele i poprzez to spowodować lepsze ustawienie ciała w relacji do pionowej linii grawitacji. Sprowadza się to pracy nad poprawą wzajemnych posturalnych relacji głównych bloków ciała. Czytaj więcej w PDF >

Biotensegracyjny model ryglowania stawów krzyżowo-biodrowych – Mariusz Kurkowski
W ostatniej dekadzie znacznie zmieniło się biomechaniczne rozumienie architektury ciała człowieka. Koniec XX w. przyniósł zmianę paradygmatu poznawczego. Dzięki nowym osiągnięciom technologicznym sposób postrzegania i opisywania rzeczywistości przeszedł od czysto mechanicznego punktu widzenia dominującego w XIX i XX w. w kierunku dostrzegania wszechobecnych połączeń i wzajemnych zależności.
Czytaj więcej w PDF >

Szkiełko i oko – Mariusz Kurkowski
Podróż do wnętrza ciała i możliwość poznania dogłębnie jego struktur rozpalała wyobraźnię badaczy od wieków. W artykule przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju narzędzi endoskopowych, a także omówiono rolę kamery endoskopowej pracującej w skali mezo w poszerzaniu wiedzy na temat macierzy pozakomórkowej. Czytaj więcej w PDF >

Biotensegracja – Mariusz Kurkowski & Don Thompson
Wraz z rozwojem technologii zmienia się również nasze postrzeganie i rozumienie otaczającej nas rzeczywistości. To zjawisko łatwo jest dostrzec przyrównując postęp technologiczny i anatomię. Z jednej strony nowe urządzenia pomagają nam zrozumieć coraz większe zawiłości ciała ludzkiego, mechanizmy zawiadujące procesami zachodzącymi w ciele. Z drugiej zaś nasze rozumienie technologii w pewien sposób sugeruje rozumienie ciała. Związek pomiędzy technologią a mechanistyczną anatomią świetnie opisał Domenico Meli. Czytaj więcej w PDF >

Techniki manualne w pracy na mięśniach pochyłych – Til Luchau
Nazwa mięśnie pochyłe (musculi scaleni) pochodzi od pochyłego ułożenia i skośnego przebiegu włókien tych mięśni. Scalene z greki oznacza: różnoboczne – nie równoległe i nie prostopalde. Kątowe ułożenie mięśni pozwala im nie tylko na wykonywanie rotacji i skłonów głowy na boki, ale również nadaje im funkcje ułożenia w pozycji pionowej i stabilizacji kolumny odcinka szyjnego – podobnie jak olinowanie masztu jachtu.
Czytaj więcej w PDF >

Techniki mięśniowo-powięziowe używane w pracy na stawie skroniowo-żuchwowym – Til Luchau & Bethany Ward
We wcześniejszych artykułach omówione zostały zagadnienia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego w świetle pracy na bardzo ważnych, a często pomijanych bocznych i przyśrodkowych mięśniach skrzydłowatych. Mimo że praca na tych głębokich strukturach jest nieodzowna dla zredukowania symptomów bólowych, nie są to jedyne struktury wpływające na ułożenie szczęki. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak ocenić i umiejętnie wpływać na inne ważne struktury, które oddziałują na delikatną równowagę tych stawów – są to w szczególności mięśnie żwacze, mięśnie skroniowe i mięśnie dwubrzuścowe. Czytaj więcej w PDF >

Praca z restrykcjami w obrębie żeber – Til Luchau
Nabierz powietrza. Ile i w jakim miejscu poruszyła się twoja klatka piersiowa? Weź kolejny wdech – tym razem bez znacznego poruszania klatką piersiową. Czy spowodowało to nieprzyjemne wrażenie utrudnionego oddechu? Tak właśnie czuje się ograniczenia ruchomości żeber, niezależnie od tego, czy są one spowodowane ściśnięciem w obrębie tkanki łącznej, bólem, postawą czy nawykiem. Czytaj więcej w PDF >

Integracja strukturalna Idy Rolf – Thomas Myers – cz. 1
Obserwowany obecnie na całym świecie renesans terapii naturalnych sprzyja zainteresowaniu Integracją Strukturalną i coraz częstszemu jej stosowaniu. Osoby zrzeszone w Polskim Towarzystwie Integracji Strukturalnej jasno wskazują, że ten sposób pracy terapeutów manualnych staje się coraz bardziej popularny. Korzystając z pojawiającej się okazji chciałbym podzielić się swoim spojrzeniem na Integracj Strukturalną. Celem tego artykułu jest zatem jej zdefiniowanie w kontekście historycznym, czyli w świetle dorobku dr Idy Rolf oraz bardzo uproszczona prezentacja sesyjnej procedury oryginalnej “recepty” dr Rolf na osiągnięcie poprawy somatycznej równowagi organizmu. Chciałbym jednocześnie pokazać jak owa oryginalna recepta z czasem została rozwinięta w modelu KMI (kinesis myofascial integration) anatomy trains.
Czytaj więcej w PDF >

Integracja Strukturalna według modelu Anatomy Trains – Thomas Myers – cz. 2
W artykule zaprezentowane zostanie zmodyfikowane spojrzenie na koncepcję Integracji Strukturalnej. Perspektywa autora ma jednak wspólny z oryginałem fundament – pozakomórkową matrycę włókien tkanki łącznej człowieka. Również ogólny zarys, zasady i założenia strategii terapeutycznej pozostały niezmienione. Czytaj więcej w PDF >

Dynamiczne więzadła – Thomas Myers Współcześnie dokonuje się radykalna zmiana rozumienia mechanizmu działania systemu mięśniowo-szkieletowego. Coraz bardziej oczywiste jest, że znana do tej pory koncepcja mięśni jest przestarzała i niefizjologiczna. Wizja powięzi, jako wszechobecnego systemu regulacji organizmu, niesie następną generację efektywnych technik manualnych. Nieco czasu upłynie, zanim to nowe spojrzenie na sposób organizacji żywego organizmu pojawi się w podręcznikach. Ich autorzy, przyzwyczajeni do modelu mięśni poruszających szkielet, muszą zrozumieć, w jaki sposób działa mechanizm ruchu. Terapeuci manualni mogą skrócić ten czas oczekiwania i już teraz skorzystać z wyników nowych badań naukowych. Czytaj więcej w PDF >

Nowy ekscytujący rok w świecie powięzi – Robert Schleip
Pierwszy kongres gromadzący badaczy powięzi odbył się w 2007 r. na terenie Harvard Medical School i stał się katapultą dla całej dziedziny nowych badań nad powięzią i jej właściwościami. Pozytywne sprawozdanie z kongresu, wielokrotnie publikowane w prestiżowych magazynach naukowych, sprawiło, że wielu naukowców i klinicystów zaczęło postrzegać powięź jako zagadnienie szczególnie istotne. Czytaj więcej w PDF >

Mechanoreceptory tkanki łącznej furtka do zmiany napięcia – Robert Schleip & Mariusz Kurkowski
Centralny układ nerwowy odbiera największą liczbę informacji z tkanek mięśniowo-powięziowych. Niestety, neurodynamika powięzi rzadko jest dokładnie badana. Większość z mieszczących się w powięziach neuronów czucia jest tak mała i złożona, że do niedawna niewiele było o nich wiadomo. Jeśli zrozumie się dokładnie, w jaki sposób system nerwowy połączony jest z siecią powięzi, zyska się lepszy punkt wyjścia do odkrycia mechanizmu uwolnienia tkanek w trakcie terapii medycyny manualnej. Czytaj więcej w PDF >

Powięź, somatyka, propriocepcja i doskonalenie precyzji ruchu – Robert Schleip & Mariusz Kurkowski
Tkanka łączna jest podstawową strukturą architektury ciała człowieka. Swoim zasięgiem pokrywa absolutnie każdy jego zakątek aż do pojedynczych komórek. Sieć włókienek odpowiedzialna jest za przejmowanie i rozkładanie naprężeń mechanicznych w ciele. Od dłuższego już czasu w dziedzinach terapeutycznych, takich jak integracja strukturalna i osteopatia, wysnuwane były hipotezy stawiające powięź w centralnym miejscu mechanizmu terapeutycznego. Terapeuci z innych dziedzin zazwyczaj nie są świadomi naukowych podstaw tak rozwiniętej hipotezy. Wielu terapeutów nie jest zaznajomionych z nowoczesnymi metodami i urządzeniami wykorzystywanymi do badań. Badacze laboratoryjni z kolei nie są zaznajomieni ze zjawiskami klinicznymi, które mogą być podpowiedzią dotyczącą kierunku przyszłych badań. Czytaj więcej w PDF >

Osteopatia trzewna według autorskiej metody jean-pierre’a barrala – Adam Polański & Mariusz Kurkowski
Celem manipulacji trzewnej jest odtworzenie, harmonizacja i wzrost komunikacji proprioceptywnej w ciele, tak by wspomóc jego wewnętrzny mechanizm dla poprawy zdrowia. Czytaj więcej w PDF >

Zobacz również