"Staw Skroniowo-Żuchwowy w praktyce fizjoterapeutów"

"Staw Skroniowo-Żuchwowy w praktyce fizjoterapeutów"

Opis szkolenia:

To dwudniowe intensywne szkolenie prezentuje podejście do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ). Uczestnicy szkolenia poznają anatomię i fizjologię prawidłowo funkcjonującego stawu oraz patologiczna biomechanikę wywołującą dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa, twarzy, bóle głowy oraz inne zstępujące dolegliwości. Kurs uczy rozróżniać dolegliwości pochodzenia mięśniowego od tych zależnych od dysfunkcji stawowych, klasyfikować dolegliwości na podstawie odgłosów stawu podczas ruchu oraz na podstawie jakości i ilości ruchu w stawie. Uczestnicy poznają diagnostykę na podstawie różnych typów napięć mięśniowych oraz propozycje korygowania tych dysfunkcji. Zaprezentowana zostanie koncepcja regulacji nerwowo-mięśniowej, inhibicji reciprokalnej i propriocepcji SSŻ. Przedstawione zostanie podejście lokalne i globalne do dysfunkcji SSŻ a także wpływ stawu oraz zgryzu na postawę ciała. W części praktycznej uczestnicy nauczą się palpacji struktur anatomicznych stawu dostępnych z zewnątrz i wewnątrz jamy ustnej. Uczestnicy poznają techniki korekcji dysfunkcji oparte o mobilizacje stawu oraz mobilizacje tkankowe. 

Prowadząca szkolenie: Vita Mozūraitienė, Msc, PT
Kurs będzie tłumaczony z języka angielskiego.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie MEN.

Czego się nauczysz?

Uczestnicy nauczą się:
Prawidłowej anatomii, biomechaniki oraz patomechaniki SSŻ
Rozpoznawać czy wzorce posturalne są skorelowane z dysfunkcjami SSŻ
Diagnozować rodzaj dysfunkcji SSŻ oraz dobierać najbardziej skuteczną metodę korekcji 
Demonstrować ćwiczenia korygujące dysfunkcje stawu
Współpracować w zespole Stomatolog/Ortodonta/Fizjoterapeuta

Organizator: Ośrodek Szkoleniowo Wdrożeniowy Marek Szarata Bydgoszcz 
Data szkolenia: 8-9.09.2018
Miejsce: Poznań
Cena: 1200 zł
Kontakt: 
Aleksandra Kądziorska - Specjalista ds. Komunikacji i Szkoleń
aleksandra@osw.bydgoszcz.pl 
+48 572 570 469 
formularz kontaktowy: http://www.osw.bydgoszcz.pl/kontakt
O prowadzącej:
Vita Mozūraitienė, Msc, PT
Posiada 12 lat doświadczenia klinicznego, uczy w szkole fizjoterapii „Ispado” w Kownie. 
Prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną w Kownie specjalizującą się w rehabilitacji stomatologicznej. 
Jej zainteresowania koncentruja się w obrębie dysfunkcji twarzo-czaszki oraz rehabilitacji stomatologicznej i rehabilitacji nerwowo-mięśniowej. 


Plan Szkolenia

Dzień 1

9:00 Powitanie i przedstawienie instruktorki 
9:15 Anatomia I biomechanika SSŻ 
10:15 Diagnostyka ruchów czynnych I biernych 
11:00 Przerwa kawowa
11:15 Etiologie, epidemiologia I typy dysfunkcji SSŻ 

Dysfunkcjie pochodzenia mięśniowego I nerwowo- mięśniowego. 
13:00-14:00 Lunch
14:00 Techniki mięśniowe korekcji SSŻ 
16:00 Przerwa kawowa
16:15 Techniki korekcji SSŻ 
17:00 Podejście funkcjonalne do dysfunkcji stawu pochodzenia mięśniowego 
17:45 – 18:00 Podsumowanie

Dzień 2


9:00 Podsumowanie I pytania do materiału z dnia pierwszego
9:30 Techniki mobilizacji SSŻ
11:00 Przerwa kawowa
11:15 Dysfunkcje krążka stawowego I strategie leczenia 
12:00 Artrozy SSŻ I sposoby ich leczenia
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Typy okluzji I ich wpływ na postawę ciała
16:00 Przerwa kawowa
16:15 Pozycja głowy oraz relacje jej ustawienia z dysfunkcjami SSŻ (podejście globalne I lokalne) 
17:00 Ćwiczenia stosowane w dysfunkcjach SSŻ 
17:45-18:00 Podsumowanie I zakończenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZNAJDŹ SZKOLENIE
Copyright © 2014 Masaż Tkanek Głębokich