Pierwszy w Polsce 4 – tygodniowy kurs MAES Therapy


Movement Analysis and Education Strategies dla dzieci z porażeniem mózgowym oraz podobnymi zaburzeniami neuro-rozwojowymi. 

Zapraszamy Państwa na pierwszy w Polsce 4 – tygodniowy kurs MAES Therapy. 

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów chcących specjalizować się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neuro-rozwojowymi oraz zgłębić wiedzę i poszerzyć zakres umiejętności terapeutycznych.

Nowoczesne podejście do usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz podobnymi neuro-rozwojowymi zaburzeniami, bazująca na ponad 25 letnim doświadczeniu klinicznym oraz nauczana na całym świecie, z nastawieniem na doskonałe umiejętności terapeutyczne.

Data: Cześć pierwsza : 10-21.09.2018 
Część druga : 15-26.10.2018

Miejsce: Termy Maltańskie, ul Termalna 1 , 61-028 Poznań

Cena : 12500 zł 

Instruktor: Jean-Pierre Maes MCSP, Konsultant Neuro-Developmental Physiotherapist, Dyrektor MAES Therapy International

Ekspert terapii dzieci z zaburzeniami neuro – rozwojowymi z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Od ponad 25 lat uczy na całym świecie prawidłowego zrozumienia problemów związanych z terapią. 
Obecnie koncentruje się na pionierskiej koncepcji MAES ucząc jej zasad terapeutów chcących specjalizować się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neuro-rozwojowymi.
Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, pediatrów i neurologów dziecięcych. 
W pierwszej kolejności będą akceptowane zgłoszenia osób posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neuro-rozwojowymi. 
Szkolenie dedykowane jest osobą, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji podyplomowej jak i doświadczonym terapeutom po wcześniej ukończonych szkoleniach Vojty, NDT-Bobath, SI czy Hallwick.


Opis szkolenia:

Jest to 20 – dniowe szkolenie zawierające kompletny materiał terapii MAES.
Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami neuro-rozwojowymi chcącymi zgłębić wiedzę i nabyć nowe umiejętności kliniczne. 
Szkolenie oferuje nowy i inny wymiar terapii i usprawniania dzieci bazujący na 25-lenim doświadczeniu instruktora. 50% czasu szkolenia poświęcone jest praktykowaniu nowo zdobytej wiedzy i umiejętności na pacjentach. Szkolenie jest wyjątkowo mocno spersonalizowane a prowadzący koncentruje się na indywidualnym podejściu do uczestników szkolenia. W związku z tym na szkolenie możemy zaprosić tylko 12 osób, które jako pierwsze w Polsce zaczną praktykować nowoczesną formę terapii dzieci. 

Szkolenie podzielone jest na 2 części 
W pierwszej części koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności wnikliwej analizy i zrozumienia powodów różnych objawów klinicznych u dzieci z zaburzeniami neuro-rozwojowymi. Zrozumienie to pozwoli w dalszym etapie prawidłowo określać cele i strategie procesu usprawniania.
W części drugiej zdobyta wiedza i umiejętności będą konsolidowane a uczestnicy koncentrują się na rozwinięciu wysokiego stopnia umiejętności typu PROBLEM-SOLVING oraz szerokiego zakresu strategii usprawniania by sprostać specyficznym potrzebą swoich pacjentów. 
Kończąc szkolenie każdy uczestnik będzie wysoko wykwalifikowany w dostarczaniu specyficznej i spersonalizowanej terapii wliczając analizę funkcji, zabawę oraz umiejętności interakcji z pacjentami. 

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

Pacjenci z porażeniem mózgowym i podobnymi zaburzeniami neuro-rozwojowymi 
Identyfikowanie i analiza złożoności zadania
Typowy rozwój koordynacji
Asymetria i symetria
Wspomagania jako narzędzie do komunikacji i prowadzenia pacjenta przez nowe doświadczenia senso-motoryczne jako podstawa nauki
Nowoczesne formy wspomagania
Odzwyczajanie używania atypowych wzorców ruchu i koordynacji
Motywowanie i zachęcanie do nauki nowych wzorców
Podsumowywanie wniosków z kart badań
Pacjenci ze spastyczną hipertonią
Pacjenci z porażeniem mózgu powiązanymi z wcześniactwem
Pacjenci dyskinetyczni
Pacjenci ataktyczni
Pacjenci hypotoniczni
Analiza video swoich pacjentów
Strategie pracy w różnych przypadkach klinicznych
Jak zastosować nową wiedzę w praktyce


Zaświadczenie wystawi MAES Therapy Center
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski.


 Zgłoszenia:
Agata Konarska 
szkolenia.mtg@gmail.com
telefon 662310264
www.masaztkanekglebokich.pl
www.deeptissuemassage.eu
http://masaztkanekglebokich.pl/formularz-zgloszeniowy/
https://instagram.com/deeptissuemassage.eu
 Współorganizator:
Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy
Marek Szarata
ul. Karpacka 54
85-164 Bydgoszcz
http://www.osw.bydgoszcz.pl/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZNAJDŹ SZKOLENIE
Copyright © 2014 Masaż Tkanek Głębokich