Art Riggs już w Maju w Polsce

DŁUGO OCZEKIWANE SZKOLENIE
CZYTANIE CIAŁA, PLANOWANIE I PRACA W SERII SESJI TERAPEUTYCZNYCH
ART RIGGS
JUŻ W MAJU W WARSZAWIE !
Bardzo miło nam ogłosić, że Art Riggs, Certyfikowany Zaawansowany Rolfer™, autor podręcznika "Masaż Tkanek Głębokich - wizualny przewodnik po technikach" oraz 14 płyt DVD filmów instruktarzowych z zakresu Masażu Tkanek Głębokich, legendarny, światowej sławy instruktor, już w maju w Warszawie przeprowadzi niezwykle interesujące szkolenie:
www.deeptissuemassagemanual.com
Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej.
Ponadto są one dostępne u Agaty Konarskiej, która również przyjmuje zapisy na to szkolenie pod adresem:
e-mail: szkolenia.mtg@gmail.com 
i nr telefonu 662 310 264.
Data i miejsce: 26.05 - 01.06.2018 (29.05 jest dniem wolnym), WARSZAWA
Liczba dni: 6
Liczba godzin: 48
Cena szkolenia: 2400 zł.
Kursy będą tłumaczone na język polski. Kursanci otrzymują skrypt oraz artykuły Arta Riggsa, które do tej pory przetłumaczone zostały na zlecenie MTG.PL. Każdy kto ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.
Zapraszamy na te wyjątkowe wydarzenia ! 
OPIS SZKOLENIA
CZYTANIE CIAŁA, PLANOWANIE I PRACA W SERII SESJI TERAPEUTYCZNYCH
Terapeuci często wychodzą z warsztatów z nowymi “technikami”, lecz brakiem planu w jaki sposób wkomponować tę nową wiedzę w dobrze zaplanowaną i logiczną, holistyczną filozofię leczenia, która byłaby efektywna i umacniałaby u klientów poczucie integracji. Szczególnie w fizjoterapii (ale również w masażu terapeutycznym), uwaga często kierowana jest na określone, miejscowe dolegliwości (“w pogoni za bólem”) bez uwzględnienia globalnych czynników przyczyniających się do danej dysfunkcji ani prób rozwiązania problemu reakcji kompensacyjnych powstałych w jej wyniku. Aby odnieść sukces, kluczowe jest dobre zaplanowanie progresywnej i logicznej serii sesji terapeutycznych, uwzględniającej zarówno bezpośrednie dolegliwości na jakie uskarżają się klienci, jak i pośrednie kompensacje całego ciała oraz ich przyczyny.
Będzie to ciekawe i efektywne szkolenie dla fizjoterapeutów i masażystów, uwzględniające wiele skutecznych, specyficznych technik oraz klarowne, filozoficzne podejście oparte na czytaniu ciała, które umożliwi zaplanowanie skutecznej serii sesji terapeutycznych rozwiązujących konkretne problemy od A do Z, jednocześnie umacniając u klientów poczucie integracji.
FORMAT SZKOLENIA
Jeśli łapiesz się na “wchodzeniu do tej samej rzeki; powtarzając te same techniki bez określonego planu, szkolenie to będzie dla ciebie bardzo interesujące i pożyteczne. Zajmiemy się dokładnym czytaniem ciała ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznej analizy ruchu i zastosowaniem skutecznych technik w kontekście serii sześciu progresywnych sesji terapeutycznych. Pomysły te można oczywiście rozszerzyć w kierunku bardziej obszernej i szczegółowej pracy lub skrócić do bardziej zwartego planu.
● Czytanie ciała
o Aspekt powięziowy
 W których miejscach powięź powierzchowna wykazuje
zaburzone wzorce napięciowe
 Głębokie powięziowe skrócenia i napięcia
o Restrykcje mięśniowe
o Aspekt kostny: W których miejscach rotacyjne oraz inne restrykcje
stawowe ograniczają właściwą funkcję
o Analiza ruchu w kontekście zaburzeń łańcucha biokinematycznego
● Umiejętność palpacji w określaniu mięśniowych i powięziowych zaburzeń strukturalnych, powodujących dysfunkcję lub ból
o Integracja powierzchownych restrykcji z głębszymi warstwami
o Przywracanie równowagi pomiędzy lewą a prawą stroną ciala,
przodem a tyłem oraz równowagi osiowej i kończynowej uwzględniając podejście holistyczne
● Liczne, określone strategie terapeutyczne dla ostrych dolegliwości w kontekście całej osoby
● Mobilizacje stawów dla przywrócenia prawidłowej funkcji komponentów kostnych
● Wstęp do mechaniki kręgosłupa i funkcji żeber
● Wskazówki ruchowe dla klientów w celu integracji zmian zachodzących w ich ciałach
Nauczysz się wielu przydatnych technik terapeutycznych, jednak co ważniejsze, zyskasz nową wiedzę, która umożliwi ci przejście na wyższą płaszczyznę filozofii leczenia. 
UWAGA!: Zdobycie obszernej wiedzy z zakresu Integracji Strukturalnej wymaga wielu lat formalnej nauki i praktyki, lecz szkolenie to da ci gruntowne wprowadzenie, która może być podstawą do nauki w przyszłości w Szkołach oferujących rozbudowane certyfikowane przez IASI programy szkoleniowe.
Jeśli zajmujesz się już Integracją Strukturalną, poznanie innych eklektycznych poglądów i filozofii zdecydowanie poszerzy Twoje obecne umiejętności.
PROGRAM SZKOLENIA
CZYTANIE CIAŁA, PLANOWANIE I PRACA W SERII SESJI TERAPEUTYCZNYCH
Dzień 1—Uwalnianie powięzi powierzchownej
9:00-9:45: Wprowadzenie
Znaczenie czytania ciała
Ocena wizualna (statyczna i w ruchu)
Ocena palpacyjna
Praca w serii sesji terapeutycznych
Uzasadnienie pracy globalnej
Plan
9:45-10:30: Palpacja restrykcji powięziowych i wzorców rotacyjnych
10:30-10:45: Przerwa
1045-11:15: Wykład: Logiczne podstawy oraz cele pierwszej sesji
Uwalnianie powięzi powierzchownej
Przywrócenie równowagi z przodu i z tyłu ciała jako podstawowy cel
Restrykcje w obrębie obręczy barkowej i bioder
Równowaga pomiędzy lewą a prawą stroną ciała
11:15-11:45: Czytanie ciała w celu określenia strategii dla pierwszej sesji
11:45-13:00: Prezentacja pierwszej sesji
13:00-14:00: Przerwa obiadowa
14:00-15:30: Część praktyczna — sesja pierwsza, pierwsza zmiana
15:30-15:45: Przerwa
15:45-17:15: Część praktyczna — sesja pierwsza, druga zmiana
17:15-18:00: Dyskusja
Dzień 2—Wsparcie z kończyn dolnych
9:00-10:30: Wykład: Omówienie poprzedniego dnia oraz cele drugiej sesji
Zapewnienie zrównoważonej podstawy wsparcia dla ciała — stopy,
kończyny dolne, biodra
10:30-11:00: Czytanie ciała w poszukiwaniu prawidłowego ruchu stóp, kolan i
bioder
11:00-11:15: Przerwa
11:15-12:45: Prezentacja drugiej sesji
Zapewnienie właściwej funkcji stóp i wsparcia dla ciała
Przywracanie równowagi w obrębie kolana
Uwalnianie stawu biodrowego
12:45-13:45: Przerwa obiadowa
13:45-15:15: Część praktyczna — sesja druga, pierwsza zmiana
15:15-15:30: Przerwa
15:30-17:00: Część praktyczna — sesja druga, druga zmiana
Dzień 3—Balansowanie miednicy
9:00-10:00: Wykład: cele trzeciej sesji — balansowanie miednicy
Uwalnianie bioder
Przywracanie równowagi pomiędzy lewą a prawą stroną oraz przodem i
tyłem miednicy
Uwalnianie restrykcji ruchu miednicy zlokalizowanych powyżej i poniżej miednicy
Przednia strona miednicy — mięsień lędźwiowy
Tylna strona miednicy — głębokie rotatory
10:00-10:30: Palpacja komponentów powięziowych, mięśniowych i kostnych w
poszukiwaniu równowagi
10:30-10:45: Przerwa
10:45-11:30: Czytanie ciała: ruch miednicy i restrykcje
11:30-12:45: Prezentacja trzeciej sesji
12:45-13:45: Przerwa obiadowa
13:45-15:15: Część praktyczna — sesja trzecia, pierwsza zmiana
3:15-3:30: Przerwa
15:30-17:00: Część praktyczna — sesja trzecia, druga zmiana
17:00-18:00: Podsumowanie i omówienie pierwszych trzech sesji
19:30-do późna: Wyjście integracyjne
Dzień 4—Kręgosłup i brzuch
9:00-10:15: Wykład: Cele czwartej sesji
Praca z kręgosłupem i żebrami
Uwalnianie brzucha i klatki piersiowej — oddech
Krótkie wprowadzenie do mechaniki kręgosłupa
10:15-11:00: Palpacja ruchu kręgów i żeber oraz restrykcji
11:00-11:15: Przerwa
11:15-11:45: Czytanie ciała
11:45-13:15: Prezentacja czwartej sesji
Wyprost/zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
Mobilizacja kręgów do rotacji, zgięcie boczne w kręgach lędźwiowych
Brzuch
Powierzchowne tkanki brzucha
Mięsień biodrowy
Przepona
13:15-14:15: Przerwa obiadowa
14:15-15:45: Część praktyczna — sesja czwarta, pierwsza zmiana
15:45-16:00: Przerwa
16:00-17:30: Część praktyczna — sesja czwarta, druga zmiana
Dzień 5—Kręgosłup piersiowy i klatka piersiowa
9:00-9:45: Wykład: Cele piątej sesji
Rotacje/zgięcia boczne kręgosłupa
Przejście na kręgi szyjne
Klatka piersiowa
9:45-10:15: Czytanie ciała i palpacja
Wyczuwanie fiksacji żeber i wzorców rotacyjnych
Wzorce oddechowe
10:15-10:30: Przerwa
10:30-12:00: Prezentacja piątej sesji
Uwalnianie klatki piersiowej
Praca z oddechem
Praca z tylną częścią obszaru piersiowego
Mobilizacja łopatek
Uwalnianie żeber
Przejście z kręgów piersiowych na kręgi szyjne
12:00-13:30: Część praktyczna — sesja piąta, pierwsza zmiana
13:30-14:30: Przerwa obiadowa
14:30-16:00: Część praktyczna — sesja piąta, druga zmiana
16:00-16:15: Przerwa
16:15-17:00: Wykład/prezentacja: praca nad poprawą rotacji kręgosłupa
17:00-18:00: Część praktyczna — praca rotacyjna
Dzień 6—Kończyny górne, obręcz barkowa, szyja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZNAJDŹ SZKOLENIE
Copyright © 2014 Masaż Tkanek Głębokich